4 resultaten in 'Handschriften'

Registratiecode Titel Deelbibliotheek Foto Download afbeelding
VGCBNL000129 Quartier van Veluwen CBG -
VGCBNL000754 Register der heeren Leeden van de Ridderschap van Veluwen CBG -
VGCBNL000712 [De Ridderschap van de Veluwe] CBG -
VGCBNL000993 Aantekeninge van het merkweerdige, gevonden in de kerken onder het ressort der E(dele) classis van Nederveluwe ter occasie van de kerkevisitaite 1748 CBG -