19.507 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Akte van adoptie door het echtpaar Jacob Treonatus Willems en Deliana Clasina de Novius van Arnoldus Willems, zoon van hun slavin Rosetta van Balij, opgesteld door notaris Nicolaas van Bergen van der Grijp. Batavia Download
Akte van procuratie door Sophia Francina Westpalm, weduwe van Reijnier de Klerk, van Jacob Cornelis Mattheus Radermacher, Hendrik van Oort, Paulus van den Bogaard en Abraham van Gerven, om haar goederen in Holland te beheren, opgesteld door notaris Leendert Rolff. In slechte staat. Klerk de Reijnier Download
Akte van adoptie door Jacob Pompe van Meerdervoort van Joseph van Batavia, zoon van de slaven Casan en Aspasia van Manados, opgesteld door notaris Abraham van Dinter. Batavia van Joseph Download
Akte van adoptie door Fredrik Christoffel Spits van Klara Maria Spits, dochter van Soenting, opgesteld door notaris Johannes Greving. In slechte staat. Spits Fredrik Christoffel Download
Akte van adoptie door Barent Scheuter van Hendrik, zoon van de slavin Dorothea van Batavia, opgesteld door notaris Gerard Joan Runstorff. Deels in slechte staat. Batavia Download
Akte van transport aan Michiel van Milingen van de slaaf Medie van Boegis, opgesteld door notaris Albertus Domburg. Met ondergeschreven onderhandse akten van transport. Tevens een akte van adoptie door Fredrik Michiels van Jan Willem Michielsz, zoon van Poengoet, opgesteld door notaris Gerrit Drost. Deels in zeer slechte staat. Batavia Download
Akte van procuratie door Jan Bart of Johann Bartholomaus Kunne van Jan Zacharias Nauman en Jan Hendrik Havemeijer om zijn zaken te behartigen wanneer hij zou overlijden tijdens de reis naar Indi�, opgesteld door notaris Gerrit Bouman. Nauman Jan Zacharias Download
Akte van transport door Tjiong Soeseeng aan Helena Harris, echtgenote van Philip Fredrik Behrends van de slaaf Koong - , hernaamd Balij, opgesteld door notaris Anthonij Cornelis Verspijck. - Balij Download
Akte van adoptie door het echtpaar Paulus Nicolaasz en Maria Petronella Harmens van Nicolaas Harmens Davids, zoon van Pandan van Mandhaar, opgesteld door notaris Herman Scheltus. Harmens Maria Petronella Download
Akte van borgstelling door Fredrik Stranfer en Jan Burger voor Pieter Keerij, als universele erfgenaam en executeur testamentaire van Andries Drost, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar. Stranfer Fredrik Download
Akte van adoptie door Louis August Dormanceij Domois van Louisa Augustina, dochter van Matje of Songo van Padang, opgesteld door notaris Herman Scheltus. Batavia Download
Akte van borgstelling door Carel Hendrik Felix en Simon Francuscus Tijk voor Christina Josepha Golde, weduwe van Johannes de Loor, opgesteld door notaris Daniel Lodewijk Dewin. Golde Christina Josepha Download
Akte van adoptie door Magdalena Hendrietta Oudenhoorn, gehuwd met Nicolaas Maas, van Hendrik, zoon van de slavin Kamoenieng van Moena, in eigendom toebehorende aan de heer Maas, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar. Oudenhoorn Magdalena Hendrietta Download
Akte van adoptie door Adrianus Burchardus de Kock en Jacob Sechuijsen, als executeurs testamentaire van Johannes Petrus Lencke, van Johannes Petrus Lencke, zoon van Juno van Mandhaar, vrijgegeven slavin van dhr. Lencke, opgesteld door notaris Benedictus Lambertus van Zitter. Batavia Download
Akte van adoptie door Hendrik van Galen van Johannes Hendrik van Galen, zoon van Jacoba Catharina Andries, opgesteld door notaris Jacob Pierre Freni. Batavia Download
Akte van adoptie door Sara Wilhelmina van der Sluijs van de slavin Leentje van Batavia ge�rfd uit de boedel van Christiaan Godlieb Richter, bij de doop te noemen Sara Dorothea Helena van der Sluijs, opgesteld door notaris Klaas Heijnis. Deels in slechte staat. Batavia van Leentje Download
Akte van adoptie door Christiaan Jacobi van de slavin Jacoba Elizabeth Jansen, eerst genaamd Flora van Tamboko, opgesteld door notaris Jan Jacob van Polanen de Bevere. Batavia Download
Akte van adoptie van Engeltina Pieters, opgesteld door notaris Jacob Nicolaas Michell. In zeer slechte staat. Pieters Engeltina Download
Akte van adoptie door Jacomina Jacobs van Pasqual Janse, zoon van Flora van Bengale, opgesteld door notaris Anthonij Cornelis Verspijck. Deels in slechte staat. Jacobs Jacomina Download
Akte van adoptie door Tertullianus Martinus Jansz van Martina Magdalena Jans, dochter van Marlea, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar. Batavia Download
Akte van procuratie door Gerrit Jacob van Cattenburch van de kapitein en opperstuurman van het schip "de Parel", de heren Plokker en Kikker, opgesteld door notaris Jacob Klinkhamer. Kikker - Download
Akte van adoptie door Carel Wannemaker van Daniel Fredrik, zoon van zijn slavin Pandang van Sumbauwa, opgesteld door notaris Leendert Rolff. - Daniel Fredrik Download
Akte van adoptie door Emerensia Simons van Hendrik Pieters, zoon van de overleden slavin Cananga van Batavia, opgesteld door notaris Leendert Rolff. Batavia van Cananga Download
Akte van adoptie door Johannes Jacobus Boote van Charlotta Wilhelmina, dochter van de slavin Jasmina van Batavia, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar. Deels dubbel gefilmd. Boote Johannes Jacobus Download
Akte van borgstelling door Moses Ult en Salomon Joseph voor Fredrik Muller, als in huwelijk hebbend Elsie Gurgas, weduwe van Jacobus Winck, ten behoeve van Jan Eekelenberg en Laurens Sluijter, als executeurs testamentaire, opgesteld door notaris Leendert Rolff. Deels in slechte staat. Batavia Download
Akte van adoptie door Gerrit Roeloefs van de kinderen van zijn slavin Joentie van Boegis, te weten Jan, Leopatra, Eijke en Teijntje, opgesteld door notaris Wiggert Wargaren. Roeloefs Gerrit Download
Akte van adoptie door het echtpaar Pieter Lodewijk Jacobsz en Maria Wilhelmina Tent van Angenita Francina Jacobsz, dochter van de slavin Bitja van Batavia, opgesteld door notaris Louis Wijbrand van Schellebeek. Deels in slechte staat. Batavia Download
Akte van adoptie door het echtpaar Adriaan de Griek en Martha Augustijn van Charlotta Benedicta de Griek, dochter van de slavin Rosina van Ende, opgesteld door notaris Egbert Blomhert. Griek de Adriaan Download
Akte van adoptie door Aletta Maria Frauchereau, weduwe van Fredrik Ribalt, van Jan Martinus Fauchereau, kleinzoon van Rokia, vrouw van Renoen, opgesteld door notaris Nicolaas Maas. Frauchereau Aletta Maria Download
Akte van adoptie door Carel Hendrik Specht van Johanna Petronella, dochter van Eijma van Batavia, opgesteld door notaris Herman Scheltus. In zeer slechte staat. Batavia Download
Akte van adoptie door Muus Jacob Kuijt en Johanna Wilhelmina van Gaaswijck, weduwe van Hendrik Schierhout, van Johanna Wilhelmina van Gaaswijck Kuijt, opgesteld door notaris Klaas Heijnis. Schierhout Hendrik Download
Akte van adoptie door Cornelia Anthonijs van Albertina van Batavia, dochter van Sabina van Batavia, opgesteld door notaris Wiggert Wargaren. Batavia Download
Akte van adoptie door het echtpaar Adolph Lodewijk Ras en Johanna Anthonetta Eeckhoud van Johannes Lodewijk, zoon van slavin Rea van Batavia, in eigendom toebehorend aan Cornelis Eeckhoud, opgesteld door notaris Daniel Lodewijk Dewin. Deels in slechte staat. Eeckhoud Johanna Anthonetta Download
Akte van adoptie door Joseph van den Berg van Johannes Bouman, zoon van de slavin Rampe van Djaijack, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar. Batavia Download
Akte van procuratie door Hendrik van Basel van Johannes Damius en Lodewijk Kemp, opgesteld door notaris Joan van der Voort. Download
Onderhandse akte van schuldbekentenis door Frech- aan de heer Mom. Batavia Download
Akte van adoptie door Hester Bastiana Jans, weduwe van Jonas Jans van Louisa Joseph, dochter van de slavin Malatie van Eende, opgesteld door notaris Daniel Lodewijk Dewin. Batavia Download
Akte van adoptie door David Jonathan Dieasz van Hermenina Elestrina Dieasz, dochter van Bitja van Batavia, opgesteld door notaris Marinus Johannes Piepers. Dieasz Hermenina Elestrina Download
Akte van adoptie door het echtpaar Carolus Gerritsz en Seraphina Janse van Urbanus Ferdinandus en Angnitha, kinderen van Seraphina van Bengale, opgesteld door notaris Joan van der Voort. Gerritsz Carolus Download
Akte van transport door Nicolaas Janzen aan Barent Stamer van land en een huis uit de boedel van Lourens Leonards, opgesteld door de schepenen. Leonards Lourens Download
Akte van attestatie door Claes van der Zijden, Arij Baas en Jan Teeuwe op verzoek van het echtpaar Willem Dirksz van der Vaart, weduwnaar van Jannetje Spanjerberg, en Aaltje Mak en het echtpaar Willem Cornelisz van der Vaart en Arijaantje Mak, betreffende het echtpaar Jasper Claesz Mak en Teuntje Leendertsz Backer en hun kinderen Claas Mak, Leendert Mak, Aaltje Mak en Arijaantje Mak, opgesteld door de schepenen. Met als bijlagen uittreksels uit trouwboeken en een doopboek, 1709-1746. Indi� Download
Akte van borgstelling door Dirk van Hogendorp en Fredrik Jacob Rothenb�hler voor Pieter van Campen Aelmans, opgesteld door klerk Willem Beeckman. Campen Aelmans van Pieter Download
Akte van adoptie door Pieter Pattij van Hendrik van Batavia, zoon van de slavin Aglaij van Nias, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar. Pattij Pieter Download
Akte van adoptie door Wilhelmus Henricus Ambrosuis van Susana Estromida Ambrosuis, dochter van Salma, opgesteld door notaris Abraham Bussingh. - Salma Download
Akte van transport door Intje Sale aan Anna Elisabeth d' Milaan, weduwe van Franscoa Bartholomeus Hemmekam, van de slavin Nasa van Mandhar, opgesteld door de gezworen klerk Lodewijk Rudolph. Met onderhandse akte van transport door mevrouw d' Milaan aan Jan Hendrik Krookwits van dezelfde slavin. Met onderhandse akte van transport door de heer Krookwits aan een mevrouw, weduwe van Willem Hiacintus Dekker van dezelfde slavin, hernaamd Rampe. Batavia Download
Akte van indemniteit door Christiaan Ernst van Seijfferth van aanspraken op gelden der VOC, opgesteld door notaris Herman Scheltus. Afschrift. In slechte staat. Seijfferth van Christiaan Ernst Download
Akte van adoptie door Abraham William Louis van Gesseler te Lintelo van Jenni Wilhelmina Josephina Arnoldina, dochter van Pamela van Balij, opgesteld door notaris Gerrit Drost. - Jenni Wilhemina Josephina Arnoldina Download
Akte van attestatie door Johannes van den Bergh en Johan Fredrik Walter, op verzoek van Johan Michiel van Panhuijs, betreffende het overlijden van Pieter Vincent Born, opgesteld door notaris Johannes Greving. Met een toegevoegde attestatie, opgesteld door een lid van de Raad van Justitie. Born Pieter Vincent Download
Akte van borgstelling door Jan Louis van Nimwegen en Paulus van der Steng voor Pieter Christiaan Willem Mossel, opgesteld door notaris Nicolaas van Bergen van der Grijp. Mossel Pieter Christiaan Willem Download
Akte van borgstelling door Gabriel Manok en Johan Laurens Hoos voor Philip Leonard van Eijs, opgesteld door scriba Albertus Roseboom. Eijs van Philip Leonard Download