3 resultaten in 'Handschriften'

Registratiecode Titel Deelbibliotheek Foto Download afbeelding
VGCBNL001090 [Heraldische aantekeningen uit Haarlemse bronnen] NL -
VGCBNL001091 Register van Monumenten en Graftomben in Nederland CBG -
VGCBNL000756 Verhaal van het begin en vervolg van de raaden en Vroedschappen ende in wat manier de Magistrature binnen de stad Haarlem sedert den jaare 1400 is besteld geworden: benevens de namen en wapenen der edele Achtbare Heeren Raaden in de Vroetschap derselver stad sedert den jaare 1618 CBG -