7 resultaten in 'Handschriften'

Registratiecode Titel Deelbibliotheek Foto Download afbeelding
VGCBNL000777 Naamen en wapens der Edel en Agtbaare Heeren Veertig Raaden der stad Delft sedert den jare 1476, in welk jaar bij privilegie van Vrouwe Maria, hertoginne van Bourgondien als Gravinne van Holland, aan de Vroedschap en de Rijkdom van Delft voor eeuwig vergund is haare Veertigen zelfs te kiezen CBG -
VGCBNL000228 Extract uit het stamregister van de Edel Achtbare Heeren Veertigh Raaden ende Vroedschappen der Stad Delft van den jare 1672 CBG -
VGCBNL000836 40 Raden, III, 201-300 CBG -
VGCBNL000841 Veertigraden van Delft CBG -
VGCBNL000835 40 Raden, II, 101-200 CBG -
VGCBNL000833 40 Raden, I, 1-100 CBG -
VGCBNL000837 40 Raden, IV, 301-382 CBG -