23.879 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Akte van procuratie door Sophia Francina Westpalm, weduwe van Reijnier de Klerk, van Jacob Cornelis Mattheus Radermacher, Hendrik van Oort, Paulus van den Bogaard en Abraham van Gerven, om haar goederen in Holland te beheren, opgesteld door notaris Leendert Rolff. In slechte staat. Klerk de Reijnier Download
Ingekomen brieven bij en uitgaande brieven van Elardus Magnus de Roth te Batavia, voornamelijk van en aan de heer Schelkes, J. L. Umbgrove, B. J. van Nijvenheim en de heer Gockinga. Nijvenheim van B. J. Download
Inventaris van de boedel van Maria Elizabeth Wechter, weduwe van Lange, opgesteld door de weeskamer te Batavia. Inventaris van de boedel van Wilhelmina Anthonij, weduwe van Frans Fransz, opgesteld door de weeskamer te Batavia. Batavia Download
Akte van adoptie door Jacob Pompe van Meerdervoort van Joseph van Batavia, zoon van de slaven Casan en Aspasia van Manados, opgesteld door notaris Abraham van Dinter. Batavia van Joseph Download
Cognossement tussen Barend Lont en de heren Charles & Th. Cazenove, betreffende de aflevering van goederen aan Jacob Mestrezat te Batavia. Lont Barend Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Maria Constance Louise Jansz, gedaan door de executeur testamentaire J. E. Hoofsteeder. Batavia Download
Akte van adoptie door Barent Scheuter van Hendrik, zoon van de slavin Dorothea van Batavia, opgesteld door notaris Gerard Joan Runstorff. Deels in slechte staat. Batavia Download
Stukken betreffende Pieter D'Espar, na zijn repatriatie voornamelijk afgehandeld door zijn procuratiehouder Jan van 't Hoff, maar deels ook door zijn overige procuratiehouders Jeremias van Riemsdijk, Jan Hendrik Ducaijlar en Michiel Romp. Deels dubbel gefilmd. Deels in slechte staat. Deels afschriften uit 1748. Romp Michiel Download
Kwitantie van P. L. Fiers voor Marcellus Emants, de procuratiehouder van de overleden Johan Anthonijs Sweers de Landas. Emants Marcellus Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Joseph Antoon Bruns, gedaan door de weeskamer. Bruns Joseph Antoon Batavia Download
Akte van adoptie door het echtpaar Paulus Nicolaasz en Maria Petronella Harmens van Nicolaas Harmens Davids, zoon van Pandan van Mandhaar, opgesteld door notaris Herman Scheltus. Harmens Maria Petronella Download
Akte van borgstelling door Fredrik Stranfer en Jan Burger voor Pieter Keerij, als universele erfgenaam en executeur testamentaire van Andries Drost, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar. Stranfer Fredrik Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Pieter Boeijing, gedaan door de weeskamer. Boeijing Pieter Pengaron Download
Uittreksel uit het register tot inschrijving van de akten van overlijden, betreffende Leonard Constant Agerbeek, in leven gehuwd met Clazina Christina van Zadelhoff. Zadelhoff van Clazina Christina Download
Contract tussen Hendrik Hillebrink en Aletta Arnolda Reeper, betreffende de voorwaarden van scheiding van tafel en bed, opgesteld door notaris Jacob Nicolaas Michell. Deels dubbel gefilmd. Hillebrink Hendrik Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Augusta Theodora Cobet, gedaan door de vader P. Cobet. Batavia Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Hendrik van Kamp, gedaan door de executeuren testamentaire Willem Frederik Waech en Louis Bohl. Batavia Download
Verzoekschrift van Jeronimus Fiers aan het College van Boedelmeesters te Batavia, betreffende het verkrijgen van een officieel document van overschrijving van een huis van Charles Maudes aan de heer Fiers. Batavia Download
Akte van adoptie door Hendrik van Galen van Johannes Hendrik van Galen, zoon van Jacoba Catharina Andries, opgesteld door notaris Jacob Pierre Freni. Batavia Download
Brief van J. Verhaag, weduwe J. P. Hoffmann, te Breda aan Hendrik van Stockum te Batavia, betreffende haar behouden aankomst met haar dochtertje in Nederland. Stockum van Hendrik Download
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Indi�, betreffende de benoeming van David Taillefert in plaats van Diderik Heyman. Heyman Diderik Download
Akte van adoptie door Sara Wilhelmina van der Sluijs van de slavin Leentje van Batavia ge�rfd uit de boedel van Christiaan Godlieb Richter, bij de doop te noemen Sara Dorothea Helena van der Sluijs, opgesteld door notaris Klaas Heijnis. Deels in slechte staat. Batavia van Leentje Download
Akte van adoptie door Christiaan Jacobi van de slavin Jacoba Elizabeth Jansen, eerst genaamd Flora van Tamboko, opgesteld door notaris Jan Jacob van Polanen de Bevere. Batavia Download
Ingekomen brieven bij Simon Hommelberg te Malakka, onder andere van zijn ouders Casper Hommelberg en Helena Beukelaar. Deels in zeer slechte staat. Hommelberg Casper Download
Akte van adoptie door Jacomina Jacobs van Pasqual Janse, zoon van Flora van Bengale, opgesteld door notaris Anthonij Cornelis Verspijck. Deels in slechte staat. Jacobs Jacomina Download
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Indi�, betreffende onrechtmatigheden in de aanvraag voor toestemming voor een huwelijk tussen Cornelis Jacobs en Dina Wilhelmina Evers. Deels dubbel gefilmd. Jacobs Cornelis Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Antje Fredrieka Magdalena Jacobs, gedaan door Hendrik Pieter Hagenstein, als lijkaanvaarder. Jacobs Antje Fredrieka Magdalena Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Sophia Wilhelmina Jacobs, gedaan door Jacobus Albertus Jacobs. Jacobs Jacobus Albertus Download
Akte van adoptie door Tertullianus Martinus Jansz van Martina Magdalena Jans, dochter van Marlea, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar. Batavia Download
Cognossement tussen T�ger Abo en de weeskamer Amsterdam, betreffende het afleveren van geld bij de weeskamer Batavia. Abo T�ger Amsterdam Download
Akte van adoptie door Emerensia Simons van Hendrik Pieters, zoon van de overleden slavin Cananga van Batavia, opgesteld door notaris Leendert Rolff. Batavia van Cananga Download
Akte van adoptie door Johannes Jacobus Boote van Charlotta Wilhelmina, dochter van de slavin Jasmina van Batavia, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar. Deels dubbel gefilmd. Boote Johannes Jacobus Download
Akte van borgstelling door Moses Ult en Salomon Joseph voor Fredrik Muller, als in huwelijk hebbend Elsie Gurgas, weduwe van Jacobus Winck, ten behoeve van Jan Eekelenberg en Laurens Sluijter, als executeurs testamentaire, opgesteld door notaris Leendert Rolff. Deels in slechte staat. Batavia Download
Boedelrekening van Tjerk Hilles Jousma en Lauw Hilles Jousma over 1780-1782, opgesteld door de weeskamer. Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Hermina Alexander, gedaan door Gerrit Frederik Hanibals. Batavia Download
Dienstnota van het weduwen- en wezenfonds aan het residentiekantoor Pasoeroean, betreffende betaling door E. W. Bitterberg. Bitterberg E. W. Pasoeroean Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Willem Eduard Anthonijs, gedaan door de oom Sander Mathijs Anthonijs. Anthonijs Willem Eduard Download
Akte van adoptie door het echtpaar Pieter Lodewijk Jacobsz en Maria Wilhelmina Tent van Angenita Francina Jacobsz, dochter van de slavin Bitja van Batavia, opgesteld door notaris Louis Wijbrand van Schellebeek. Deels in slechte staat. Batavia Download
Akte van adoptie door het echtpaar Adriaan de Griek en Martha Augustijn van Charlotta Benedicta de Griek, dochter van de slavin Rosina van Ende, opgesteld door notaris Egbert Blomhert. Griek de Adriaan Download
Uitgaande brieven van de weeskamer Batavia aan de weeskamer Ambon, 1738-1754 ("Afgaende brieven aan heren weesmeesteren tot Amboina beginnende 29 januarii anno 1738"). Afschriften. Met alfabetische naamindex, deels te vinden bij uitgaande brieven 1748-1759. In verkeerde volgorde. Ambon Download
Akte van adoptie door Aletta Maria Frauchereau, weduwe van Fredrik Ribalt, van Jan Martinus Fauchereau, kleinzoon van Rokia, vrouw van Renoen, opgesteld door notaris Nicolaas Maas. Frauchereau Aletta Maria Download
Akte van adoptie door Carel Hendrik Specht van Johanna Petronella, dochter van Eijma van Batavia, opgesteld door notaris Herman Scheltus. In zeer slechte staat. Batavia Download
Cognossementen tussen verschillende zeelieden en Michiel Mounier of Van Citters & Catteau, betreffende aflevering van goederen aan Jacobus Mestrezat te Batavia. Met brieven van de firma Van Citters & Catteau aan Jacobus Mestrezat. Deels in slechte staat. Deels dubbel. Mestrezat Jacobus Download
Akte van adoptie door Muus Jacob Kuijt en Johanna Wilhelmina van Gaaswijck, weduwe van Hendrik Schierhout, van Johanna Wilhelmina van Gaaswijck Kuijt, opgesteld door notaris Klaas Heijnis. Schierhout Hendrik Download
Akte van adoptie door Cornelia Anthonijs van Albertina van Batavia, dochter van Sabina van Batavia, opgesteld door notaris Wiggert Wargaren. Batavia Download
Stukken betreffende de administratie voor Christiaan Douglas, opgesteld door zijn voogden Abraham Douglas en Christiaan Daniels van Wijkhuijze en verstuurd aan de weeskamer Batavia. Deels afschriften. Deels in slechte staat. Deels incompleet. Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Rhabanus Franciscus Jansen, gedaan door de weeskamer [J131]. Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Johanna Elisabeth Joosten, weduwe van H. E. van Spall, gedaan door de weeskamer [J132]. Door elkaar gefilmd. Joosten Johanna Elisabeth Download
Akte van adoptie door het echtpaar Adolph Lodewijk Ras en Johanna Anthonetta Eeckhoud van Johannes Lodewijk, zoon van slavin Rea van Batavia, in eigendom toebehorend aan Cornelis Eeckhoud, opgesteld door notaris Daniel Lodewijk Dewin. Deels in slechte staat. Eeckhoud Johanna Anthonetta Download
Resoluties van de weeskamer Batavia, 1656-1658. (De omslag rept foutief van "resolutien 1656-1657") Deels verkeerd gefilmd. Deels in slechte staat. Batavia Download
Akte van adoptie door Joseph van den Berg van Johannes Bouman, zoon van de slavin Rampe van Djaijack, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar. Batavia Download