6.622 resultaten in 'Handschriften'

Registratiecode Titel Deelbibliotheek Foto Download afbeelding
VGCBNL000724 [Overzicht van de nakomelingen van Dirck Gaef en Baef Marceelen, ca. 1425 echtgenoten] CBG -
VGCBNL000830 Puiboek Amsterdam 1687- 1795 CBG -
VGCBNL000265 G�n�alogie de la famille Thuret CBG -
VGCBNL000874 [Doop-, trouw- en overlijdensregister van het regiment Walen in Staatse dienst (regiment dragonders)] CBG -
VGCBNL000988 Grafschriften, rouwborden en kerkglazen in verscheidene plaatsen in Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant en van enkele plaatsen in Dutschland NL -
VGCBNL000978 Kwartierstaat Koos Roelfsema en Martina Roelfsema , deel III CBG -
VGCBNL001225 Geslagt register van Floris Abbekerk Tromp. Beginnende met moeders moeders vaders moeders vaders vader NL -
VGCBNL000477 Descendance de Jean Baptist Du Monceau (fils de Pierre Du Monceau et de Catherine van der Meiren) n� 7. Novembre 1760, d�c�d� 29 D�cembre 1821 CBG -
VGCBNL001130 Kwartierstaat van Jonker Jan Jacob de Geer van Rijnhuijsen en Oudegein enz. CBG -
VGCBNL000727 Familiegegevens CBG -
VGCBNL000732 Geslacht van der Pot NL -
VGCBNL000826 Burgerlijke ondertrouwregisters ("Puiboeken") CBG -
VGCBNL001226 Geslagt register van Floris Abbekerk Tromp van moeders sijde. Beginnende met moeders vaders vaders vader vader NL -
VGCBNL000846 [Lijst van burgemeesters, raadsheren, secretarissen, syndici en andere regerinspersonen van Groningen] CBG -
VGCBNL000588 Genealogie van het geslacht Godefroy CBG -
VGCBNL000379 Geslagt register van de d'Orvilles zeedert omtrent anno 1300 NL -
VGCBNL000216 [Aantekeningen over de familie Mijnlieff] CBG -
VGCBNL000228 Extract uit het stamregister van de Edel Achtbare Heeren Veertigh Raaden ende Vroedschappen der Stad Delft van den jare 1672 CBG -
VGCBNL000359 Table alphab�tique de la g�n�alogie de la famille de Van der Noot NL -
VGCBNL000606 [Kwartierstaat van Jacobus Paulus de Man, geb. Schoonhoven 25 oktober 1880] CBG -
VGCBNL000978 Kwartierstaat Koos Roelfsema en Martina Roelfsema , deel III CBG -
VGCBNL000166 [Aantekeningen over de familie de Jager] CBG -
VGCBNL000631 Predikanten, professoren, schepenen, St.-Jorisgilde CBG -
VGCBNL000547 [Genealogie Wijnen] CBG -
VGCBNL000806 Familiewapens op de Algemeene Begraafplaats te 's-Gravenhage CBG -
VGCBNL000039 Genealogie�n van verschillende aanverwante familien CBG -
VGCBNL000565 [Genealogie van de familie Ewijk] CBG -
VGCBNL000277 Genealogie van het aloud adelijk geslacht Blois van Treslong gesproten uit Chastillon CBG -
VGCBNL001249 Geslacht Register van de Familie van Baelde CBG -
VGCBNL000510 Familieboek der familie Visser CBG -
VGCBNL000169 Geslachtlijst van J.J. Jansen, geboren den 27en Maart 1812 CBG -
VGCBNL000658 Stam- en wapenboek van het geslacht V�rtheim CBG -
VGCBNL000438 [Kwartierstaat van Dam] CBG -
VGCBNL000651 Genealogie Vromans CBG -
VGCBNL000482 [Kwartierstaat van Arnold Adriaan Pit, geb. 11 juni 1871] CBG -
VGCBNL000125 Geslacht-register van Mr. Abraham van Hoogenhouck, Raad en Oud Burgemeester der stad Leyden en Rentmeester van Haar Edele Groot Mog(ende) Universiteyt aldaer etc. etc. CBG -
VGCBNL000904 Van Melisdijk NL -
VGCBNL000564 Kwartierstaat van : Herman Arthur en Maximiliaan Orobio de Castro CBG -
VGCBNL000976 Kwartierstaat Koos Roelfsema en Martina Roelfsema , deel III CBG -
VGCBNL000973 [Aantekeningen over Friese families] CBG -
VGCBNL000369 Genealogie van de familie van Koevoet, waaruit gesprooten is de familie van Van Groenewegen CBG -
VGCBNL000926 Notariat [Brabant] et �tat civil de Tamise NL -
VGCBNL000493 [Genealogie van Rijckevorsel] CBG -
VGCBNL001036 Ondertrouwregisters Hervormde Gemeente: Nunspeet (1662-1807); Nijbroek (1695-1811); Nijmegen (1592-1625) CBG -
VGCBNL000318 Genealogie van de familie van Dedel CBG -
VGCBNL000149 128 kwartieren van Willem Philip Veeren CBG -
VGCBNL000971 Kwartierstaat Koos Roelfsema en Martina Roelfsema , deel II CBG -
VGCBNL000297 [Aantekeningen over de familie de Water] CBG -
VGCBNL000145 Veeren. Kwartieren van moederszijde Schuller tot Peursum CBG -
VGCBNL000415 [Aantekeningen over oude adellijke families] NL -