87 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Kwitantie voor Johan Thomas Schuts aangaande de slaven Primo, Tjampaka en Januarij. Onderhands transport door Johan Tomas Schutz aan Johannis von Mittmann van vermoedelijk deze slaven. Ternate Download
Persoonsgegevens van Johan Everhard Vincent. Vincent Johan Everhard Ternate Download
Brief van H. A. Johnson aan zijn vader H. A. Johnson. Deels in slechte staat. Ternate Download
Persoonsgegevens van het echtpaar Adrianus Vlasblom en Maria Theresia Dupont en hun kinderen Eva Jacoba en Gerardina Vlasblom. Ternate Download
Persoonsgegevens van Jordaan Vijsel, Wilhelmina Kneefel en de kinderen Christiaan Willem, Leonard, Johan Alexander, Theodoor, Louis Frederik, Karel, Constantijn Ferdinand, Wilhelmina Caro- en Anna - Vijsel. Deels in slechte staat en daardoor incompleet. Ternate Download
Akte van adoptie door Arnoldus Uijtenbroek van Jan Casparus, zoon van Amelia, opgesteld door notaris Jacob Nicolaas Michell. Ternate Download
Ingekomen brieven bij Arnold Jansz en gedeeltelijk bij zijn vrouw Johanna Mets, deels met afschriften van zijn antwoorden. Deels dubbel en deels verkeerd gefilmd. Deels in slechte staat. Ternate Download
Akte van schuldbekentenis met hypotheekstelling door Catharina Francina Born, weduwe van Johan Godlob Wilhelm Heinrich, aan de diakonie armenkas, met borgstelling door Martinus Scharam en Frans Pieters, opgesteld door de Raad van Justitie. In slechte staat. Incompleet. Ternate Download
Kwitantie voor Johan Thomas Schuts aangaande de slaven Primo, Tjampaka en Januarij. Onderhands transport door Johan Tomas Schutz aan Johannis von Mittmann van vermoedelijk deze slaven. Ternate Download
Persoonsgegevens van Jordaan Vijsel, Wilhelmina Kneefel en de kinderen Christiaan Willem, Leonard, Johan Alexander, Theodoor, Louis Frederik, Karel, Constantijn Ferdinand, Wilhelmina Caro- en Anna - Vijsel. Deels in slechte staat en daardoor incompleet. Ternate Download
Uittreksel uit het register der besluiten van de Raad van Justitie te Ternate, betreffende het verzoek van Samuel Munnik om zijn ware geslachtsnaam Laurens Samuel Laurens te mogen voeren en in het huwelijk te treden met Margaretha van der Ploeg, verzonden aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Ternate. Ternate Download
Brief van C. van Lijk aan een onbekende persoon, betreffende onder meer de verwoesting van Maba Weda en Pattanij. Lijk van C. Ternate Download
Stukken betreffende Henrietta Margaretha van Rhee, weduwe van Marten Leliveldt, waaronder ingekomen brieven van Engeltie van Alphen, weduwe van Frederik Veldman, en stukken betreffende rechtszaak tegen Lim Tjetjie, echtgenote van de verdwenen Tjo Tiauko, afgehandeld door procuratiehouder Jan Jonkers. Deels gesteld in het Maleis. Deels een afschrift. Deels dubbel en door elkaar gefilmd. Deels in slechte staat. Ternate Download
Verzoekschrift van Christina Wilhelmina Rompies, weduwe van Rapa�l de Latoris, aan de Raad van Justitie te Makassar, betreffende de voltrekking van haar voorgenomen huwelijk met Frederik Heuvelman zonder benodigde overlijdensakte van de heer De Latoris. Ternate Download
Akte van schuldbekentenis met hypotheekstelling door Catharina Francina Born, weduwe van Johan Godlob Wilhelm Heinrich, aan de diakonie armenkas, met borgstelling door Martinus Scharam en Frans Pieters, opgesteld door de Raad van Justitie. In slechte staat. Incompleet. Ternate Download
Onderhandse akte van attestatie door de landmeter op verzoek van Alexander Cornabe, betreffende de verkeerde toeschrijving van een stuk land aan Willem van Citter. Ternate Download
Persoonsgegevens van Petrus Johannes Velzen. Velzen Petrus Johannes Ternate Download
Persoongegevens van Adriaan van de Vijzel en de kinderen Effie Clarence, Uiltje Christina, Jacoba, Petronella, Christina Louisa, Jan Willem en Louisa Christina de Vries. Ternate Download
Boedelrekening van Cornelis Volkertsz Oudt over 1774-1777 aangaande diens erfportie van zijn nicht Trijntje Willems, opgesteld door curator Jan Vriend voor de schepenen. Ternate Download
Gerechtelijke stukken, betreffende het proces tegen de Compagnieslavin Linda en haar dochters Lea en Maria, vanwege verdenking van vergiftiging van Maria Sourij, echtgenote van gouverneur Anthony Heinsius, opgesteld door de Raad van Justitie. Afschriften. Ternate Download
Akte van schuldbekentenis door Jan Alsewe aan de diaconie, opgesteld door de Raad van Justitie. Met hypotheek- en borgstelling door Lodewijk Weintie en Adrianus van Leeuwen. Ternate Download
Akte van schuldbekentenis met hypotheekstelling door Gerrit Engelbert de Moor aan de diaconie met borgstelling door Lodewijk Meintre en Coenraad Hermanus Lochner, opgesteld door de Raad van Justitie. Deels in slechte staat. Ternate Download
Stukken betreffende de rechtszaak tegen Anna Sophia Wendersteld of Wennersted, vanwege verdenking van pogingen tot het vergiftigen van haar echtgenoot Johan Hendrik Fiet, al dan niet met medewerking van medeplichtigen, zoals haar slaven en geneesheer Soleman, opgesteld door de Raad van Justitie. Afschriften. Deels in slechte staat. Incompleet. Ternate Download
Verzoekschrift van Anthonij Boone als procuratiehouder van Johannes Pauwen aan de weeskamer, betreffende de nalatenschap van Margaretha Geertruida Camans, weduwe van Jan Smith. Met bijgevoegd een akte van procuratie. Ternate Download
Brief van J. Klingbeil aan een onbekend persoon te Batavia, betreffende onder meer de aankomst van de geadresseerde te Batavia en condoleance met het overlijden van diens dochter Maria Paulina. In slechte staat. Ternate Download
Gerechtelijke stukken, betreffende het proces tegen de Compagnieslavin Linda en haar dochters Lea en Maria, vanwege verdenking van vergiftiging van Maria Sourij, echtgenote van gouverneur Anthony Heinsius, opgesteld door de Raad van Justitie. Afschriften. Ternate Download
Kwitantie voor Johan Thomas Schuts aangaande de slaven Primo, Tjampaka en Januarij. Onderhands transport door Johan Tomas Schutz aan Johannis von Mittmann van vermoedelijk deze slaven. Ternate Download
Persoonsgegevens van het echtpaar Adrianus Vlasblom en Maria Theresia Dupont en hun kinderen Eva Jacoba en Gerardina Vlasblom. Ternate Download
Brief van H. Lohoff aan Johannus Martinus Marinus Schmidt, betreffende onder meer zijn aankomst op Ternate. Ternate Download
Stukken betreffende de rechtszaak tussen Ferdinand Buikhuisen contra Johan Fredrik Rauch. Afschriften. Ternate Download
Persoonsgegevens van Jordaan Vijsel, Wilhelmina Kneefel en de kinderen Christiaan Willem, Leonard, Johan Alexander, Theodoor, Louis Frederik, Karel, Constantijn Ferdinand, Wilhelmina Caro- en Anna - Vijsel. Deels in slechte staat en daardoor incompleet. Ternate Download
Persoonsgegevens van Jordaan Vijsel, Wilhelmina Kneefel en de kinderen Christiaan Willem, Leonard, Johan Alexander, Theodoor, Louis Frederik, Karel, Constantijn Ferdinand, Wilhelmina Caro- en Anna - Vijsel. Deels in slechte staat en daardoor incompleet. Ternate Download
Testament van Jurgen Jager, opgesteld door Jan Jacob Cobs. Jager Jurgen Ternate Download
Stukken betreffende Henrietta Margaretha van Rhee, weduwe van Marten Leliveldt, waaronder ingekomen brieven van Engeltie van Alphen, weduwe van Frederik Veldman, en stukken betreffende rechtszaak tegen Lim Tjetjie, echtgenote van de verdwenen Tjo Tiauko, afgehandeld door procuratiehouder Jan Jonkers. Deels gesteld in het Maleis. Deels een afschrift. Deels dubbel en door elkaar gefilmd. Deels in slechte staat. Ternate Download
Brief van J. G. van Raesveld aan Jacobus Mestrezat te Batavia. Ternate Download
Brief van - - Hemmekam aan mijnheer en mevrouw J. M. M. Schmidt, betreffende kennisgeving van zijn huwelijk met Johanna Agatha Constantia van Renesse. Ternate Download
Akte van schuldbekentenis met hypotheekstelling door Catharina Francina Born, weduwe van Johan Godlob Wilhelm Heinrich, aan de diakonie armenkas, met borgstelling door Martinus Scharam en Frans Pieters, opgesteld door de Raad van Justitie. In slechte staat. Incompleet. Ternate Download
Stukken betreffende de rechtszaak tegen Anna Sophia Wendersteld of Wennersted, vanwege verdenking van pogingen tot het vergiftigen van haar echtgenoot Johan Hendrik Fiet, al dan niet met medewerking van medeplichtigen, zoals haar slaven en geneesheer Soleman, opgesteld door de Raad van Justitie. Afschriften. Deels in slechte staat. Incompleet. Ternate Download
Persoonsgegevens van Jordaan Vijsel, Wilhelmina Kneefel en de kinderen Christiaan Willem, Leonard, Johan Alexander, Theodoor, Louis Frederik, Karel, Constantijn Ferdinand, Wilhelmina Caro- en Anna - Vijsel. Deels in slechte staat en daardoor incompleet. Ternate Download
Boedelrekening van Sweerus Zegersberg over 1764-1767. Afschrift. Zegersberg Sweerus Ternate Download
Persoonsgegevens van Willem Versteegh. Versteegh Willem Ternate Download
Stukken betreffende Henrietta Margaretha van Rhee, weduwe van Marten Leliveldt, waaronder ingekomen brieven van Engeltie van Alphen, weduwe van Frederik Veldman, en stukken betreffende rechtszaak tegen Lim Tjetjie, echtgenote van de verdwenen Tjo Tiauko, afgehandeld door procuratiehouder Jan Jonkers. Deels gesteld in het Maleis. Deels een afschrift. Deels dubbel en door elkaar gefilmd. Deels in slechte staat. Ternate Download
Ingekomen brieven bij Anthonij Hellemans. Deels in slechte staat. Deels incompleet. Deels dubbel gefilmd. Deels afschriften. Met bijlagen en enkele andere stukken betreffende dhr. Hellemans. Ternate Download
Ingekomen brieven bij Isaac Soual, deels samen met zijn echtgenote A. A. van Boneval, deels samen met Willem August Hommel, van familie en kennissen in Indi� en Nederland. Met als bijlagen een rekening courant en een factuur en een cognossement. Deels gesteld in het Frans. Deels in slechte staat. Deels verkeerd gefilmd. Deels dubbel gefilmd. Deels incompleet. Ternate Download
Brieven van J. C. v. Ossenberch aan Jacobus Mestrezat te Batavia, betreffende onder meer zijn aangenomen dochter. Ternate Download
Stukken betreffende de rechtszaak tegen Anna Sophia Wendersteld of Wennersted, vanwege verdenking van pogingen tot het vergiftigen van haar echtgenoot Johan Hendrik Fiet, al dan niet met medewerking van medeplichtigen, zoals haar slaven en geneesheer Soleman, opgesteld door de Raad van Justitie. Afschriften. Deels in slechte staat. Incompleet. Ternate Download
Brief aan de redacteur van de "Javasche Courant", betreffende het verzoek van J. M. Joseph, D. M. J. Moltzer en C. J. van der Ham om de naamsverandering van Maria Louisa Moltzer in Maria Louisa Moltzer van der Ham aan te kondigen. Ternate Download
Akte van schuldbekentenis met hypotheekstelling door Gerrit Engelbert de Moor aan de diaconie met borgstelling door Lodewijk Meintre en Coenraad Hermanus Lochner, opgesteld door de Raad van Justitie. Deels in slechte staat. Ternate Download
Persoonsgegevens van Jordaan Vijsel, Wilhelmina Kneefel en de kinderen Christiaan Willem, Leonard, Johan Alexander, Theodoor, Louis Frederik, Karel, Constantijn Ferdinand, Wilhelmina Caro- en Anna - Vijsel. Deels in slechte staat en daardoor incompleet. Ternate Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Cornelia Elizabeth Possc�e, weduwe van Jan Bartels, gedaan door de verwanten Gerardina Florentina Possc�e, echtgenote van Carel Anthonie Ruijl, en Anna Alletta Ruijl, weduwe van Andries Winckler. Ternate Download