16 resultaten in 'Handschriften'

Registratiecode Titel Deelbibliotheek Foto Download afbeelding
VGCBNL000754 Register der heeren Leeden van de Ridderschap van Veluwen CBG -
VGCBNL000132 Ridderschap des Quartiers van Nijmegen CBG -
VGCBNL000131 [De Ridderschap van Holland] CBG -
VGCBNL000755 Naamen en Stam-wapenen der Hoog-Edele heren, die beschreven zijn in de Ridderschappen der provincien van Gelderland, Holland, Utrecht en Overijssel, beginnenden met den jaare MDCCXXVI CBG -
VGCBNL000698 Familien in de Ridderschap van Overijssel, Ridderschapsampten CBG -
VGCBNL000129 Quartier van Veluwen CBG -
VGCBNL000694 De Ridderschap van Holland en West-Friesland. Namen, stamdeelen en kinderen der leden CBG -
VGCBNL000721 [De Ridderschap van Overijssel] CBG -
VGCBNL000712 [De Ridderschap van de Veluwe] CBG -
VGCBNL000720 [De Ridderschap van Overijssel] CBG -
VGCBNL000711 [De Ridderschap van Nijmegen] CBG -
VGCBNL000701 [De Ridderschap van Overijssel] CBG -
VGCBNL001078 Naamen en wapenen der Hoog Edele Heeren, welken in de Ridderschap van de provincie van Holland en Westvriesland sijn beschreeven geweest en ter vergaderinge van de Edele Groot Mogende Heeren Staaten derselve provincie hebben gecompareert CBG -
VGCBNL000699 [De Ridderschap van Overijssel] CBG -
VGCBNL000715 [De Ridderschap van Zutphen] CBG -
VGCBNL000692 De Ridderschap van Holland en West-Friesland. Namen, stamdeelen en kinderen der beschreven edelen CBG -