3 resultaten in 'Handschriften'

Registratiecode Titel Deelbibliotheek Foto Download afbeelding
VGCBNL000847 [Uittreksel uit het kohier van de tiende penning van Haagambacht] CBG -
VGCBNL000849 [Eigenaars en gebruikers van land aan het Kleine Veentje benoorden de Watering] CBG -
VGCBNL000848 [Uittreksel uit het kohier van de tiende penning van Haagambacht] CBG -