103 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Afschrift van de overlijdensakte van Alexander Johannes Paarsmarkt, weduwnaar van Johanna Wilhelmina Franciska Henriette Pottkamp. In slechte staat en daardoor incompleet. Soekaboemi Download
Afschrift van de overlijdensakte van George Jacobus Bisschop, aangegeven door Adriaan Hendrik Vorstman en Richardus Verhaar. Soekaboemi Download
Brief van de resident van Besoeki aan de assistent-resident van Banjoewangi, betreffende de verpleging van gouvernementsdienaren in onder andere hotel Ploem van hotelhoudster E. W. G. Zeijdel en hotel Victoria van hotelhouder A. O. E. Leune te Soekaboemi. Soekaboemi Download
Certificaat van goed gedrag voor Cornelia Petronella Gersen, dochter van het echtpaar Cornelis Gerrit Jan Gersen en Anna Maria Pereira, opgesteld door de assistent-resident van Soekaboemi. Soekaboemi Download
Kopie van een krantenartikel, betreffende een in memoriam voor E. F. O. Messchaert. Deels in slechte staat. Messchaert E. F. O. Soekaboemi Download
Afschrift van de geboorteakte van Jan, zoon van Frederik Gerard F�rth en Ong Tjin Nio. Dubbel gefilmd. Incompleet. In slechte staat. Soekaboemi Download
Brief van de resident van Besoeki aan de assistent-resident van Banjoewangi, betreffende de verpleging van gouvernementsdienaren in onder andere hotel Ploem van hotelhoudster E. W. G. Zeijdel en hotel Victoria van hotelhouder A. O. E. Leune te Soekaboemi. Soekaboemi Download
Afschrift van de geboorteakte van Amelie Augustiena, dochter van Marianna Eduarda Bingel, aangegeven door Johan Schaumacher. Soekaboemi Download
Certificaat van goed gedrag voor Cornelia Petronella Gersen, dochter van het echtpaar Cornelis Gerrit Jan Gersen en Anna Maria Pereira, opgesteld door de assistent-resident van Soekaboemi. Soekaboemi Download
Afschrift van de geboorteakte van Max, zoon van het echtpaar Max Eduard Gottlieb Bartels en Angeline Henriette Caroline Maurenbrecher. Soekaboemi Download
Afschrift van de overlijdensakte van Jeanne Kruijsboom. In slechte staat. Soekaboemi Download
Brief van de wees- en boedelkamer Semarang aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Soekaboemi, betreffende een afschrift van de overlijdensakte van Victor Emanuel Berlauwt. Berlauwt Victor Emanuel Soekaboemi Download
Brief van Cleveland Harington aan de assistent-resident van Soekaboemi, betreffende verblijf van Lim Kim Haot en Tan Liong Hong. Deels in slechte staat. Soekaboemi Download
Brief van de ambtenaar van het successierecht aan de assistent-resident van Soekaboemi, betreffende de successierechten over de nalatenschap van N. M. van -, gedaan door de executeur testamentaire en erfgename C. A. van der Ham. In slechte staat. Incompleet. Soekaboemi Download
Brief van de ambtenaar van het recht van overgang en successie aan de assistent-resident van Soekaboemi, betreffende de memorie van aangifte over de boedel van N. A. O. Oppermann en de eed door weduwe H. C. Muller, doorgezonden aan de weduwe door de assistent-resident. Soekaboemi Download
Afschrift van de geboorte- en erkenningsakte van Willem Eloi, zoon van Orna en Jan Batist Bauwen. Soekaboemi Download
Afschrift van de overlijdensakte van Josephine Elisabeth Thomas, in leven gehuwd met Karel Ferdinand de Vogel. Met een afschrift van de overlijdensakte van Carolina Catharina Albertina Maria Paulina Aletta Voorneman, in leven gehuwd met de heer Heijman Cohen. Soekaboemi Download
Verzoekschrift van J. de Lang aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Soekaboemi, betreffende de overlijdensakte van zijn dochter, geschreven op briefpapier van apotheek "De Gedeh". Lang de J. Soekaboemi Download
Verzoekschrift van Dani�l de Jongh Hendrikszoon aan de assistent-resident van Soekaboemi, betreffende het bouwen van een fabriekshal. In slechte staat. Jongh de Dani�l Soekaboemi Download
Verzoekschrift van Ch. Helwing te Weltevreden aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Soekaboemi, betreffende W. H. E. J. Helwing. Soekaboemi Download
Afschrift van de geboorteakte van Henriette C�cile, dochter van Petrus Clemens Gravenhorst en Kaminten. Soekaboemi Download
Afschrift van de huwelijksaangifte door Fran�ois Henri Jacques Prir� en Johanna Carolina Anna van der Willige von Schmidt auf Altenstadt. Soekaboemi Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Maria Theodora Huber Noodt, gedaan door haar vader Ulrich Jan Huber Noodt. Soekaboemi Download
Brief van "Grand Hotel en Sanatorium Selabatoe" aan de assistent-resident van Soekaboemi, betreffende het overlijden van H. P. Wagner. Wagner H. P. Soekaboemi Download
Afschrift van de huwelijksakte van Frederik Beijerinck junior en Amelia Ann Hendrika Heijting. Soekaboemi Download
Afschrift van de huwelijksafkondiging van Antonij Jacobus Vrossink en Goeij Soen Nio, ook genaamd Soenjo. In slechte staat. Soekaboemi Download
Uittreksel uit en afschrift van de geboorteakte van Martinus Christiaan, zoon van Fritz Wilhelm Schultz en Anna Aleida Winter. In slechte staat. Soekaboemi Download
Afschrift van de geboorte- en erkenningsakte van Willem Eloi, zoon van Orna en Jan Batist Bauwen. Soekaboemi Download
Verzoekschrift van Philip Heijnis aan de assistent-resident van Soekaboemi, betreffende deelname aan het ambtenaarsexamen. Heijnis Philip Soekaboemi Download
Stukken betreffende het verzoek van "H. G. J. Sch�fer & Co" om middels een rooibrief toestemming te krijgen voor werkzaamheden. Sch�fer H. G. J. Soekaboemi Download
Afschrift van de akte van erkenning door Johannes Bartholom�us Droop van Josephine, dochter van Tan Yim Nio. Met een incomplete akte. In slechte staat. Soekaboemi Download
Aangifte voor personele belasting van W. J. J. Hagenaar over 1905 en 1906. Deels in de verkeerde volgorde gefilmd. Hagenaar W. J. J. Soekaboemi Download
Afschrift van de akte van erkenning door Johannes Bartholom�us Droop van Josephine, dochter van Tan Yim Nio. Met een incomplete akte. In slechte staat. Soekaboemi Download
Afschrift van de huwelijksakte van Pieter Anthonis Ouwens, gesepareerde echtgenoot van Jeanne Theodore Wilhelmina Elisabeth Dikkers, en Anna Josephina Soesman, weduwe van Pieter Jonckheer. Deels in slechte staat. Soekaboemi Download
Afschrift van de huwelijksakte van Pieter Anthonis Ouwens, gesepareerde echtgenoot van Jeanne Theodore Wilhelmina Elisabeth Dikkers, en Anna Josephina Soesman, weduwe van Pieter Jonckheer. Deels in slechte staat. Soekaboemi Download
Uittreksel uit en afschrift van de geboorteakte van Martinus Christiaan, zoon van Fritz Wilhelm Schultz en Anna Aleida Winter. In slechte staat. Soekaboemi Download
Afschrift van de geboorteakte van Hortense Erna, dochter van H. Karel Renon en Julie Rosalie Robinson. In slechte staat en daardoor incompleet. Bevat tevens een verzoekschrift van de heer Rienstra aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Pasoeroean, betreffende de geboorteakte van zijn dochter Henri�tte Charlotte Marie. Soekaboemi Download
Afschrift van de huwelijksafkondiging van Antonij Jacobus Vrossink en Goeij Soen Nio, ook genaamd Soenjo. In slechte staat. Soekaboemi Download
Afschrift van de geboorte- en erkenningsakte van Willem Eloi, zoon van Orna en Jan Batist Bauwen. Soekaboemi Download
Afschrift van de geboorteakte van Max, zoon van het echtpaar Max Eduard Gottlieb Bartels en Angeline Henriette Caroline Maurenbrecher. Soekaboemi Download
Afschrift van de akte van erkenning door Johannes Bartholom�us Droop van Josephine, dochter van Tan Yim Nio. Met een incomplete akte. In slechte staat. Soekaboemi Download
Verzoekschrift van S. van Eendenburg, betreffende het verstrekken van een koffiepas aan Aey Hian Beng. Soekaboemi Download
Verzoekschrift van Antoinette Peterman, echtgenote van Hendricus Walstra, aan de assistent-resident van Soekaboemi, betreffende een vergunning voor het bouwen van een woonhuis. Soekaboemi Download
Afschrift van de overlijdensakte van George Jacobus Bisschop, aangegeven door Adriaan Hendrik Vorstman en Richardus Verhaar. Soekaboemi Download
Brief van de officier van Justitie aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Soekaboemi, betreffende een afschrift van de overlijdensakte van F. C. G. Dumas, echtgenote van H. D. N. Turpijn. Met bijgeschreven brief van de ambtenaar. In slechte staat en daardoor incompleet. Soekaboemi Download
Uittreksel uit het register tot inschrijving van de akten van geboorte, betreffende Willem Frederik Flores, zoon van het echtpaar Willem Frederik Flores Oppenoorth en Elisabeth Emilie Begemann. Soekaboemi Download
Afschrift van de geboorteakte van Max, zoon van het echtpaar Max Eduard Gottlieb Bartels en Angeline Henriette Caroline Maurenbrecher. Soekaboemi Download
Afschrift van en uittreksel uit de geboorteakte van Anton, zoon van het echtpaar Joseph Hendrik Zondag en Louise Eugenie Jeanne de Stoop. In slechte staat. Soekaboemi Download
Proces verbaal van de eedaflegging door Mas Martadiredja. Deels gesteld in het Maleis. Martadiredja - Soekaboemi Download
Afschrift van de geboorteakte van Hortense Erna, dochter van H. Karel Renon en Julie Rosalie Robinson. In slechte staat en daardoor incompleet. Bevat tevens een verzoekschrift van de heer Rienstra aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Pasoeroean, betreffende de geboorteakte van zijn dochter Henri�tte Charlotte Marie. Soekaboemi Download