42 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Contract tussen Albertus Henricus Veuge en Maria van Os, betreffende het overgeven ter adoptie van haar zoon Christiaan, eerder geadopteerd door de heer Veuge, en haar ongeboren kind aan het echtpaar Theodorus van Voorsz en Johanna Jacoba van Os, opgesteld door secretaris van politie Elias Mazel. Afschrift. Banda Download
Stukken betreffende de insolvente boedel van Jan Josias Cos, achtereenvolgens afgehandeld door de curatoren Daniel Adriaan Beeckman en Wijbrand de Jongh. Met retroacta, 1782-1784. Deels afschriften. Met een stuk betreffende dhr. Reijsel uit 1775. Banda Download
Brieven van een vrouw te Batavia aan haar neef A. D. Veuge te Banda en aan Johannes Hagman, S. A. Surker en Lambertus Janszoon Haga te Banda. Banda Download
Brief van de executeur testamentaire van de nalatenschap van Lavien Lodewijk Asscher aan Jan Hugo van de Putt en Jan Hermanus Jansson. Banda Download
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Indi�, betreffende het ontslag van Johannes Meijer. Meijer Johannes Banda Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te Banda voor George Anthonij Heintzen. Heintzen George Anthonij Banda Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te Banda voor Johanna Adriana Dias. Dias Johanna Adriana Banda Download
Inventaris van de boedel van Gustavus Fiers, opgesteld door de weeskamer. Fiers Gustavus Banda Download
Proces verbaal van de eedaflegging door Pieter Christiaan Leonardus Hartog. Hartog Pieter Christiaan Leonardus Banda Download
Akte van superscriptie door Renicus Versteegh en Gerrit Bouwer, als executeuren testamentaire van het echtpaar Floris Versteegh en Alieda Judith Veuge, van het besloten testament van het echtpaar, opgesteld door secretaris van politie Bocco Sabinus de Jongh. Met een afschrift van het testament. Deels in slechte staat. Banda Download
Brief van J. J. Schuur aan het Gewestelijk Bestuur van de protestantse gemeente, betreffende de gezondheidstoestand van zijn echtgenote. Met als bijlage een verklaring van ongezondheid voor Anna Maria Hambalds, echtgenote van J. J. Schuur, opgesteld door de officier van gezondheid. Deels verkeerd gefilmd. Banda Download
Verzoekschrift van Henrietta van Clootwijk aan de weeskamer Batavia, betreffende de nalatenschap van haar overleden man George Bremer in verband met het overlijden van twee van haar vijf kinderen. Met bijlagen. Banda Download
Akte van borgstelling door Levienus Heukevlugt en Jan Doe Leij voor Albertus Henricus Veuge, gehuwd met Abiga�l Camerling, weduwe van Johannes Hageman, opgesteld door notaris Gerard Joan Runstorff. Banda Download
Contract tussen Albertus Henricus Veuge en Maria van Os, betreffende het overgeven ter adoptie van haar zoon Christiaan, eerder geadopteerd door de heer Veuge, en haar ongeboren kind aan het echtpaar Theodorus van Voorsz en Johanna Jacoba van Os, opgesteld door secretaris van politie Elias Mazel. Afschrift. Banda Download
Onderhandse akte van schuldbekentenis door Casper Kroon aan Matthijs van Zanten [K101]. Uittreksel uit de notulen van de Raad van Indi�, betreffende het proces tussen Lodewijk Kemp en de gouverneur van Banda Reinier de Clercq [K102]. Banda Download
Akte van schuldbekentenis door Hendrik Jacobs aan Jeronimus Fiers, opgesteld door notaris Johannes Greving. Banda Download
Brief van de executeur testamentaire van de nalatenschap van Lavien Lodewijk Asscher aan Jan Hugo van de Putt en Jan Hermanus Jansson. Banda Download
Akte van adoptie door Fredrik Christoffel Spits van Clara Maria -, dochter van de slavin Sonting van Sumbauwa, opgesteld door notaris Anthonij Cornelis Verspijck. Banda Download
Akte van attestatie door Johannes van den Bergh en Johan Fredrik Walter, op verzoek van Johan Michiel van Panhuijs, betreffende het overlijden van Pieter Vincent Born, opgesteld door notaris Johannes Greving. Met een toegevoegde attestatie, opgesteld door een lid van de Raad van Justitie. Banda Download
Akte van superscriptie door Renicus Versteegh en Gerrit Bouwer, als executeuren testamentaire van het echtpaar Floris Versteegh en Alieda Judith Veuge, van het besloten testament van het echtpaar, opgesteld door secretaris van politie Bocco Sabinus de Jongh. Met een afschrift van het testament. Deels in slechte staat. Banda Download
Contract tussen Albertus Henricus Veuge en Maria van Os, betreffende het overgeven ter adoptie van haar zoon Christiaan, eerder geadopteerd door de heer Veuge, en haar ongeboren kind aan het echtpaar Theodorus van Voorsz en Johanna Jacoba van Os, opgesteld door secretaris van politie Elias Mazel. Afschrift. Banda Download
Stukken betreffende de vorderingen op de boedel van Daniel Terherbrugge door Bartholomeus van de Coppello als procuratiehouder van ongenoemde crediteuren en voornamelijk door Jan Macquet als procuratiehouder van Albert Godijn, afgehandeld door curatoren Adriaan Paaijs, Hendrik Brouwer en Andreas Schouten. Deels afschriften, 1752-1756. Deels incompleet, deels verkeerd gefilmd, deels dubbel en deels dubbel gefilmd. Banda Download
Brief van J. J. Schuur aan het Gewestelijk Bestuur van de protestantse gemeente, betreffende de gezondheidstoestand van zijn echtgenote. Met als bijlage een verklaring van ongezondheid voor Anna Maria Hambalds, echtgenote van J. J. Schuur, opgesteld door de officier van gezondheid. Deels verkeerd gefilmd. Banda Download
Ingekomen brieven bij Barend Schalkers, deels samen met zijn vrouw of met Hermanus van der Heijden en Jacob Montens. Met brieven aan N. J. Schuijler en aan de heer Van der Heijden. Deels in slechte staat. Deels dubbel gefilmd. Deels incompleet. Banda Download
Inventaris van de boedel van Willem Nicolaes Bormeester, getrouwd met Anna Jacoba Semoriak, opgesteld door de weeskamer. Banda Download
Inventaris van de boedel van Willem Nicolaes Bormeester, getrouwd met Anna Jacoba Semoriak, opgesteld door de weeskamer. Banda Download
Akte van superscriptie door Renicus Versteegh en Gerrit Bouwer, als executeuren testamentaire van het echtpaar Floris Versteegh en Alieda Judith Veuge, van het besloten testament van het echtpaar, opgesteld door secretaris van politie Bocco Sabinus de Jongh. Met een afschrift van het testament. Deels in slechte staat. Banda Download
Brieven van een vrouw te Batavia aan haar neef A. D. Veuge te Banda en aan Johannes Hagman, S. A. Surker en Lambertus Janszoon Haga te Banda. Banda Download
Brieven van een vrouw te Batavia aan haar neef A. D. Veuge te Banda en aan Johannes Hagman, S. A. Surker en Lambertus Janszoon Haga te Banda. Banda Download
Stukken betreffende de nalatenschap van George Balthasar Dinnis, afgehandeld door de weeskamer. Dinnis George Balthasar Banda Download
Stukken betreffende de betwisting van een perceel land door Abraham Abrahamsz en Jacob Pelters. Deels afschriften. Banda Download
Brief van de heer Hinsch aan Maria Jacoba Schalker, weduwe Poondorff. Banda Download
Brieven van een vrouw te Batavia aan haar neef A. D. Veuge te Banda en aan Johannes Hagman, S. A. Surker en Lambertus Janszoon Haga te Banda. Banda Download
Stukken betreffende de rechtszaak tussen Bartholomeus van de Walle, als procuratiehouder van Johannes Cooning, en Jan Dirk van Clootwijk, betreffende een niet-betaalde schuld. Afschriften. Deels in slechte staat. Met retroacta, 1784-1787, deels afschriften. Met stukken betreffende Jacob Walters, 1775-1778. Banda Download
Contract tussen Albertus Henricus Veuge en Maria van Os, betreffende het overgeven ter adoptie van haar zoon Christiaan, eerder geadopteerd door de heer Veuge, en haar ongeboren kind aan het echtpaar Theodorus van Voorsz en Johanna Jacoba van Os, opgesteld door secretaris van politie Elias Mazel. Afschrift. Banda Download
Brief van de erfgenamen van vaderszijde van Georg Balthasar Dinnies te Greifswald in Zweeds Pommeren aan de weeskamer Batavia. Afschrift opgesteld door de weeskamer Rotterdam. Dinnies Georg Balthasar Banda Download
Stukken betreffende de betwisting van een perceel land door Abraham Abrahamsz en Jacob Pelters. Deels afschriften. Banda Download
Verzoekschrift van Noach Bouquet, als procuratiehouder van Anthonij Aarnoud van Glan, aan de weeskamer, betreffende de nalatenschap van Rudolph Carel van Glan. Met bijlagen. Banda Download
Inventaris van de boedel van Salomon Storm, in gemeenschap van goederen bezeten met zijn vrouw Anna Elisabeth Roselaar, opgesteld door de weduwe. Met een verzoekschrift van mevrouw Roselaar aan de weeskamer, betreffende de afwikkeling van de nalatenschap. Banda Download
Stukken betreffende Hendrik van den Brink. Banda Download
Akte van adoptie door David Jansz van Adam Gerardus Jansz, zoon van de slavin Tene van Sumbauwa, opgesteld door notaris Leendert Rolff. Banda Download
Akte van superscriptie door Renicus Versteegh en Gerrit Bouwer, als executeuren testamentaire van het echtpaar Floris Versteegh en Alieda Judith Veuge, van het besloten testament van het echtpaar, opgesteld door secretaris van politie Bocco Sabinus de Jongh. Met een afschrift van het testament. Deels in slechte staat. Banda Download