15 resultaten in 'Handschriften'

Registratiecode Titel Deelbibliotheek Foto Download afbeelding
VGCBNL000682 [De Vroedschap van Deventer] CBG -
VGCBNL000686 [De Vroedschap van Deventer] CBG -
VGCBNL000412 Genealogica familiaria, praecipueque personalia CBG -
VGCBNL000772 Wapens Raden Vroedschap Gouda Jacob van Dijk CBG -
VGCBNL000322 [De Vroedschap van Zutphen] CBG -
VGCBNL000410 Kwartierstaten van Deltsche Vroedschappen CBG -
VGCBNL000685 [De Vroedschap van Deventer] CBG -
VGCBNL000864 [Uittreksel van de resoluties van de Vroedschap van Leiden] CBG -
VGCBNL000538 [Aantekeningen betreffende de geschiedenis van Hoorn] CBG -
VGCBNL000809 Gegevens betreffende de wapens der Schiedamse Vroedschapsleden, zoals die voorkomen op een vergaan perkament en op de daarnaar vervaardigde copy door Lion, wapenschilder H. Raad, welke copy erbarmelijke fouten vertoont CBG -
VGCBNL000756 Verhaal van het begin en vervolg van de raaden en Vroedschappen ende in wat manier de Magistrature binnen de stad Haarlem sedert den jaare 1400 is besteld geworden: benevens de namen en wapenen der edele Achtbare Heeren Raaden in de Vroetschap derselver stad sedert den jaare 1618 CBG -
VGCBNL000713 [De Vroedschap van Zutphen] CBG -
VGCBNL000697 [De Vroedschap van Zutphen] CBG -
VGCBNL000865 Extracten uit de handelingen van de Staten van Holland en van de Regering der stad Leyden CBG -
VGCBNL000409 [Kwartierstaten van Delftse Vroedschappen] CBG -