7 resultaten in 'Handschriften'

Registratiecode Titel Deelbibliotheek Foto Download afbeelding
VGCBNL000886 Doctoren, chirurgijns enz. te Oudshoorn CBG -
VGCBNL000889 Sliedrecht. Predikanten, ouderlingen, diakenen enz. CBG -
VGCBNL000871 Lijst der predikanten, welke in de gemeente der Hervormden te Spijkenisse gediend hebben van het jaar 1574 enz. CBG -
VGCBNL001209 Naamrol van Predikanten, overleden in de jaren 1881-1910 CBG -
VGCBNL000893 Kerkelijk alphabeth van alle predikanten, die zedert de hervorming der kerken tot den jare 1756 toe het H: Evangelium bediend hebben in de gemeenten, behorende onder de Seven Vereenigde Provintien zoo inde Duytsche, Walsche en Engelsche kerken CBG -
VGCBNL000894 Kerkelijk alphabeth van alle predikanten, die zedert de hervorming der kerken tot den jare 1756 toe het H: Evangelium bediend hebben in de gemeenten, behorende onder de Seven Vereenigde Provintien zoo inde Duytsche, Walsche en Engelsche kerken CBG -
VGCBNL000631 Predikanten, professoren, schepenen, St.-Jorisgilde CBG -