87 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Nadere opgave door de executeuren testamentaire in de boedel van Abraham van Hemert, namelijk de heren Blanck, C. de Clercq en J. B. Coenraad. Soerakarta Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te Soerakarta voor Henrietta Johanna Christina Leurs. Leurs Henrietta Johanna Christina Soerakarta Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Leonard Ertsinger, afgehandeld door de executeurs testamentaire Johan Philip Zwalm, Joseph Thomas Coenraad en Jan Andries Schultz. Deels dubbel gefilmd. Soerakarta Download
Brief van de heer Nahuijs, betreffende kennisgeving van de geboorte van zijn dochter. Nahuijs - Soerakarta Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Leonard Ertsinger, afgehandeld door de executeurs testamentaire Johan Philip Zwalm, Joseph Thomas Coenraad en Jan Andries Schultz. Deels dubbel gefilmd. Soerakarta Download
Inventaris van de boedel van Josina Haak, opgesteld door de weduwnaar H. Demodeus en zijn mede-executeurs testamentaire C. de Clercq en J. B. Coenraad. Deels in slechte staat. Soerakarta Download
Uittreksel uit de vendurol ten behoeve van Michiel Hartog. Hartog Michiel Soerakarta Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Leonard Ertsinger, afgehandeld door de executeurs testamentaire Johan Philip Zwalm, Joseph Thomas Coenraad en Jan Andries Schultz. Deels dubbel gefilmd. Soerakarta Download
Stukken betreffende de nalatenschap van David Alexander. Alexander David Soerakarta Download
Brief van notaris Bik aan de algemeen secretaris, betreffende zijn cachet en handtekening. Met bijlage. Bik - Soerakarta Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Abraham van Hemert en stukken betreffende zijn adoptiefzonen Joseph Julian, Johan Wilhelm en (de nalatenschap van) Abraham Lodewijk Jacob van Hemert, afgehandeld door de executeuren testamentaire en voogden -in wisselende samenstelling- Johannes Jacob Blanck, Carel de Clercq, Johannes Bartholomeus Coenraad en A. Hendriks. Afschriften. Deels in slechte staat. Soerakarta Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Cornelis Noldus, opgesteld door of op verzoek van de weduwe Johanna Catharina Schultz. Soerakarta Download
Inventaris van de boedel van Heinrich Demodius van Volda, opgesteld door de executeurs testamentaire J. B. Coenraad, S. C. Coenraad en J. Ertzinger. Soerakarta Download
Verzoekschrift van Willem Hendrik Mouthaan aan de resident van Soerabaja, betreffende een vacante positie. Met bijgevoegde dienststaat. Mouthaan Willem Hendrik Soerakarta Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Leonard Ertsinger, afgehandeld door de executeurs testamentaire Johan Philip Zwalm, Joseph Thomas Coenraad en Jan Andries Schultz. Deels dubbel gefilmd. Soerakarta Download
Boedelrekening van Anthon Schrader, opgesteld door de executeurs testamentaire. In slechte staat. Schrader Anthon Soerakarta Download
Staat en nadere opgaaf van de boedel van Marten Meurs, opgesteld door de executeuren testamentaire, waaronder B. J. van Nijvenheim. Deels dubbel gefilmd. Soerakarta Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Cornelis Noldus, opgesteld door of op verzoek van de weduwe Johanna Catharina Schultz. Soerakarta Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Abraham van Hemert en stukken betreffende zijn adoptiefzonen Joseph Julian, Johan Wilhelm en (de nalatenschap van) Abraham Lodewijk Jacob van Hemert, afgehandeld door de executeuren testamentaire en voogden -in wisselende samenstelling- Johannes Jacob Blanck, Carel de Clercq, Johannes Bartholomeus Coenraad en A. Hendriks. Afschriften. Deels in slechte staat. Soerakarta Download
Verzoekschrift van P. C. Stave aan een ambtenaar van de Burgerlijke Stand, betreffende een uittreksel uit het geboorteregister van zijn dochter Emma. Soerakarta Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Petronella Adolfina Timmerman, weduwe van Heijster, afgehandeld door de executeuren testamentaire Fredrik Willem Baumgarten en Boerger Johan Andreas Schults. Met als retroacta stukken betreffende de nalatenschap van Boerger Jacob Heijster (1790-1791) en Jan Jacob Heyster of Johan Jacob Eijster (1784-1785). Deels in slechte staat. Soerakarta Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te Soerakarta voor Willem Kortman. Kortman Willem Soerakarta Download
Uittreksel uit het Verbaal van de Directeur der Burgerlijke Openbare Werken, betreffende de benoeming van G. H. van Dulken en de overplaatsing van F. H. Poertop, verzonden door de resident van Poerwaredja aan de assistent-resident van Keboemen. Soerakarta Download
Nadere opgave door de executeuren testamentaire in de boedel van Abraham van Hemert, namelijk de heren Blanck, C. de Clercq en J. B. Coenraad. Soerakarta Download
Inventaris van de boedel van Heinrich Demodius van Volda, opgesteld door de executeurs testamentaire J. B. Coenraad, S. C. Coenraad en J. Ertzinger. Soerakarta Download
Inventaris van de boedel van Jan Jacobs, opgesteld door de executeur testamentaire J. E. Meijer. Met een uittreksel uit het venduboek betreffende een verkoop voor Joseph Jacob uit 1784. Soerakarta Download
Brief van notaris De Munnick aan de algemeen secretaris, betreffende zijn cachet en handtekening. Munnick de - Soerakarta Download
Kwitantie van Johannes Fruk. In slechte staat. Fruk Johannes Soerakarta Download
Stukken betreffende Jan Christoffel Smith, voornamelijk betreffende venduties. Smith Jan Christoffel Soerakarta Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Abraham van Hemert en stukken betreffende zijn adoptiefzonen Joseph Julian, Johan Wilhelm en (de nalatenschap van) Abraham Lodewijk Jacob van Hemert, afgehandeld door de executeuren testamentaire en voogden -in wisselende samenstelling- Johannes Jacob Blanck, Carel de Clercq, Johannes Bartholomeus Coenraad en A. Hendriks. Afschriften. Deels in slechte staat. Soerakarta Download
Staten van de nalatenschap van Simon Fredrik, opgesteld door de executeur testamentaire C. de Clercq. Soerakarta Download
Boedelrekening van J. C. Franke en een afschrift van een taxatielijst van de boedel van J. Franke. Soerakarta Download
Uittreksels uit het venduboek betreffende de verkoop van goederen van Johan Adolph Faupell. Faupell Johan Adolph Soerakarta Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Margaretha Juliana Abrahams. Soerakarta Download
Uittreksel uit het venduboek betreffende de verkoop van de boedel van Fredrik Christoffel van Stralendorff. Stralendorff van Fredrik Christoffel Soerakarta Download
Nadere opgave door de executeuren testamentaire in de boedel van Abraham van Hemert, namelijk de heren Blanck, C. de Clercq en J. B. Coenraad. Soerakarta Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te Soerakarta voor Dirk Doues de Bijl. Bijl de Dirk Doues Soerakarta Download
Inventaris van de boedel van Jan Jacobs, opgesteld door de executeur testamentaire J. E. Meijer. Met een uittreksel uit het venduboek betreffende een verkoop voor Joseph Jacob uit 1784. Soerakarta Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Margaretha Juliana Abrahams. Soerakarta Download
Uittreksel uit het lidmatenregister van de protestantse gemeente te Soerakarta, betreffende de toetreding van Martienus Terlinde. In slechte staat. Terlinde Martienus Soerakarta Download
Boedelrekening van J. C. Franke en een afschrift van een taxatielijst van de boedel van J. Franke. Soerakarta Download
Uittreksels uit het venduboek voor Antonis Schwencke. Deels in zeer slechte staat. Schwencke Antonis Soerakarta Download
Uittreksel uit het venduboek, betreffende de verkoop van een huis. In slechte staat. Soerakarta Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Theunis Koelman. Deels in slechte staat. Koelman Theunis Soerakarta Download
Staat van ingekomen penningen sedert augustus, betreffende de nalatenschappen van Dirk Butger, Heinrich Demodius en Barend Jan van Nieuwkerken genaamd Nijvenheim. Soerakarta Download
Boedelrekening van Johan Borghard Holtsappel, opgesteld door de executeur testamentaire Catharina Walther. Soerakarta Download
Inventaris van de boedel van Josina Haak, opgesteld door de weduwnaar H. Demodeus en zijn mede-executeurs testamentaire C. de Clercq en J. B. Coenraad. Deels in slechte staat. Soerakarta Download
Staat van de boedel van Theodorus Bloemers, opgesteld door de executeur testamentaire B. J. van Hijvenheim. Soerakarta Download
Brief van de resident van Besoeki aan de assistent-resident van Banjoewangi, betreffende een uitreksel uit het register der besluiten van den resident van Soerakarta over de vergunning verleend aan Frederik Andrea Emanuel Klaring van Boerenbergh. Klaring van Boerenbergh Frederik Andrea Emanuel Soerakarta Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Petronella Adolfina Timmerman, weduwe van Heijster, afgehandeld door de executeuren testamentaire Fredrik Willem Baumgarten en Boerger Johan Andreas Schults. Met als retroacta stukken betreffende de nalatenschap van Boerger Jacob Heijster (1790-1791) en Jan Jacob Heyster of Johan Jacob Eijster (1784-1785). Deels in slechte staat. Soerakarta Download