37 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Ingekomen brieven bij Johanna Maria Lodewijk, weduwe Cranendonk te Batavia. Tevens afschriften van uitgaande brieven. Deels incompleet. Negapatnam Download
Notitie van door de heren Johnson en Simons tussen 1771 en 1775 uit de negotiepakhuizen genoten goederen. Negapatnam Download
Brief van de weeskamer Coromandel aan de weeskamer Batavia, betreffende de nalatenschap van Hendrik Ambrosius Johnson. Met als bijlagen retroacta, 1775-1781. Deels afschriften. Deels gesteld in het Singalees. Met afschriften van brieven aan de weeskamer Coromandel van onder andere Fredrik Willem Bloeme, de vroegere procuratiehouder van de overledene. Deels in zeer slechte staat en incompleet. Deels dubbel gefilmd. Negapatnam Download
Stukken betreffende Eliakim Thomas, waaronder brieven van Jan Hendrik Muller. Met notities van medewerkers van het Landsarchief Batavia. Met vertalingen van stukken betreffende de verkoop van een erf door Arnassala Chittiaar aan Wengata Ammaal en door Renga Ammaal, vrouw van Sjiramen, en haar zoon Kistnen aan Armogata Poele, 1739-1750. Deels in slechte staat. Negapatnam Download
Ingekomen brieven bij Johanna Maria Lodewijk, weduwe Cranendonk te Batavia. Tevens afschriften van uitgaande brieven. Deels incompleet. Negapatnam Download
Stukken betreffende Eliakim Thomas, waaronder brieven van Jan Hendrik Muller. Met notities van medewerkers van het Landsarchief Batavia. Met vertalingen van stukken betreffende de verkoop van een erf door Arnassala Chittiaar aan Wengata Ammaal en door Renga Ammaal, vrouw van Sjiramen, en haar zoon Kistnen aan Armogata Poele, 1739-1750. Deels in slechte staat. Negapatnam Download
Onderhandse akte van schuldbekentenis door Jacomina Nilo, weduwe van Joachim Colijns, aan Dirk van Cloon. Met notities. Deels in slechte staat. Negapatnam Download
Ingekomen brieven bij Johanna Maria Lodewijk, weduwe Cranendonk te Batavia. Tevens afschriften van uitgaande brieven. Deels incompleet. Negapatnam Download
Ingekomen brieven bij Johanna Maria Lodewijk, weduwe Cranendonk te Batavia. Tevens afschriften van uitgaande brieven. Deels incompleet. Negapatnam Download
Stukken betreffende Eliakim Thomas, waaronder brieven van Jan Hendrik Muller. Met notities van medewerkers van het Landsarchief Batavia. Met vertalingen van stukken betreffende de verkoop van een erf door Arnassala Chittiaar aan Wengata Ammaal en door Renga Ammaal, vrouw van Sjiramen, en haar zoon Kistnen aan Armogata Poele, 1739-1750. Deels in slechte staat. Negapatnam Download
Stukken betreffende Eliakim Thomas, waaronder brieven van Jan Hendrik Muller. Met notities van medewerkers van het Landsarchief Batavia. Met vertalingen van stukken betreffende de verkoop van een erf door Arnassala Chittiaar aan Wengata Ammaal en door Renga Ammaal, vrouw van Sjiramen, en haar zoon Kistnen aan Armogata Poele, 1739-1750. Deels in slechte staat. Negapatnam Download
Stukken betreffende Eliakim Thomas, waaronder brieven van Jan Hendrik Muller. Met notities van medewerkers van het Landsarchief Batavia. Met vertalingen van stukken betreffende de verkoop van een erf door Arnassala Chittiaar aan Wengata Ammaal en door Renga Ammaal, vrouw van Sjiramen, en haar zoon Kistnen aan Armogata Poele, 1739-1750. Deels in slechte staat. Negapatnam Download
Brief van Johan Frederik Conradi c.s. aan de heren Brouwerus Brouwer en Jacobus van Tessel. Negapatnam Download
Cognossement tussen Fredrik Kelger en Tobias Christiaan Ronnenkamp betreffende aflevering van geld aan Willem Duijneveld te Negapatnam. Cognossement tussen Fredrik Kelger en Tobias Christiaan Ronnenkamp betreffende aflevering van geld aan Johannes Schuneman en Johan Hendrik Struck te Negapatnam, met aantekening van overdracht en kwitantie. Negapatnam Download
Brief van J. D. Simons aan dhr. Johnson, betreffende een afrekening. Negapatnam Download
Ingekomen brieven bij Johanna Maria Lodewijk, weduwe Cranendonk te Batavia. Tevens afschriften van uitgaande brieven. Deels incompleet. Negapatnam Download
Ingekomen brieven bij Johanna Maria Lodewijk, weduwe Cranendonk te Batavia. Tevens afschriften van uitgaande brieven. Deels incompleet. Negapatnam Download
Cognossement tussen Fredrik Kelger en Tobias Christiaan Ronnenkamp betreffende aflevering van geld aan Willem Duijneveld te Negapatnam. Cognossement tussen Fredrik Kelger en Tobias Christiaan Ronnenkamp betreffende aflevering van geld aan Johannes Schuneman en Johan Hendrik Struck te Negapatnam, met aantekening van overdracht en kwitantie. Negapatnam Download
Stukken betreffende Felix von Piron, deels betreffende de nalatenschap van Rachel Molijn, weduwe van Gualter Schulten, en een conflict met zijn procuratiehouder Jan Fredrik Guillermet. Met bouwtekeningen. Met stukken betreffende Anna Dorothea van Eijlensteijn, weduwe (Van) Piron, 1776-1785. Met brieven van J. A. M. G. Roek Duijneveld, weduwe Stoffenberg, aan B. Brouwer, onder andere betreffende de nalatenschap van de weduwe Dubon, 1790. Deels in slechte staat. Deels gesteld in het Duits. Deels incompleet. Deels afschriften. Negapatnam Download
Ingekomen brieven bij Johanna Maria Lodewijk, weduwe Cranendonk te Batavia. Tevens afschriften van uitgaande brieven. Deels incompleet. Negapatnam Download
Ingekomen brieven bij Johanna Maria Lodewijk, weduwe Cranendonk te Batavia. Tevens afschriften van uitgaande brieven. Deels incompleet. Negapatnam Download
Brief van J. D. Simons aan dhr. Johnson, betreffende rekeningen. Negapatnam Download
Testament van het echtpaar Damas Doll van Ourijk en Maria Elisabeth van Coeverden, opgesteld door scriba Joannes Haselkamp. Negapatnam Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Philippus Franciscus Cort, weduwnaar van Adriana Catharina Engelbert. Deels afschriften. Deels dubbel gefilmd. Negapatnam Download
Ingekomen brieven bij Bro�rius Brouwer te Negapatnam van familie en zakelijke relaties in Nederland en Kaap de Goede Hoop. Met bijgevoegde prijs - couranten. Deels in slechte staat. Deels afschriften. Negapatnam Download
Akte van attestatie door Dominicus van Norden en Pieter van den Broek, op verzoek van Joannes Braekel, betreffende het overlijden van Anna de Wolck, weduwe van dhr. Verheijde, te Negapatnam, opgesteld door notaris Francois Verboom. Negapatnam Download
Ingekomen brieven bij Johanna Maria Lodewijk, weduwe Cranendonk te Batavia. Tevens afschriften van uitgaande brieven. Deels incompleet. Negapatnam Download
Ingekomen brieven bij Johanna Maria Lodewijk, weduwe Cranendonk te Batavia. Tevens afschriften van uitgaande brieven. Deels incompleet. Negapatnam Download
Rekeningen courant van Hendrik Ambrosius Johnson en deels Joan Daniel Simons, opgesteld door dhr. Simons. Negapatnam Download
Testament van het echtpaar Damas Doll van Ourijk en Maria Elisabeth van Coeverden, opgesteld door scriba Joannes Haselkamp. Negapatnam Download
Pakhuisrekeningen, onder andere voor H. A. Johnson, opgesteld door J. D. Simons. Negapatnam Download
Onderhandse akte van schuldbekentenis door Jacomina Nilo, weduwe van Joachim Colijns, aan Dirk van Cloon. Met notities. Deels in slechte staat. Negapatnam Download
Stukken betreffende Eliakim Thomas, waaronder brieven van Jan Hendrik Muller. Met notities van medewerkers van het Landsarchief Batavia. Met vertalingen van stukken betreffende de verkoop van een erf door Arnassala Chittiaar aan Wengata Ammaal en door Renga Ammaal, vrouw van Sjiramen, en haar zoon Kistnen aan Armogata Poele, 1739-1750. Deels in slechte staat. Negapatnam Download
Stukken betreffende Hermanus Theodorus Terkamp, waaronder correspondentie met relaties in Nederland. Deels gesteld in het Latijn. Deels een afschrift. Deels in zeer slechte staat en mede daardoor incompleet. Deels dubbel gefilmd. Negapatnam Download
Brief van Johan Frederik Conradi c.s. aan de heren Brouwerus Brouwer en Jacobus van Tessel. Negapatnam Download
Ingekomen brieven bij Isaac Soual, deels samen met zijn echtgenote A. A. van Boneval, deels samen met Willem August Hommel, van familie en kennissen in Indi� en Nederland. Met als bijlagen een rekening courant en een factuur en een cognossement. Deels gesteld in het Frans. Deels in slechte staat. Deels verkeerd gefilmd. Deels dubbel gefilmd. Deels incompleet. Negapatnam Download
Cognossement tussen Fredrik Kelger en Tobias Christiaan Ronnenkamp betreffende aflevering van geld aan Willem Duijneveld te Negapatnam. Cognossement tussen Fredrik Kelger en Tobias Christiaan Ronnenkamp betreffende aflevering van geld aan Johannes Schuneman en Johan Hendrik Struck te Negapatnam, met aantekening van overdracht en kwitantie. Negapatnam Download