6.622 resultaten in 'Handschriften'

Registratiecode Titel Deelbibliotheek Foto Download afbeelding
VGCBNL000422 [Aantekeningen over de familie de Mist] CBG -
VGCBNL000289 Familie-stamboekje ten behoeve van Frans A. Leeuwenburg Azoon en zijn echtgenoote Teuntje van Gilst Willemsd. CBG -
VGCBNL000484 Stamboek der Vrij Heeren van Niedeck of Brou�rius van Nidek, anno Christi MCCL CBG -
VGCBNL000690 De Ridderschap van Holland en West-Friesland. Namen, stamdeelen en kinderen der beschreven edelen CBG -
VGCBNL001158 Kwartierstaat van Reijn CBG -
VGCBNL000935 Genealogie van I.W. van Musschenbroek en Cornelia Luchtmans NL -
VGCBNL000580 Geslachtboom of de afkoomelingen van Doen Beyense van Driel CBG -
VGCBNL000582 Geslachtboom of de afkoomelingen van Doen Beyense van Driel CBG -
VGCBNL000105 Geslachtboom van de Van der Hagens, opgestelt omtrent a(nn)o 1600 door iement van mijn voorouders en vervolgt door Johannes van der Hagen P.F. CBG -
VGCBNL000893 Kerkelijk alphabeth van alle predikanten, die zedert de hervorming der kerken tot den jare 1756 toe het H: Evangelium bediend hebben in de gemeenten, behorende onder de Seven Vereenigde Provintien zoo inde Duytsche, Walsche en Engelsche kerken CBG -
VGCBNL000880 Series familiae Werdumaniae ad annum 1667 CBG -
VGCBNL000058 Geslacht Boers CBG -
VGCBNL000792 [Manuscript Wapenboek] CBG -
VGCBNL000941 Aantekening van gebeurtenissen in de familie Engelen NL -
VGCBNL000605 [Kwartierstaat van Jacobus Paulus de Man, geb. Schoonhoven 25 oktober 1880] CBG -
VGCBNL000860 Kort levensberigt van J.L. Huber, door hem zelf opgesteld en aan zijne kinderen en kindskinderen nagelaten om daarvan zoodanig gebruik te maken, als zij noodig zullen oordelen CBG -
VGCBNL000604 [Kwartierstaat van Jacobus Paulus de Man, geb. Schoonhoven 25 oktober 1880] CBG -
VGCBNL000688 Oud-Helmondsche families en families, die hier vroeger leefden CBG -
VGCBNL000654 [Kwartierstaat van Nicolaas Peter V�rtheim, geb. 1929] CBG -
VGCBNL000688 Oud-Helmondsche families en families, die hier vroeger leefden CBG -
VGCBNL000632 Kwartierstaat Siertsema CBG -
VGCBNL000583 De Rupe, de Viles, Feilzer CBG -
VGCBNL000360 [Genealogie van de familie Scheltema] CBG -
VGCBNL000520 Kwartieren van de kinderen van Johannes Judith Veeren en Jacoba Barbara Schuller tot Peursum Kwartierstaten der aangehuwden CBG -
VGCBNL000578 Nakomelingen en kwartierstaten van: Zeno Willem Maria Deurvorst en van: Alida Maria Adriana Louisa van der Hardt Aberson CBG -
VGCBNL000460 [Genealogie de Jong] CBG -
VGCBNL001161 Kwartierstaat Beckman CBG -
VGCBNL000670 Kwartierstaat Wolters CBG -
VGCBNL000238 Genealogie�n van verschillende aan het geslacht Gaymans aanverwante famili�n CBG -
VGCBNL001067 Genealogie ende wapenen der Eedelen van Holland en Zeeland NL -
VGCBNL000147 128 kwartieren van Willem Philip Veeren CBG -
VGCBNL000673 Kwartierstaat Wolters CBG -
VGCBNL000518 Kwartieren van de kinderen van Johannes Judith Veeren en Jacoba Barbara Schuller tot Peursum Kwartierstaten der aangehuwden CBG -
VGCBNL001163 Kwartierstaat Schlimme CBG -
VGCBNL000585 Kwartierstaat van Mr. Adrianus Catharinus Cornelius Folkersma, geb. Soerabaja, 27 maart 1906 CBG -
VGCBNL000141 Kwartieren van de kinderen van Johannes Judith Veeren en Jacoba Barbara Schuller tot Peursum CBG -
VGCBNL000606 [Kwartierstaat van Jacobus Paulus de Man, geb. Schoonhoven 25 oktober 1880] CBG -
VGCBNL001039 Ondertrouwregister Hervormde Gemeente: Terborg (1636-1772); Tricht (1664-1800); Tuil (1638-1811); Ubbergen (1706-1810); Vaassen (1643...1804) CBG -
VGCBNL000702 [Kwartierstaten van Rotterdamse families] CBG -
VGCBNL000923 Cour feodale de Brabant, registre no 17. Hoofleenboek du quartier de Tirlemont et Louvain NL -
VGCBNL001173 Genealogie van den Boogaart, mede uitgewerkt in vrouwelijke lijn CBG -
VGCBNL000402 Genealogie van Boon NL -
VGCBNL000730 Geslacht van der Pot NL -
VGCBNL000725 [Genealogie van de familie de Graeff] CBG -
VGCBNL000702 [Kwartierstaten van Rotterdamse families] CBG -
VGCBNL000724 [Overzicht van de nakomelingen van Dirck Gaef en Baef Marceelen, ca. 1425 echtgenoten] CBG -
VGCBNL000144 Veeren. Kwartieren van moederszijde Schuller tot Peursum CBG -
VGCBNL001164 Kwartierstaat Schlimme CBG -
VGCBNL000737 [Genealogie Suyderhoef] CBG -
VGCBNL000519 Kwartieren van de kinderen van Johannes Judith Veeren en Jacoba Barbara Schuller tot Peursum Kwartierstaten der aangehuwden CBG -