407 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Brief van de ontvanger van het recht van successie en overgang aan de assistent-resident van Loemadjang, betreffende indiening van een memorie van aangifte over de boedel van mevrouw Smith door haar vader F. A. Smith. In slechte staat. Soerabaja Download
Verzoekschrift van Theodorus Klepper aan de assistent-resident van Loemadjang, betreffende een vacante positie [K808]. Brief van J. C. Knoop aan de assistent-resident van Loemadjang, betreffende overplaatsing naar zijn residentie [K809]. Soerabaja Download
Brief van de chef der vierde waterstaatsafdeling aan de resident van Pasoeroean, betreffende de overplaatsing van M. K. Lindhout, zich noemende Van Wijngaarden Lindhout, van Soerabaja naar Pasoeroean. Soerabaja Download
Contract tussen de "Factorij der Nederlandsche Handelsmaatschappij" en J. P. M. Verhey, betreffende hypothecaire leningen voor de ondernemingen "Wonoayong" en "Wonosari". Afschrift. In slechte staat. Soerabaja Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te Soerabaja voor Jacobus Johannes Carabain. Carabain Jacobus Johannes Soerabaja Download
Brief aan de waarnemend assistent-resident van Banjoewangi, betreffende woonplaats en werk van E. Chr. Schemering Reelfs. Schemering Reelfs E. Chr. Soerabaja Download
Verzoekschrift van Johan Brangert aan de assistent-resident van Loemadjang, betreffende een vacante positie. Met bijgevoegde staat van dienst. Brangert Johan Soerabaja Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Charles Joseph van Damme, gedaan door de weeskamer. Damme van Charles Joseph Soerabaja Download
Uittreksel uit het register tot inschrijving van de akten van geboorte, betreffende de geboorte en tevens erkenning van Louis Theodorus Wilhelm, zoon van Willem Johannes Wissing en Maria Louiza Koch, 1897. Soerabaja Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te Soerabaja voor Hendrik Femer. Femer Hendrik Soerabaja Download
Ingekomen brieven bij C. van Naerssen te Semarang en Grissee van familie, waaronder zoon A. van Molsbergen en neef N. van Meeverden, en zakelijke relaties. Tevens afschriften van uitgaande brieven. Brief van Baka aan Caroline Vanaesen en haar vader C. Vanaesen, betreffende een liefdesverklaring en een begane misstap. Deels in slechte staat. Deels dubbel gefilmd. Deels incompleet. Soerabaja Download
Uittreksel uit het register der besluiten van de gouverneur-generaal, betreffende en verzonden aan Louwrens Lacker. Lacker Louwrens Soerabaja Download
Brief van de Belgische consul aan de resident van Banjoewangi, betreffende een lijst van Belgische bewoners. Gesteld in het Frans. Schnurrenberger E. Soerabaja Download
Verzoekschrift van Carel Ferdinand de Fisser aan de resident van Pasoeroean, betreffende een vacante positie. Fisser de Carel Ferdinand Soerabaja Download
Brief van de gezworen klerk en procureur C. J. van Koetsveld du Crocq aan de resident van Pasoeroean, betreffende de dagvaarding van Maria Antoinetta Remij. Soerabaja Download
Verzoekschrift van Charles Fran�ois Pierre Neyman aan de resident van Kediri, betreffende een vacante positie. Met bijgevoegde staat van dienst over 1880-1895. Neyman Charles Fran�ois Pierre Soerabaja Download
Verklaring door de oud pastoor van de Rooms-Katholieke kerk te Soerabaja, betreffende de doop van Johannes Michael, zoon van het echtpaar Michael Haart en Gerritje Jongeneel, in 1811. Soerabaja Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Maria Aleida Peters, eerst weduwe van Jacobus Robertus Lange en later van Justus Otto B�nninghausen, gedaan door Petrus Johannes Lange, Herman Johannes Petrus Lange, Jan Huijk, als procuratiehouder van Willem Lange, Alexander Heinlopen, als voogd van Johannes Robertus Lange junior en George Jacob ter Laag, als procuratiehouder van Hendrik August Blume, voogd van zijn minderjarige kinderen en Willem Jacobus Feith, als procuratiehouder van Jeanne Madelaine H�ter, weduwe van Johannes Robertus Lange, voogd van haar minderjarige kinderen. [L308] Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Daniel Lambel�, gedaan door de weeskamer te Batavia. [L309] Soerabaja Download
Vergunningen tot het bezit van een vuurwapen voor G. C. A. de Graaff. Graaff de G. C. A. Soerabaja Download
Verzoekschrift van Johannes Brodhaag aan de resident van Kediri, betreffende een vacante positie. Met bijgevoegde dienststaat over 1877-1894. Brodhaag Johannes Soerabaja Download
Verzoekschrift van Jan Hendrik of Hendrik Jan Robbe aan de resident van Pasoeroean, betreffende een vacante positie. Met bijlagen. Deels afschriften. Soerabaja Download
Verzoekschrift van Herman Diederik Johan Rijnenberg aan de resident van Soerabaja, betreffende verlof. Rijnenberg Herman Diederik Johan Soerabaja Download
Akte van adoptie door Gualterus Moijaart van J. Frederik Gualterus Cornelis, zoon van Sera, opgesteld door notaris Nicolaas van Mecteren Brouwer. Soerabaja Download
Brief van Jan Hendrik Jacobs aan Hendrik van Stockum, betreffende zijn voorgenomen huwelijk met Maria Magdalena Beul, weduwe van Hendrik Willem van Zastrouw. Soerabaja Download
Correspondentie tussen de wees- en boedelkamer te Soerabaja, diens agent te Loemadjang en C. Douwes, als procuratiehouder van de firma "Fraser, Eaton & Co" te Soerabaja als executeur testamentaire van A. A. Denninghoff Stelling en procuratiehouder van de voogd van zijn minderjarige zoon Herman Albert Denninghoff Stelling, namelijk W. F. Denninghoff Stelling, betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van A. A. Denninghoff Stelling. Deels een afschrift. Deels in slechte staat. Deels in verkeerde volgorde gefilmd. Soerabaja Download
Stukken betreffende het voorgenomen huwelijk van Jacob Wilhelmus de Gruiter en Annatje Lecrutia Wetzel. Soerabaja Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Auguste Duboit. Deels afschriften. Duboit Auguste Soerabaja Download
Uittreksel uit het register der besluiten van de resident van Soerabaja, betreffende het huwelijk van de heer W. E. van Reyn en Hendrieka Dorothea Ries, verzonden aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Soerabaja. Met een aantekening van de resident van Soerabaja. In zeer slechte staat. Soerabaja Download
Verzoekschrift van Johan Brangert aan de resident van Soerabaja, betreffende een vacante positie. Brangert Johan Soerabaja Download
Brief van J. Swach aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Pasoeroean, betreffende de geboorteakte van Mariane Clementine, dochter van Wilhelmus Cornelis van Leeuwenhout en Sanima. Soerabaja Download
Verzoekschrift van Jan Valk aan de assistent-resident van Pasoeroean, betreffende deelname aan het ambtenaarsexamen. Valk Jan Soerabaja Download
Kwitantie van Gorcum van Delft voor Lodewijk Kemp, opgesteld door scriba Bernhardus Lehmann. Soerabaja Download
Akte van procuratie door Hendrik van Basel van Johannes Damius en Lodewijk Kemp, opgesteld door notaris Joan van der Voort. Soerabaja Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Andries Kroese, gedaan door de weduwe Geertruyda Elisabeth Pfaff. Soerabaja Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Johan Joachim Christiaan Burer en deels van zijn weduwe Jane Whithers. Met retroacta, 1803-1823. Deels gesteld in het Engels. Soerabaja Download
Brief van de resident van Besoeki aan de assistent-resident van Banjoewangi, betreffende de verlening van een vergunning aan Johan Willem Slingerlandt om op te treden als werfagent en de intrekking van een eerdere vergunning, doorgezonden aan de regent en controleur van Banjoewangi. Soerabaja Download
Brief van Van Haak aan de weeskamer Batavia, betreffende het overlijden van de borgsteller W. Bloem en de nieuwe borgsteller dhr. Van Lawick van Pabst in zake de nalatenschap van mevr. Van Haak. Soerabaja Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van John Arnold Wiederhold, gedaan door Alettus Johannes Anemaet als procuratiehouder van de weduwe Johanna Petronella Hederich. In slechte staat. Gesplitst. Zie ook registratienummer VIBDNI19645. Soerabaja Download
Brief van de heer Boeckholtz aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Pasoeroean, betreffende een uittreksel uit het geboorteregister aangaande Antoinetta Wilhelmine Gilhay vanwege zijn aanstaande huwelijk. Dubbel gefilmd. Soerabaja Download
Ingekomen stukken bij Pieter Boterkoper van Abraham Catharen Senn van Basel. Soerabaja Download
Verzoekschrift van Leonard Authier aan de resident van Pasoeroean betreffende deelname aan het ambtenaarsexamen. Authier Leonard Soerabaja Download
Akte van adoptie door Gualterus Moijaart van J. Frederik Gualterus Cornelis, zoon van Sera, opgesteld door notaris Nicolaas van Mecteren Brouwer. Soerabaja Download
Uittreksel uit het overlijdensregister van Soerabaja, betreffende Johannes Christoffel Willer, in leven gehuwd met Albertina Louise Mathilde Verwoert. In slechte staat, daardoor incompleet. Soerabaja Download
Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Hendrik Wijnboom, afgehandeld door executeur testamentaire Gerrit ten Hout. Met retroacta, 1762. Deels afschriften. Deels in slechte staat. Soerabaja Download
Stukken betreffende het voorgenomen huwelijk tussen Willem Butin Bik en Kitty Lublink Weddik. Met retroacta, 1872-1898. Deels gesteld in het Maleis. Soerabaja Download
Stukken betreffende het huwelijk van Willem Hendrik Michgorius en Johanna Maria Frederika Verhage, weduwe van Jan Eliza Du Peyrou van Breugel. Soerabaja Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te Soerabaja voor Pieter Anton Oetjens van Waveren Pancras Clifford. Waveren Pancras Clifford van Pieter Anton Oetjens Soerabaja Download
Uittreksel uit het register der besluiten van de gouverneur-generaal, betreffende overdracht van een vergunning van A. Ledeboer Fzn te Pasoeroean op de gebroeders Kocken te Soerabaja, verzonden aan de resident van Pasoeroean. Soerabaja Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Johanna Francisca Theodora Nagel, gedaan door lijkaanvaarder Adriaan Jacobus Gouka. Soerabaja Download
Verzoekschrift van Albert Fran�ois Leonardus Leijder, betreffende een vacante positie. Leijder Albert Fran�ois Leonardus Soerabaja Download