10 resultaten in 'Handschriften'

Registratiecode Titel Deelbibliotheek Foto Download afbeelding
VGCBNL000755 Naamen en Stam-wapenen der Hoog-Edele heren, die beschreven zijn in de Ridderschappen der provincien van Gelderland, Holland, Utrecht en Overijssel, beginnenden met den jaare MDCCXXVI CBG -
VGCBNL000131 [De Ridderschap van Holland] CBG -
VGCBNL001065 Register van de Gebeneficieerde Eedelen in Hollandt ende West-vrieslandt NL -
VGCBNL000001 [Kwartierstaten van diverse families] CBG -
VGCBNL000867 Rekening van de grafelijkheids Rekenkamer van Holland, nr. 16 CBG -
VGCBNL000745 [Wapenboek van Hollandse geslachten] CBG -
VGCBNL001075 Genealogie en wapenen der voornaamste Adelijke Geslagten dezer landen en derzelver Alliantien met hunne couleuren afgemaald NL -
VGCBNL001078 Naamen en wapenen der Hoog Edele Heeren, welken in de Ridderschap van de provincie van Holland en Westvriesland sijn beschreeven geweest en ter vergaderinge van de Edele Groot Mogende Heeren Staaten derselve provincie hebben gecompareert CBG -
VGCBNL001070 Naaspooring van de oorsprongelijke, oudste en eedele Geslagten en hun wapen-schilden in Holland NL -
VGCBNL000415 [Aantekeningen over oude adellijke families] NL -