10 resultaten in 'Handschriften'

Registratiecode Titel Deelbibliotheek Foto Download afbeelding
VGCBNL000811 Wapenen der steden, dorpen en heerlijkheden in Utrecht gelegen CBG -
VGCBNL000755 Naamen en Stam-wapenen der Hoog-Edele heren, die beschreven zijn in de Ridderschappen der provincien van Gelderland, Holland, Utrecht en Overijssel, beginnenden met den jaare MDCCXXVI CBG -
VGCBNL000988 Grafschriften, rouwborden en kerkglazen in verscheidene plaatsen in Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant en van enkele plaatsen in Dutschland NL -
VGCBNL000801 Wapenborden en grafzerken in Gelderland en Overijssel CBG -
VGCBNL000891 Urbis Trajectinae monumentorum collectio, exhibens heroum aliorumque beatae memoriae clarissimorum virorum insignia et epitaphia CBG -
VGCBNL000890 Monumenta sepulchralia CBG -
VGCBNL001099 [Index op het wapenboek d'Yvoy] NL -
VGCBNL000810 Dit sijn de wapenen ende naemen der geenre, die van begin in het Collegie ofte Broederschap van de Cleine Calander geweest sijn, gecoosen uytte principaelste familien van Utrecht CBG -
VGCBNL000415 [Aantekeningen over oude adellijke families] NL -
VGCBNL000001 [Kwartierstaten van diverse families] CBG -