239 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Deel 2/B/14. Bevat: Verklaringen van de Burgerlijke Stand betreffende voorgenomen huwelijken, 1883-1887. Gesteld in het Engels en Singalees. Colombo Download
Deel 5/C/18. Bevat: Correspondentie tussen de kerkenraad van de Wolvendaalkerk en diverse personen en instellingen, onder meer met het gouvernement van Ceijlon en de kerkenraad van Kaliture, 1867-1879. Lijst van ouderlingen van de Wolvendaalkerk. Verzoekschriften van verschillende personen aan de kerkenraad van de Wolvendaalkerk voor financi�le ondersteuning, 1869-1879. Schetsen van een nieuwe kansel voor de Wolvendaalkerk. Stukken betreffende het beheer van de zondagssschool, bevat onder meer brieven, financi�le overzichten en rapporten, 1869-1870. Correspondentie van de kerkenraad van de Wolvendaalkerk betreffende financi�n en personeelszaken, 1870-1879. Gesteld in het Engels. Deels in zeer slechte staat. Colombo Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Cornelia van Wijnbergen, weduwe van Wilhelmus Konijn, afgehandeld door Susanna Petronella Visboom, weduwe van Pieter Siebert Schmidt, Jacobus de Bordes en Hendrik Schimmelketel, voor de onmondige Jan Cornelis Visboom. Met afschriften van het testament en een nadere codicillaire dispositie uit 1744 en 1767. Colombo Download
Testament van Dirk Klomps, opgesteld door klerk Martinus Mekern in 1767. Incompleet. Testament van Dirk Klomps, opgesteld door klerk Gerrardus Cornelis Franchimont in 1771. Testament van het echtpaar Abraham Sigtveld en Anna Cornelia Lens, opgesteld door klerk Harmanus Meier in 1771. Testament van Michiel Storgart, opgesteld door klerk Dominicus Ide in 1770. Testament van Rebecca Hilo, weduwe van Barend Hoeting, opgesteld door klerk Dominicus Ide in 1771. Testament van Helena Lucretia Bouti, weduwe van Job de Virether, opgesteld door klerk Matthias Tietgens in 1771. Testament van het echtpaar Adrianus Pieris en Anna Fransina Pieris, opgesteld door klerk Gerrardus Cornelis Franchimont in 1764. Afschriften. Colombo Download
Deel 5/C/17. Bevat: Correspondentie tussen de kerkenraad van de Wolvendaalkerk en diversen personen en instellingen onder meer met de gouverneur van Ceijlon, 1854-1880. Naamlijsten der armen. Kopie van een krantenartikel, betreffende Sir William Gregory en de Presbyterianen, 1884. Rapporten betreffende de Hollandse Presbyteriaanse Zondagsschool, 1858, 1865. Gedrukte verzoekschriften van de kerkenraad van de Wolvendaalkerk aan de gouverneur van Ceijlon, 1874-1881. Gesteld in het Engels. Colombo Download
Deel 1/17. Bevat: Handelingen van de Noord-Hollandse synode, 1729, 1750, 1752-1753 en 1791. Acta van de synode van Zuid-Holland, 1749 en 1789. Deels in zeer slechte staat. Colombo Download
Deel 4/A/14-4/B/1. Niet beschikbaar. Colombo Download
Deel 3/C/1. Bevat: Trouwboek van de Wolvendaalkerk, 1743-1810. Deels in zeer slechte staat. Colombo Download
Testamenten van het echtpaar Jan Hendrik Morries en Eva Sophia Vockes, weduwe van Ludolf Hogenschild; het echtpaar Anthonij Johannes en Magdalena Leonora Pieris; Jan Cornelis van Ossenberg, weduwnaar van Margereta Sophia Claasz; Jurriaan Landsknegt; Helena Metternach, weduwe van Pieter Blankert en het echtpaar Jacobus Doebbratsz en Helena Salomina Gevertsz, opgesteld door de gezworen klerken Dominicus Ide, Gerrardus Cornelis Franchimont, Matthias Tietgens of Harmanus Meier, 1769-1770. Afschriften, opgesteld door de weeskamer te Colombo. Colombo Download
Deel 1/31. Bevat: Considerati�n wegens een seminarie voor de landen van Colombo, Galle en Matara, 1690. Uittreksel uit het schriftelijk verhaal van de landen van Matara, 1672. Uittreksels uit brieven van commissaris Van Reede uit Jafnapatnam aan de gouverneur te Colombo, 1690. Brief van commissaris Van Reede aan de Heren XVII, 1690. Correspondentie tussen de kerkenraad en de gouverneur en raad te Colombo, 1694 en 1697. Onderrichting wegens de eerste proeve van een Hollands-Singalees woordenboek, 1694. Verslag van een poging tot het samenstellen van een Hollands-Malabars woordenboek. Stukken betreffende de vertaling van Nederlandse kerkelijke geschriften in het Singalees. Brieven van de kerkenraad van Galle aan de gouverneur en raad te Colombo, 1732, de kerkenraad te Colombo, 1732 en de commandeur te Matara, 1736. Reglement en andere papieren betreffende het seminarie of de kweekschool te Nalloer. Deels in zeer slechte staat en deels verkeerd gefilmd. Colombo Download
Testamenten en akten van superscriptie van testamenten, deels holografisch, van het echtpaar Jan Hendrik Rekkerman en Maria Pronk, het echtpaar Isaak Hartenberg en Anna Maria Evers, Johanna Ferdinando, weduwe van Joan Adreas Schuurman, Maria van Zitters, weduwe van Bastiaen Cornelis Bagilet, en Maria van Reets, weduwe van Joan Anthonij Du Cam, opgesteld door gezworen klerken Johannes Reintous of Joannes Franciskus Gratiaen of Gerrit Joan de Moor of de geautoriseerde Jan Scheerken of secretaris Bartholemeus de Krankel. Afschriften, 1748-1767, opgesteld door de weeskamer Colombo. Deels in slechte staat. Colombo Download
Deel 5/C/3. Bevat: Correspondentie tussen de kerkenraad van Colombo en de kerkenraad van Matara, 1807-1821. Lijst van aangekomen en vertrokken lidmaten te Negombo, 1720-1730. Lijst van lidmaten te Tuticorijn. Doopattestaties, deels met uittreksels uit de doopboeken, 1734, 1773-1813. Lijst van lidmaten te Kalpentijn, 1771. Lijst van belijdenissen in de Wolvendaalkerk, 1809-1810. Uittreksels uit de resoluties van de kerkenraad te Colombo betreffende het kerkfonds, 1804-1817. Eedaflegging van de schooltombohouder, 1808. Stukken betreffende huwelijken. Preek van 21 juni 1809. Deels gesteld in het Engels, Singalees en Portugees. Deels in zeer slechte staat. Colombo Download
Inkomende brieven bij Adam de Lannoij te Colombo, en deels zijn echtgenote, van zakelijke contacten en familieleden, waaronder J. C. de Lannoij, A. H. de Lannoij en C. W. H. de Lannoij te Geertruidenberg. Onderhandse akte van verpachting door C. W. H. de Lannoij aan L. W. de Fockert. Deels in zeer slechte staat. Deels dubbel gefilmd. Deels in verkeerde volgorde gefilmd. Deels incompleet. Deels in Frans gesteld. Deels afschriften. Colombo Download
Deel 1/14. Bevat: Handelingen van de christelijke synode van Noord-Holland, 1741, 1769, 1783, 1787. Acta van de synode van Zuid-Holland, 1743, 1748, 1774. Generale opneem van de scholieren van Ceijlon met hun vorderingen, 1689-1696. Deels in zeer slechte staat en deels incompleet. Colombo Download
Deel 4/A/7. Niet beschikbaar. Colombo Download
Deel 3/F/3. Bevat: Bezoekersregister van de Wolvendaalkerk, 1909-1934. Colombo Download
Stukken betreffende Daniel Schorer, deels aangaande de afwikkeling van zijn nalatenschap, afgehandeld door executeuren testamentaire Jeremias van Vliet en J. A. Wichhelhuijsen. Deels afschriften. Deels dubbel, deels in zeer slechte staat en deels verkeerd gefilmd, daardoor incompleet. Colombo Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Adam Felix Bisschoff, afgehandeld door de executeurs testamentaire Jan Bauert, Anthonij Diederich en Barent Kriekenbeek. Deels gesteld in het Frans. Colombo Download
Deel 2/C/1. Bevat: Doopverzoeken, 1806-1823. Deels in slechte staat. Deels dubbel gefilmd. Colombo Download
Deel 2/A/1. Bevat: Doopverzoeken, deels voor buitenechtelijke kinderen, van Colombo en Kaliture, 1806-1807. Lijst der gealimenteerden, 1825. Brieven van de kerkenraad te Colombo betreffende de ondersteuning van enkele lidmaten, 1825-1826. Aantekening betreffende de verhuurde rouwmantels, 1825. Huwelijksinschrijving te Colombo, 1806. Aantekening betreffende adoptie, 1807. Doopinschrijving te Tuticorijn, 1794. Uittreksel uit het doopboek van Jafnapatnam, 1805. Deels gesteld in het Singalees. Deels dubbel gefilmd en in slechte staat. Colombo Download
Deel 1/10. Bevat: Resoluties van ordinaire en extra-ordinaire kerkelijke vergaderingen en censura morum, 1685-1693, 1705-1718, 1728-1734. Met als bijlagen een uittreksel uit de brief van de gouverneur en Raad van Colombo aan de commissaris te Jafnapatnam, uit de generale missive van de bewindhebbers van de kamer Zeeland, uit missiven en instructies van de Heren Zeventien der VOC verzonden aan de Raad van Indi�, uit missiven van de Hoge Regering te Batavia verzonden aan de gouverneur en Raad van Colombo, een verklaring aangaande de geloofsleer, ingekomen brieven bij de kerkenraad van Colombo en een brief van de kerkenraad aan de gouverneur van Ceylon, 1689-1716. Tevens een verantwoording van de kerkenraad aan de gouverneur en Raad van Colombo, betreffende het suspendieren van Pieter Macare, en een rapport. Deels uittreksels en afschriften, 1689. Deels incompleet, deels dubbel of in de verkeerde volgorde gefilmd. Deels in slechte staat. Colombo Download
Deel 3/C/5. Bevat: Trouwboek van de Wolvendaalkerk, 1867-1879. Gesteld in het Engels. Deels in zeer slechte staat. Colombo Download
Deel 4/A/8. Bevat: Resoluties van de gewone en buitengewone vergaderingen van de kerkenraad van de Wolvendaalkerk, 1850-1867. Gesteld in het Engels. Colombo Download
Testament van het echtpaar Michiel Hemme en Amelia de Cauw, opgesteld door de klerk Jan Fredrik Sieversz. Afschrift. Met bijgevoegd enkele afschriften van akten met betrekking tot het echtpaar Matthias Wermelskircher en Susanna Adriana Potken. Incompleet. Colombo Download
Deel 1/2. Bevat: Resoluties van de scholastieke vergadering met antwoorden van de Politieke Raad te Colombo over 1691-1694. Resoluties over 1682-1683, 1685 en 1693-1694. Resoluties van de vergadering van de predikanten over 1717-1718. Acta van de synode in Haarlem van 1693. Resoluties van de kerkenraad over 1722-1727, deels verzonden aan Negombo. Lijst met gedoopte kinderen in de Duitse gemeente te Kalpentijn. Uittreksels uit de resoluties van de Raad van Politie van Colombo over 1724. Een uittreksel uit een brief van de regering te Batavia aan de gouverneur en Raad van Ceijlon van 1724. Lijsten met Inlandse lidmaten over 1741-1794. Vertoog over scholen en kerken over 1664 en 1668. Deels uittreksels. Deels in zeer slechte staat. Deels incompleet. Deels dubbel gefilmd. Deels ongenummerd. Colombo Download
Brief van Maria Catharina Franchimont, geboren Galikam, aan haar echtgenoot. In slechte staat. Colombo Download
Brief van W. H. de Bevere, weduwe Hoepels, aan haar zoon, betreffende het overlijden van zijn broer Johannes Cornelis en het verwijt dat hij niet schrijft. Dubbel. Colombo Download
Testament van Dirk Klomps, opgesteld door klerk Martinus Mekern in 1767. Incompleet. Testament van Dirk Klomps, opgesteld door klerk Gerrardus Cornelis Franchimont in 1771. Testament van het echtpaar Abraham Sigtveld en Anna Cornelia Lens, opgesteld door klerk Harmanus Meier in 1771. Testament van Michiel Storgart, opgesteld door klerk Dominicus Ide in 1770. Testament van Rebecca Hilo, weduwe van Barend Hoeting, opgesteld door klerk Dominicus Ide in 1771. Testament van Helena Lucretia Bouti, weduwe van Job de Virether, opgesteld door klerk Matthias Tietgens in 1771. Testament van het echtpaar Adrianus Pieris en Anna Fransina Pieris, opgesteld door klerk Gerrardus Cornelis Franchimont in 1764. Afschriften. Colombo Download
Deel 1/6. Bevat: Uittreksels uit pastorale brieven uit 1688 en ervoor. Lijsten, vermoedelijk van gedoopten, van lidmaten per gemeente op Ceijlon en van mutaties onder de lidmaten, circa 1700-1753. Brieven, onder andere uit Batavia en van de classis Amsterdam, 1649-1700. Handelingen van de synode van Noord-Holland uit 1700, 1707, 1708, 1722 en 1742 en van Zuid-Holland uit 1688, 1706 en vermoedelijk 1719. Deels gesteld in het Engels en Singalees. Deels een afschrift. Deels in zeer slechte staat. Deels incompleet. Colombo Download
Stukken betreffende Jacob Burnand. Deels gesteld in het Frans. Colombo Download
Deel 3/C/4. Bevat: Trouwboek van de Wolvendaalkerk, 1839-1867. Gesteld in het Engels. Deels in slechte staat. Colombo Download
Brief van Gerardus Cornelis Franchimont aan zijn vader. Franchimont Gerardus Cornelis Colombo Download
Deel 3/E/1. Bevat: Begraafboek van het binnen- en buitenkerkhof, 1803-1851. Deels gesteld in het Engels. Deels in zeer slechte staat. Colombo Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te Colombo voor Justina Theresia de Lannoij. Lannoij de Justina Theresia Colombo Download
Deel 5/B/3. Ingekomen brieven bij de kerkenraad van de Wolvendaalkerk van onder andere de classes van Delft, Amsterdam, Rotterdam en Walcheren en de kerkenraden van Batavia, Jafnapatnam, Negapatnam en Trincomale, 1759-1797. Lijsten van namen der schoolkinderen van Caliture, Negombo, 1774, en Colombo, 1779. Deels in zeer slechte staat. Colombo Download
Testament van Dirk Klomps, opgesteld door klerk Martinus Mekern in 1767. Incompleet. Testament van Dirk Klomps, opgesteld door klerk Gerrardus Cornelis Franchimont in 1771. Testament van het echtpaar Abraham Sigtveld en Anna Cornelia Lens, opgesteld door klerk Harmanus Meier in 1771. Testament van Michiel Storgart, opgesteld door klerk Dominicus Ide in 1770. Testament van Rebecca Hilo, weduwe van Barend Hoeting, opgesteld door klerk Dominicus Ide in 1771. Testament van Helena Lucretia Bouti, weduwe van Job de Virether, opgesteld door klerk Matthias Tietgens in 1771. Testament van het echtpaar Adrianus Pieris en Anna Fransina Pieris, opgesteld door klerk Gerrardus Cornelis Franchimont in 1764. Afschriften. Colombo Download
Deel 6/A/2. Bevat: Reglement tot een geschikt bestier van de gelden en goederen toebehorende aan de Nederduits Gereformeerde Kerk, 1803. Wijzigingen van het voorgaande reglement uit 1807 en 1819. Naamlijst van de debiteuren van de Wolvendaalkerk, 1804-1810. Doopverzoeken aan de Wolvendaalkerk, 1810, 1816. Diverse kwitanties onder meer van de doodgraver van de Wolvendaal begraafplaats en betalingen uit het kerkfonds, 1825. Lijsten van personen begraven op de Wolvendaal begraafplaats, 1825. Deels gesteld in het Engels. Deels in zeer slechte staat. Colombo Download
Deel 6/B/1. Bevat: Stukken betreffende het kerkfonds van de Wolvendaalkerk, met onder meer naamlijsten van begraven personen, lijsten van verstrekte en gerepareerde rouwmantels, kassarekeningen, uittreksels uit resolutes van de kerkenraad van de Wolvendaalkerk, 1803-1805. Deels in slechte staat. Colombo Download
Deel 19. Bevat: Handelingen van de Noord-Hollandse synode, 1681, 1726, 1753, 1784 en 1786. Acta van de synode van Zuid-Holland, 1713, 1725, 1743. Deels incompleet. Deels in zeer slechte staat. Colombo Download
Brief van Maria Catharina Franchimont, geboren Galikam, aan haar echtgenoot. In slechte staat. Colombo Download
Brief van J. J. Qualenbrink en Magna - Franchimont aan hun vader te Batavia, betreffende het overlijden van Amelia. In slechte staat. Colombo Download
Afschriften van stukken betreffende de familie Franchimont. In slechte staat. Colombo Download
Testamenten en akten van superscriptie van testamenten, deels holografisch, van het echtpaar Jan Hendrik Rekkerman en Maria Pronk, het echtpaar Isaak Hartenberg en Anna Maria Evers, Johanna Ferdinando, weduwe van Joan Adreas Schuurman, Maria van Zitters, weduwe van Bastiaen Cornelis Bagilet, en Maria van Reets, weduwe van Joan Anthonij Du Cam, opgesteld door gezworen klerken Johannes Reintous of Joannes Franciskus Gratiaen of Gerrit Joan de Moor of de geautoriseerde Jan Scheerken of secretaris Bartholemeus de Krankel. Afschriften, 1748-1767, opgesteld door de weeskamer Colombo. Deels in slechte staat. Colombo Download
Stukken betreffende Daniel Schorer, deels aangaande de afwikkeling van zijn nalatenschap, afgehandeld door executeuren testamentaire Jeremias van Vliet en J. A. Wichhelhuijsen. Deels afschriften. Deels dubbel, deels in zeer slechte staat en deels verkeerd gefilmd, daardoor incompleet. Colombo Download
Deel 3/C/8. Bevat: Trouwboek van de Wolvendaalkerk, 1892-1897. Gesteld in het Engels. Deels in slechte staat. Colombo Download
Deel 1/3. Correspondentie van en met dominee Jan David Palm te Jafnapatnam en later Colombo, over 1803-1814 en 1832-1839. Bevat zowel priv�correspondentie, onder andere met M. I. Vos en C. Mohn, als zakelijke correspondentie, in Colombo ook als hoofd van de kerkenraad, met onder andere de Chief Secretary's Office. Bevat tevens verzoekschriften ingediend bij de kerkenraad. Verder diverse stukken, waaronder een onderhands testament van Frederik Luther (1761), doopbewijzen (1808 en 1814), lijsten met belijdenisleerlingen (1813), een bekendmaking (1772), een attestatie (1734), een lijst met gealimenteerden (1825), een uittreksel uit een brief van de kerkenraad Batavia (1652) en een schooltombo (1689). Deels gesteld in het Engels, Duits en Singalees. Deels in zeer slechte staat. Deels incompleet. Deels dubbel gefilmd. Colombo Download
Deel 5/C/1-4. Niet beschikbaar. Colombo Download
Cognossementen tussen verschillende zeelieden en Michiel Mounier of Van Citters & Catteau, betreffende aflevering van goederen aan Jacobus Mestrezat te Batavia. Met brieven van de firma Van Citters & Catteau aan Jacobus Mestrezat. Deels in slechte staat. Deels dubbel. Colombo Download
Deel 3/D/3. Bevat: Doopboek van de buitengewesten, 1767-1803. Deels gesteld in het Engels en Portugees. Deels in zeer slechte staat. Colombo Download
Verzoekschrift van Johanna Margareta Pompeus, weduwe van Johan Coenraad Pfeiffer, en Johanna Charlotte Pfeiffer aan de gouverneur-generaal, betreffende onderstand. Met een akte van benoeming door de VOC van de heer Pfeiffer. Colombo Download