3 resultaten in 'Handschriften'

Registratiecode Titel Deelbibliotheek Foto Download afbeelding
VGCBNL000800 De vier quartieren van Frieslandt als oostergoo, Westergoo, Seevenwalden ende de steden, met hare gritenijen, vervolgens de wapens van alle oude en adelijcke familien van deselve provintie op A:B: naer ordre gestelt CBG -
VGCBNL000747 [Nederlandse gemeentewapens] CBG -
VGCBNL000751 [Nederlandse familiewapens] CBG -