663 resultaten in 'Handschriften'

Registratiecode Titel Deelbibliotheek Foto Download afbeelding
VGCBNL000546 Van 't oude ende ridderlijck geslacht van Wissens, ge�xtraheert uit een memoriaelboeck, bij de oude Heere van Warmont, Joncheer Johan, selfs geschreven CBG -
VGCBNL000275 Geslachtboom van de Fluggen, behoorende tot het geslacht van de Van der Hagens door het trouwen van Catharina Flugh met Mattheus van der Hagen, geschiet a(nn)o 1600 CBG -
VGCBNL000730 Geslacht van der Pot NL -
VGCBNL000085 Geslacht Dedel CBG -
VGCBNL000400 Genealogie van het geslacht Boogaart CBG -
VGCBNL000731 Geslacht van der Pot NL -
VGCBNL000658 Stam- en wapenboek van het geslacht V�rtheim CBG -
VGCBNL000445 Genealogie van het geslacht van Haaften CBG -
VGCBNL000729 Geslacht van der Pot NL -
VGCBNL000400 Genealogie van het geslacht Boogaart CBG -
VGCBNL000733 Geslacht van der Pot NL -
VGCBNL000111 Geslacht-boom van de Montens, behorende tot het geslacht van de Van der Hagens door het trouwen van Margreta Montens met Michiel van der Hagen, geschiet a(nn)o 1533 CBG -
VGCBNL001136 Geschiedenis van het geslacht Vaassen (II) CBG -
VGCBNL000080 Klad concept-genealogie van het geslacht Clement. Van der Poest Clement CBG -
VGCBNL000357 Extract uit het stamregister van het geslacht, genaamd van Lodensteyn CBG -
VGCBNL000392 Het geslacht Bentinck CBG -
VGCBNL001249 Geslacht Register van de Familie van Baelde CBG -
VGCBNL001142 Geschiedenis van het geslacht Vaassen (VIII) CBG -
VGCBNL000272 Het geslacht Ents of Endtz met deszelfs aangehuwden CBG -
VGCBNL000728 Aanteekeningen betreffende het geslacht van der Pot en aanverwante geslachten CBG -
VGCBNL000325 Genealogie van het geslacht Cannegieter met eenige bijlagen betreffende sommige aan dit geslacht verwante famili�n CBG -
VGCBNL001083 Inventaris der Archieven van het Geslacht de Gijselaar NL -
VGCBNL000453 Geslacht van Heusden en aanverwante geslachten CBG -
VGCBNL001140 Geschiedenis van het geslacht Vaassen (VI) CBG -
VGCBNL000325 Genealogie van het geslacht Cannegieter met eenige bijlagen betreffende sommige aan dit geslacht verwante famili�n CBG -
VGCBNL000731 Geslacht van der Pot NL -
VGCBNL000275 Geslachtboom van de Fluggen, behoorende tot het geslacht van de Van der Hagens door het trouwen van Catharina Flugh met Mattheus van der Hagen, geschiet a(nn)o 1600 CBG -
VGCBNL000272 Het geslacht Ents of Endtz met deszelfs aangehuwden CBG -
VGCBNL000729 Geslacht van der Pot NL -
VGCBNL000723 Genealogie van het geslacht van Franckenberg CBG -
VGCBNL000728 Aanteekeningen betreffende het geslacht van der Pot en aanverwante geslachten CBG -
VGCBNL000399 Genealogie van het geslacht Boogaart CBG -
VGCBNL000732 Geslacht van der Pot NL -
VGCBNL000304 Van 't oudt en Ridderlijck geslacht van de Wissen, geextraheert uut een memoriael, bij de oude heer van Warmont selfs geschreven CBG -
VGCBNL000628 Aantekeningen geslacht Roelants, deel II CBG -
VGCBNL000109 Genealogie van het geslacht Gael CBG -
VGCBNL000730 Geslacht van der Pot NL -
VGCBNL000589 Genealogie van het geslacht Godfroy CBG -
VGCBNL001143 Geschiedenis van het geslacht Vaassen (IX) CBG -
VGCBNL001184 Het geslacht Veth. Tak Lekkerkerk CBG -
VGCBNL000277 Genealogie van het aloud adelijk geslacht Blois van Treslong gesproten uit Chastillon CBG -
VGCBNL000663 Westerbaen. Een Zuid-Hollands geslacht van lijndraaiers, dichters, kunstschilders en theologen. Deel II. Bijlagen CBG -
VGCBNL001156 Stamlijst van het geslacht Van Schelle CBG -
VGCBNL000080 Klad concept-genealogie van het geslacht Clement. Van der Poest Clement CBG -
VGCBNL000729 Geslacht van der Pot NL -
VGCBNL001141 Geschiedenis van het geslacht Vaassen (VII) CBG -
VGCBNL001139 Geschiedenis van het geslacht Vaassen (V) CBG -
VGCBNL000663 Westerbaen. Een Zuid-Hollands geslacht van lijndraaiers, dichters, kunstschilders en theologen. Deel II. Bijlagen CBG -
VGCBNL000064 Het geslacht ten Bosch, deel I CBG -
VGCBNL000399 Genealogie van het geslacht Boogaart CBG -