3 resultaten in 'Handschriften'

Registratiecode Titel Deelbibliotheek Foto Download afbeelding
VGCBNL000756 Verhaal van het begin en vervolg van de raaden en Vroedschappen ende in wat manier de Magistrature binnen de stad Haarlem sedert den jaare 1400 is besteld geworden: benevens de namen en wapenen der edele Achtbare Heeren Raaden in de Vroetschap derselver stad sedert den jaare 1618 CBG -
VGCBNL000228 Extract uit het stamregister van de Edel Achtbare Heeren Veertigh Raaden ende Vroedschappen der Stad Delft van den jare 1672 CBG -
VGCBNL000571 [Aantekeningen betreffende de geschiedenis van Hoorn] CBG -