4 resultaten in 'Handschriften'

Registratiecode Titel Deelbibliotheek Foto Download afbeelding
VGCBNL001091 Register van Monumenten en Graftomben in Nederland CBG -
VGCBNL000898 [Uittreksel uit het rechterlijk archief van Gouda] CBG -
VGCBNL000843 Naemen van de casteleynen, bailleuwen, burgemeesteren , schepenen, tresoriers, fabrijkm(eester)en etc: soo nae als deselve, so uyt stads registeren, caemerboeken als oude beseyden en brieven te vinden zijn geweest NL -
VGCBNL000772 Wapens Raden Vroedschap Gouda Jacob van Dijk CBG -