663 resultaten in 'Handschriften'

Registratiecode Titel Deelbibliotheek Foto Download afbeelding
VGCBNL001249 Geslacht Register van de Familie van Baelde CBG -
VGCBNL001136 Geschiedenis van het geslacht Vaassen (II) CBG -
VGCBNL001142 Geschiedenis van het geslacht Vaassen (VIII) CBG -
VGCBNL000401 Genealogie van het geslacht Boogaart CBG -
VGCBNL001241 Het Overijsselsche geslacht van Laer NL -
VGCBNL000099 Geslachtboom van de de Mooren, behoorende tot het geslacht van de van Wassenaers door het trouwen van Elisabeth de Moor met Dr. Joan van Wassenaer, geschiet a(nn)o 1667 CBG -
VGCBNL000627 Aantekeningen geslacht Roelants, deel I CBG -
VGCBNL001249 Geslacht Register van de Familie van Baelde CBG -
VGCBNL000497 Genealogie van het geslacht van Sorgen CBG -
VGCBNL000401 Genealogie van het geslacht Boogaart CBG -
VGCBNL001136 Geschiedenis van het geslacht Vaassen (II) CBG -
VGCBNL000731 Geslacht van der Pot NL -
VGCBNL000658 Stam- en wapenboek van het geslacht V�rtheim CBG -
VGCBNL001140 Geschiedenis van het geslacht Vaassen (VI) CBG -
VGCBNL001135 Geschiedenis van het geslacht Vaassen (I) CBG -
VGCBNL000464 Genealogie van het geslacht Kleyn CBG -
VGCBNL000729 Geslacht van der Pot NL -
VGCBNL000658 Stam- en wapenboek van het geslacht V�rtheim CBG -
VGCBNL000400 Genealogie van het geslacht Boogaart CBG -
VGCBNL001144 Geschiedenis van het geslacht Vaassen (X) CBG -
VGCBNL001137 Geschiedenis van het geslacht Vaassen (III) CBG -
VGCBNL000742 Copie van een gedrukte stamlijst van het zeer oud en adelijk geslacht van Reigersberg of Reigersbergh CBG -
VGCBNL000400 Genealogie van het geslacht Boogaart CBG -
VGCBNL000218 Genealogische aantekeningen betreffende het geslacht Nolet te Amsterdam en elders CBG -
VGCBNL001142 Geschiedenis van het geslacht Vaassen (VIII) CBG -
VGCBNL000399 Genealogie van het geslacht Boogaart CBG -
VGCBNL001144 Geschiedenis van het geslacht Vaassen (X) CBG -
VGCBNL000732 Geslacht van der Pot NL -
VGCBNL000357 Extract uit het stamregister van het geslacht, genaamd van Lodensteyn CBG -
VGCBNL000982 Genealogie van het geslacht Pot, later in Holland van der Pot NL -
VGCBNL001048 Stamboeck van die van der Hell. Vervattende in 't cort de oudtheyt van hetselve geslacht. Ende met een Aenwijsende derdelver recht tot de verschrijvinge op Landts- ende Quartiersdagen, voorts tot alle andere adelicke comparatien deses Furstendoms Gelre en(de) Graefschaps Zutphen. NL -
VGCBNL000568 Genealogie van het geslacht Behrend CBG -
VGCBNL001113 Genealogische Aanteekeningen over het geslacht Aikema CBG -
VGCBNL000152 Genealogie van het geslacht Bomme CBG -
VGCBNL000303 Van 't out en Ridderlijk geslacht van Wissen CBG -
VGCBNL001128 Genealogie van het Geslacht Halffman. Rijnberk-Middelburg, met fragment stamreeksen te Amsterdam en Nijmegen CBG -
VGCBNL000400 Genealogie van het geslacht Boogaart CBG -
VGCBNL000400 Genealogie van het geslacht Boogaart CBG -
VGCBNL000111 Geslacht-boom van de Montens, behorende tot het geslacht van de Van der Hagens door het trouwen van Margreta Montens met Michiel van der Hagen, geschiet a(nn)o 1533 CBG -
VGCBNL000742 Copie van een gedrukte stamlijst van het zeer oud en adelijk geslacht van Reigersberg of Reigersbergh CBG -
VGCBNL000399 Genealogie van het geslacht Boogaart CBG -
VGCBNL000733 Geslacht van der Pot NL -
VGCBNL000399 Genealogie van het geslacht Boogaart CBG -
VGCBNL000732 Geslacht van der Pot NL -
VGCBNL000730 Geslacht van der Pot NL -
VGCBNL000731 Geslacht van der Pot NL -
VGCBNL000658 Stam- en wapenboek van het geslacht V�rtheim CBG -
VGCBNL000446 Genealogie van het oud-adellijk geslacht van Haersolte CBG -
VGCBNL001144 Geschiedenis van het geslacht Vaassen (X) CBG -
VGCBNL000483 Aanteekeningen betreffende het geslacht van der Pot en aanverwante geslachten CBG -