6.622 resultaten in 'Handschriften'

Registratiecode Titel Deelbibliotheek Foto Download afbeelding
VGCBNL000405 [Genealogie de Bye] CBG -
VGCBNL000584 Kwartierstaat van Mr. Adrianus Catharinus Cornelius Folkersma, geb. Soerabaja, 27 maart 1906 CBG -
VGCBNL000622 Kwartierstaat Siertsema CBG -
VGCBNL000937 [Aantekeningen over diverse families] NL -
VGCBNL000937 [Aantekeningen over diverse families] NL -
VGCBNL000982 Genealogie van het geslacht Pot, later in Holland van der Pot NL -
VGCBNL000585 Kwartierstaat van Mr. Adrianus Catharinus Cornelius Folkersma, geb. Soerabaja, 27 maart 1906 CBG -
VGCBNL000788 Geboorte-linie ofte geslachts afcomste der jonger sonen tot Heusden, genoemt van der Sluyse, die haere doorluchtige afcomste rekenen tot de grave van Cleve ende Teysterbant, met de preuven ende hare outheden in ordre gestelt NL -
VGCBNL000706 [Kwartierstaten] CBG -
VGCBNL000973 [Aantekeningen over Friese families] CBG -
VGCBNL000664 Het geslacht von Weiler CBG -
VGCBNL000731 Geslacht van der Pot NL -
VGCBNL000216 [Aantekeningen over de familie Mijnlieff] CBG -
VGCBNL000691 De Ridderschap van Holland en West-Friesland. Namen, stamdeelen en kinderen der beschreven edelen CBG -
VGCBNL000966 Kwartierstaat Koos Roelfsema en Martina Roelfsema , deel I CBG -
VGCBNL000584 Kwartierstaat van Mr. Adrianus Catharinus Cornelius Folkersma, geb. Soerabaja, 27 maart 1906 CBG -
VGCBNL000529 Kwartieren van vaderszijde Veeren CBG -
VGCBNL001024 Ondertrouwregisters Hervormde Gemeente: Harderwijk (1591-1798); Hattem (1692-1811) CBG -
VGCBNL000169 Geslachtlijst van J.J. Jansen, geboren den 27en Maart 1812 CBG -
VGCBNL001182 Kwartierstaat Schoemaker-de Jager. Gezinsbladen Lo-Z CBG -
VGCBNL000578 Nakomelingen en kwartierstaten van: Zeno Willem Maria Deurvorst en van: Alida Maria Adriana Louisa van der Hardt Aberson CBG -
VGCBNL000439 [Kwartierstaat van Dam] CBG -
VGCBNL000706 [Kwartierstaten] CBG -
VGCBNL000313 Genealogie van Calkoen,met onderscheidene genealogien, eigenhandige aanteekeningen en andere geloofwaardige stukken CBG -
VGCBNL000708 [Kwartierstaten] CBG -
VGCBNL000730 Geslacht van der Pot NL -
VGCBNL001161 Kwartierstaat Beckman CBG -
VGCBNL001149 Lijst van nakomelingen van Jacob Christiaens van Braam en Grietje Joosten CBG -
VGCBNL000515 [Kwartieren van Willem Philip Veeren] CBG -
VGCBNL001028 Ondertrouwregisters Hervormde Gemeente: Heumen en Malden (1718-1807); Hien en Dodewaard (1640-1771); Hierden (1741-1810); Hoevelaken (1772-1811) CBG -
VGCBNL000529 Kwartieren van vaderszijde Veeren CBG -
VGCBNL000788 Geboorte-linie ofte geslachts afcomste der jonger sonen tot Heusden, genoemt van der Sluyse, die haere doorluchtige afcomste rekenen tot de grave van Cleve ende Teysterbant, met de preuven ende hare outheden in ordre gestelt NL -
VGCBNL000729 Geslacht van der Pot NL -
VGCBNL000280 Genealogie der familie Veeren CBG -
VGCBNL000219 Afstammelingen van Mr. Cornelis Ockersse en Margaretha Pous CBG -
VGCBNL000727 Familiegegevens CBG -
VGCBNL000122 Wettige afkomst in mannelijk oir van Engelbrecht Wermbrechtsz van Hoogenhoek CBG -
VGCBNL000323 Stukken en notitien aangaande het testament van wijlen Hester van Grinsven met den aankleven van dien CBG -
VGCBNL000548 [Genealogie Soreau] CBG -
VGCBNL000670 Kwartierstaat Wolters CBG -
VGCBNL000547 [Genealogie Wijnen] CBG -
VGCBNL000547 [Genealogie Wijnen] CBG -
VGCBNL001224 Geslagt Register van Floris Abbekerk Tromp. Beginnende met moeders moeders vaders moeders vaders vader NL -
VGCBNL000728 Aanteekeningen betreffende het geslacht van der Pot en aanverwante geslachten CBG -
VGCBNL000811 Wapenen der steden, dorpen en heerlijkheden in Utrecht gelegen CBG -
VGCBNL000983 Gelagt register van Adriaan van de Voorde, getrouwt met Adriaantie van den Boogaard NL -
VGCBNL000608 [Aantekeningen betreffende de familie de Mauregnault] CBG -
VGCBNL000548 [Genealogie Soreau] CBG -
VGCBNL000270 Tulleken CBG -
VGCBNL001131 Bijzonderheden over een stam van de familie van der Chijs te Delfshaven, waarvan de stamvader afkomstig was van Kralingen CBG -