9 resultaten in 'Handschriften'

Registratiecode Titel Deelbibliotheek Foto Download afbeelding
VGCBNL000993 Aantekeninge van het merkweerdige, gevonden in de kerken onder het ressort der E(dele) classis van Nederveluwe ter occasie van de kerkevisitaite 1748 CBG -
VGCBNL000801 Wapenborden en grafzerken in Gelderland en Overijssel CBG -
VGCBNL000986 Grafborden in Gelderland CBG -
VGCBNL000988 Grafschriften, rouwborden en kerkglazen in verscheidene plaatsen in Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant en van enkele plaatsen in Dutschland NL -
VGCBNL000755 Naamen en Stam-wapenen der Hoog-Edele heren, die beschreven zijn in de Ridderschappen der provincien van Gelderland, Holland, Utrecht en Overijssel, beginnenden met den jaare MDCCXXVI CBG -
VGCBNL001099 [Index op het wapenboek d'Yvoy] NL -
VGCBNL000754 Register der heeren Leeden van de Ridderschap van Veluwen CBG -
VGCBNL000802 [Wapens van de voogden, graven en hertogen van Gelre] CBG -
VGCBNL001115 Aantekeningen op de naam van Eck CBG -