3 resultaten in 'Handschriften'

Registratiecode Titel Deelbibliotheek Foto Download afbeelding
VGCBNL000526 Notulen burlesque NL -
VGCBNL000864 [Uittreksel van de resoluties van de Vroedschap van Leiden] CBG -
VGCBNL000865 Extracten uit de handelingen van de Staten van Holland en van de Regering der stad Leyden CBG -