6 resultaten in 'Handschriften'

Registratiecode Titel Deelbibliotheek Foto Download afbeelding
VGCBNL000771 [Aantekeningen over wapens op grafzerken in kerken in de provincie Zuid-Holland} CBG -
VGCBNL001089 Beschrijvingen van grafstenen in verschillende kerken NL -
VGCBNL001098 Aanvullingen op "Genealogische en heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Zeeland beschreven door Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins' CBG -
VGCBNL000812 Wapenen op grafzerken en wapenborden in kerken binnen de stad Utrecht en eenige andere plaatsen, benevens de wapenen der proosten van het kapittel van St. Jan te Utrecht van 1249 tot 1740 CBG -
VGCBNL000990 [Grafschriften in kerken te Delft en Leiden] CBG -
VGCBNL000993 Aantekeninge van het merkweerdige, gevonden in de kerken onder het ressort der E(dele) classis van Nederveluwe ter occasie van de kerkevisitaite 1748 CBG -