9 resultaten in 'Handschriften'

Registratiecode Titel Deelbibliotheek Foto Download afbeelding
VGCBNL000415 [Aantekeningen over oude adellijke families] NL -
VGCBNL001065 Register van de Gebeneficieerde Eedelen in Hollandt ende West-vrieslandt NL -
VGCBNL000413 [Aantekeningen over adellijke en aanzienlijke families] CBG -
VGCBNL000834 [Aantekeningen over Friese adellijke en aanzienlijke families] CBG -
VGCBNL000940 [Aantekeningen over aanzienlijke Nederlandse en Belgische families uit de Middeleeuwen] CBG -
VGCBNL001068 Genealogie ende wapenen der Eedelen van Holland en Zeeland NL -
VGCBNL001075 Genealogie en wapenen der voornaamste Adelijke Geslagten dezer landen en derzelver Alliantien met hunne couleuren afgemaald NL -
VGCBNL001070 Naaspooring van de oorsprongelijke, oudste en eedele Geslagten en hun wapen-schilden in Holland NL -
VGCBNL001074 Adelijk wapenboek. Begonnen in den Jare 1748 en Geijndigt Anno 1755. Eerste Deel NL -