77 resultaten in 'Handschriften'

Registratiecode Titel Deelbibliotheek Foto Download afbeelding
VGCBNL000897 Grafzerken groote Kerk te Alkmaar CBG -
VGCBNL000781 Register op het Wapenboek van Job de Lange CBG -
VGCBNL000761 Friesche Familiewapens. Wapens van oud-adellijke & geadelde, eigenerfde, & enkele patricische famili�n van frieschen oorsprong in Friesland tusschen Fly & Eems, waarbij gevoegd zijn wapens van enkele niet-friesche famili�n, die aldaar goederen bezaten & ampten bekleedden CBG -
VGCBNL000749 Wapenboek van meestendeels Nederlandsche geslachten CBG -
VGCBNL000819 [Grafschriften in Nederland en Belgi�] NL -
VGCBNL001093 [Aantekeningen over rouwborden in de Grote Kerk te 's-Gravenhage] NL -
VGCBNL000815 [Wapenboek van adellijke en aanzienlijke Engelse geslachten] CBG -
VGCBNL000986 Grafborden in Gelderland CBG -
VGCBNL000779 Wapenboeck van veele edele Nederlantse families en van andere, in 4 quartieren gestelt, met de wapens in couleuren CBG -
VGCBNL001074 Adelijk wapenboek. Begonnen in den Jare 1748 en Geijndigt Anno 1755. Eerste Deel NL -
VGCBNL000755 Naamen en Stam-wapenen der Hoog-Edele heren, die beschreven zijn in de Ridderschappen der provincien van Gelderland, Holland, Utrecht en Overijssel, beginnenden met den jaare MDCCXXVI CBG -
VGCBNL000773 Friesische Familienwappen II. Wappen der ostfriesischen und der in Ostfriesland possessionierten und immatriculirten Familien CBG -
VGCBNL000774 [Belgische familiewapens] CBG -
VGCBNL001090 [Heraldische aantekeningen uit Haarlemse bronnen] NL -
VGCBNL001079 Wapenborden en Wapens op Tombes, Monumenten en Grafgesteenten in de kerken van de voormalige Provincie Zeeland tot in 1798 aanwezig geweest, 1e deel NL -
VGCBNL000748 [Wapenkwartieren van Nederlandse geslachten] CBG -
VGCBNL000776 [Wapenboek van aanzienlijk families uit Pescia] CBG -
VGCBNL000792 [Manuscript Wapenboek] CBG -
VGCBNL000812 Wapenen op grafzerken en wapenborden in kerken binnen de stad Utrecht en eenige andere plaatsen, benevens de wapenen der proosten van het kapittel van St. Jan te Utrecht van 1249 tot 1740 CBG -
VGCBNL001073 [Wapenboek van de heraut Beyeren quondam Gelre] NL -
VGCBNL000778 Wapenboeck van veele edele Nederlandse families en van andere, in 4 quartieren gestelt met de wapenschilden in couleure CBG -
VGCBNL000809 Gegevens betreffende de wapens der Schiedamse Vroedschapsleden, zoals die voorkomen op een vergaan perkament en op de daarnaar vervaardigde copy door Lion, wapenschilder H. Raad, welke copy erbarmelijke fouten vertoont CBG -
VGCBNL001081 Wapenborden en Wapens op Tombes, Monumenten en Grafgesteenten in de kerken van de voormalige Provincie Zeeland tot in 1798 aanwezig geweest, 3e deel NL -
VGCBNL000743 [Wapenboek van Amsterdamse geslachten] CBG -
VGCBNL000811 Wapenen der steden, dorpen en heerlijkheden in Utrecht gelegen CBG -
VGCBNL000746 Recueil de blasons de differentes familles des Pays-Bas, de la Hollande et d'autres pays CBG -
VGCBNL000891 Urbis Trajectinae monumentorum collectio, exhibens heroum aliorumque beatae memoriae clarissimorum virorum insignia et epitaphia CBG -
VGCBNL001080 Wapenborden en Wapens op Tombes, Monumenten en Grafgesteenten in de kerken van de voormalige Provincie Zeeland tot in 1798 aanwezig geweest, 2e deel NL -
VGCBNL001085 [Wapenboek] NL -
VGCBNL000906 Wapens afkomstig van een met wapens verluchte genealogie van de familie Ockersse CBG -
VGCBNL000808 Wapenborden en Wapens op Tombes, Monumenten en Grafgesteenten in de kerken van de voormalige Provincie Zeeland tot in 1798 aanwezig geweest, 4e deel NL -
VGCBNL000990 [Grafschriften in kerken te Delft en Leiden] CBG -
VGCBNL000775 Wapenboeck anno 1570 CBG -
VGCBNL000740 [Wapenkwartieren van Nederlandse families] CBG -
VGCBNL000989 Grafschriften te Hulst CBG -
VGCBNL000768 Naamlijst der wapens, opgehangen in de Oude of St. Pieterskerk te Middelburg CBG -
VGCBNL000769 Armorial CBG -
VGCBNL001098 Aanvullingen op "Genealogische en heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Zeeland beschreven door Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins' CBG -
VGCBNL001072 [Grafschriften in de Grote Kerk te Breda] CBG -
VGCBNL000783 [Wapenboek van Nederlandse families] CBG -
VGCBNL000771 [Aantekeningen over wapens op grafzerken in kerken in de provincie Zuid-Holland} CBG -
VGCBNL001091 Register van Monumenten en Graftomben in Nederland CBG -
VGCBNL000793 [Manuscript Wapenboek] CBG -
VGCBNL000803 Wapenborden in de Groote Kerk te 's-Gravenhage, 1759-1788 CBG -
VGCBNL000807 Familiewapens op de Algemeene Begraafplaats te 's-Gravenhage CBG -
VGCBNL000993 Aantekeninge van het merkweerdige, gevonden in de kerken onder het ressort der E(dele) classis van Nederveluwe ter occasie van de kerkevisitaite 1748 CBG -
VGCBNL001069 Wapen Boek. Bestaaande uit 600 wapenschilden, so van Friesche edelen, Eijgenerfden, Als andere voorname personen NL -
VGCBNL000839 Rouwborden CBG -
VGCBNL001094 [Aantekeningen uit manuscripten, aanwezig bij het museum Meermanno-Westreenianum te 's-Gravenhage] NL -
VGCBNL000750 [Wapens van Nederlandse families] CBG -