314 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Uittreksel uit en afschrift van de geboorteakte van Rinaldine, dochter van Johannes Joseph Meijer en Clara Emelia Meijer. Prabalingga Download
Afschrift van de geboorteakte van Jan Louis, zoon van het echtpaar Jacob Abraham Martinus Tielman en Augusta Constantia Sophia Odenthal. Afschrift van de overlijdensakte van William Liddle. Afschrift van de geboorteakte van Benadina, dochter van het echtpaar Ferdinand Alphonse Emile van Ham en Lena Mathilda Jonker. In slechte staat. Prabalingga Download
Afschrift van de geboorteakte van Juliana, dochter van het echtpaar Julius Rossknecht en Cornelia Theodora Francisca Johanna Meijer. Afschrift van de geboorteakte en tevens erkenning van Lodewijk, zoon van Frederik Peter Cornelis Lodewijk Meijer en Sampik. Prabalingga Download
Afschrift van de geboorteakte van Mathilde Victorine Alexandrine, dochter van Diena Anna Sari Roelofs en Christiaan Albert Ch�mpff. Prabalingga Download
Bewijs van vestiging te Prabalingga, betreffende Willem Hendrik Falck. Falck Willem Hendrik Prabalingga Download
Staat van de traktementen in de residentie Prabalingga bij de openbare 1e lagere school over de periode juli, betreffende W. of H. Grondijs, J. Rood en G. Croes. Prabalingga Download
Verzoekschrift van Leopold Joseph Hupez aan de resident van Pasoeroean, betreffende een vacante positie. Bijgevoegd een getuigschrift. Deels verkeerd en deels dubbel gefilmd. Hupez Leopold Joseph Prabalingga Download
Afschrift van de geboorteakte van Jan Louis, zoon van het echtpaar Jacob Abraham Martinus Tielman en Augusta Constantia Sophia Odenthal. Afschrift van de overlijdensakte van William Liddle. Afschrift van de geboorteakte van Benadina, dochter van het echtpaar Ferdinand Alphonse Emile van Ham en Lena Mathilda Jonker. In slechte staat. Prabalingga Download
Brief van Bastiaan Fran�ois de Lange en Jacobus Hubertus van Meerten, als procuratiehouders van Maria Charlotta Kliebisch, aan de ontvanger van het recht van successie, betreffende de nalatenschap van Henri Elisa Petrus Baermaijer von Barienkhofen. Met bijgevoegde memorie van aangifte. Prabalingga Download
Stukken betreffende Josephus Carolus van Hoof en zijn echtgenote Maria en hun zoon Albert. Deels dubbel gefilmd. In slechte staat. Prabalingga Download
Verklaring van ongezondheid voor Willem Frederik Maurits Straeter, opgesteld door geneesheer H. J. Wefers Bettink. Straeter Willem Frederik Maurits Prabalingga Download
Uittreksel uit de akte van erkenning van Lodewijk, zoon van Sampik en Frederik Peter Cornelis Lodewijk Meijer. Prabalingga Download
Uittreksel uit het register van handelingen en resoluties van de resident van Prabalingga, betreffende het opheffen van maatregelen tegen C. H. W. Liddle, verzonden aan de controleur van inkomende en uitgaande rechten en de pakhuismeester te Prabalingga. Prabalingga Download
Verzoekschrift van mevrouw L. Ferouge aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Prabalingga, betreffende afschriften van de geboorteakten van haar zoon en dochter. Verzoekschrift van dhr. Blok aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Prabalingga, betreffende een afschrift van de geboorteakte van zijn vrouw Francisca Ferouge. Prabalingga Download
Afschrift van de geboorteakte van Theresia, dochter van Henri Christiaan Leyting en Wilhelmina Henrietta Helena Sleebos. Prabalingga Download
Akte van schuldbekentenis met hypotheekstelling door Maria Margaretha von Hugo, weduwe van Johan Gerard Dusch, aan Dirk van Aalst, opgesteld door notaris Henrij Louis Ferdinand van Mol. Afschrift. Prabalingga Download
Stuk betreffende Leonard Lambert August Michel Breukers, Karolina Wilhelmina Klaassen, Bernardus Johannes Klaassen en Reitter Willem Johan Hermanus Buschkens. Incompleet. Prabalingga Download
Afschrift van de geboorteakte van Mary Johanna Jeane Lubertine, dochter van Jan Bas en Grietje van Veen. Bijgevoegde kladaantekeningen. Deels in slechte staat. Prabalingga Download
Verzoekschrift van Josephine Sevenstern aan de assistent-resident van Prabalingga, betreffende een uittreksel uit de overlijdensakte van haar broer Johannes Henricus Sevenstern. Prabalingga Download
Verzoekschrift van Johannes Theodorus Schaegen aan de resident van Pasoeroean, betreffende deelname aan het ambtenaarsexamen. Schaegen Johannes Theodorus Prabalingga Download
Verzoekschrift van George Peter Smith aan de resident van Pasoeroean, betreffende deelname aan het ambtenaarsexamen. Smith George Peter Prabalingga Download
Afschrift van de huwelijksakte van Robbert Weber en Eugenie Angeline Mooijaart. Met genealogische aantekeningen. Deels in slechte staat. Prabalingga Download
Dienstplicht aangiftekaart betreffende Gerrit Jansen. Jansen Gerrit Prabalingga Download
Uittreksel uit de geboorteakte van Mathilde Victorine Alexandrine, dochter van Christiaan Albert Ch�mpff en Diena Anna Sari Roelofs. Prabalingga Download
Brief van J. G. M�hlenfeld aan de assistent-resident van Loemadjang, betreffende de betaling van een schuld. In slechte staat. M�hlenfeld J. G. Prabalingga Download
Brieven van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Pasoeroean aan zijn ambtsgenoten te Prabalingga en Bangil, betreffende het overlijden van Theodora Janzen en G. J. Nieuwenhuijzen. Afschriften. Prabalingga Download
Staat van schadeloosstellingen voor huishuur in de residentie Pasoeroean over december 1903, betreffende G. R. le Bruijn, D. de Boer, V. van Lissa en F. J. S. Schrieder. Prabalingga Download
Afschrift van de overlijdensaangifte van Louis Andreas Hein, in leven gehuwd met A. de Bruin, door Jacobus Henricus Hein en Jacobus Leonardus Hein. In slechte staat. Prabalingga Download
Bewijs van vestiging te Prabalingga, betreffende het echtpaar Cornelis Willem de Rooij en Emma Nelly Henri�tte Augusta Salomonson. Prabalingga Download
Verklaring door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Semarang, betreffende de afkondiging van het voorgenomen huwelijk van Aloisius Petrus Maria Everard en Elisabeth Johanna Nelly Baas. Prabalingga Download
Brief van de directeur der Middelen en Domeinen te Batavia aan de algemeen secretaris, betreffende het proces verbaal van de eedaflegging door Jan Helfrig Raket. Met bijlage. Raket Jan Helfrig Prabalingga Download
Uittreksel uit de geboorteakte van Henriette, dochter van Robbert Weber en Eugenie Angelina Weber, geboren Mooijaart. Prabalingga Download
Afschrift van de geboorteakte van Elise Regina, dochter van het echtpaar Gerrit Vermeij en Regina Henriette Schouten. In slechte staat. Prabalingga Download
Staat van dienst van Petrus Kamp over 1838-1858. Kamp Petrus Prabalingga Download
Afschrift van de huwelijksaangifte en huwelijksafkondiging van Carel Jean Philip ten Cate en Suzanna Eckhardt. In slechte staat. Prabalingga Download
Afschrift van de geboorteakte van Frederik Hendrik, zoon van Herman Groot Blumink en Wilhelmina Spekman. Deels in slechte staat. Prabalingga Download
Conduite-staat van Petrus Kamp en Clifford Henry William Liddle. Deels dubbel gefilmd. Prabalingga Download
Staat van schadeloosstellingen voor huishuur in de residentie Pasoeroean over december 1903, betreffende A. F. Heijmann, H. A. Borggreve en M. E. van Kalkeren. Prabalingga Download
Staat van dienst van Johan Frederik Fisscher over 1862. Fisscher Johan Frederik Prabalingga Download
Verzoekschrift van Aurelia W. Wener aan de assistent-resident te Prabalingga, betreffende toezending van een afschrift van haar geboorteakte. In slechte staat. Wener Aurelia W. Prabalingga Download
Brieven van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Pasoeroean aan zijn ambtsgenoot te Prabalingga, betreffende de afkondigingen van het huwelijk van George Friedrich August Volkman en Johanna Hendrika Jansen. Met bijlage. Prabalingga Download
Dienstplicht aangiftekaart betreffende George Lodewijk Ronkes [R866]. Dienstplicht aangiftekaart betreffende Johan Hendrik Reijgers [R867]. Prabalingga Download
Uittreksel uit het register tot inschrijving van de akten van geboorte, betreffende de geboorte en erkenning van August Adolf, zoon van Willem Carel Josephus van der Mark en Tan Koen Nio in 1908. Prabalingga Download
Afschrift van de overlijdensakte van Johannes Hendrik Miolee, in leven gehuwd met Emelie Ferouge. Prabalingga Download
Proces verbaal van de eedaflegging door Carel Johan Louis Goldman. Goldman Carel Johan Louis Prabalingga Download
Conduite-staat van Jan Helfrig Raket. Raket Jan Helfrig Prabalingga Download
Staat der toelage voor de maand maart 1909 toegekend aan de civiel geneesheer van Prabalingga, P. Engelmayer. Engelmayer P. Prabalingga Download
Stukken betreffende het verzoek van executeur testamentaire H. E. J. Naus om restitutie van het recht op successie geheven over de nalatenschap van Ch. J. Capouillez. Prabalingga Download
Verzoekschrift van Hendrikus Theodorus van Zwieten aan de resident van Kediri, betreffende een vacante positie. Met als bijlage zijn staat van dienst. Tevens een staat van voorgevallen veranderingen onder de Europeanen en daarmee gelijkstaande personen, boven de zestien jaar oud, in de residentie Zuid en Ooster adeling van Borneo over het eerste halfjaar 1850, betreffende Carel Willem van der Linden, Gilles Bertrand, Maximilian Bernard Fauconnier en Austide Floquet, verzonden aan de algemene secretaris. Prabalingga Download
Afschrift van de huwelijksakte van Charles Nicolaas Uijttenhove en Petronella Cecilia Jansen. Met een brief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Prabalingga aan de officier van Justitie te Soerabaja, betreffende een fout in de geboorteakte van de bruidegom. Prabalingga Download