De studiezaal van het Nationaal Archief is weer open. Archiefstukken en publicaties uit onze Bibliotheek of Verzamelingen kun je daar inzien. Reserveer minimaal een werkdag van tevoren een plek door middel van ons reserveringssysteem.

813 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Brief van de secretaris van staat aan de resident van Pasoeroean, betreffende passagiers op het schip Nestor onder gezagvoerder C. B. Brandligt. In slechte staat. Brandligt C. B. Pasoeroean Download
Staat van de traktementen in de residentie Pasoeroean over de maand februari 1903, betreffende onder andere H. Samuels. Samuels H. Pasoeroean Download
Verzoekschrift van W. M. Maurits aan de resident van Pasoeroean, betreffende verlof. Maurits W. M. Pasoeroean Download
Staat van de traktementen in de residentie Pasoeroean over oktober 1849, betreffende C. W. Doup en D. B. Siegel. Pasoeroean Download
Verzoekschrift van Gerrit Adrianus Everardus van Milt aan de resident van Pasoeroean, betreffende deelname aan het ambtenaarsexamen. Milt van Gerrit Adrianus Everardus Pasoeroean Download
Attestatie de vita voor de weduwe van F. J. van 't Wout. In zeer slechte staat. Wout van 't F. J. Pasoeroean Download
Staat van traktementen in de residentie Pasoeroean over de maand februari 1863, betreffende L. F. Schefer. Schefer L. F. Pasoeroean Download
Verzoekschrift van Louise Anna van Haastert aan de resident van Pasoeroean, betreffende deelname aan het ambtenaarsexamen. Haastert van Louise Anna Pasoeroean Download
Uittreksel uit het register tot inschrijving van de akten van huwelijksafkondiging, betreffende Johannes Marinus Haye en Wilhelmina Bertoch. In slechte staat. Pasoeroean Download
Attestatie de vita voor de kinderen van Jozeph Fruneaux, genaamd Jozephine Maria, Anthonie Johannis Jozephus, Mamia Ardina, Johannis Raphaël en Carl Willem Jozeph. Pasoeroean Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Adrianus Desiderius van Amersfoorth, gedaan door de vader Anton Emile van Amersfoorth. Pasoeroean Download
Staat van schadeloosstellingen voor huishuur in de residentie Pasoeroean over december 1903, betreffende W. C. van Harfter. Harfter van W. C. Pasoeroean Download
Verzoekschrift van Hermine Schmidgall aan de resident van Pasoeroean, betreffende deelname aan het ambtenaarsexamen. Schmidgall Hermine Pasoeroean Download
Staat van examens afgenomen in Pasoeroean in 1886. Met als bijlagen verzoekschriften aan de resident van Pasoeroean van Karel August Hielckert en Johannes Hendrik Hendrikse, betreffende deelname aan het ambtenaarsexamen. Deels in slechte staat. Pasoeroean Download
Attestatie de vita voor de minderjarige kinderen van D. S. G. Mentel, te weten Ciciele Victorine, Antoinette Delphine, Susette Henriette, Emelie Lucie, Eugenie Marie, Adele Mathilde, Cornelie Jeanne en Johannes Frederik. Pasoeroean Download
Staat van de traktementen in de residentie Pasoeroean over de maand april 1866, betreffende A. M. S. Hogerwaard en A. G. de Fisser. Pasoeroean Download
Beschikking op de verzoeken van Anna C. Schmidt en Dirk Simon Gabriël Mentel door de resident van Pasoeroean, betreffende de verplaatsing van het lijk van Johan Gabriël Mentel, echtgenoot van mevrouw Schmidt, en het lijk van Gabriël Mentel, vader van de heer Mentel, verzonden aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Pasoeroean. Met een machtiging door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Pasoeroean, betreffende de verplaatsing van de lijken van Frederika Charlotta Marianne Jacobsz, Mathilda Charlotta Emanuella Pohl en Gabriël Mentel. Deels een afschrift en deels in slechte staat. Pasoeroean Download
Brief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Pasoeroean aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Batavia, betreffende bijgevoegd uittreksel uit het register van huwelijksafkondigingen van Pasoeroean aangaande het voorgenomen huwelijk tussen Robert Dudman en Sara Perau. Pasoeroean Download
Correspondentie tussen de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Pasoeroean, de Raad van Justitie te Soerabaja en de resident van Pasoeroean, betreffende het verzoek van Johannes Jacobus Soetens om rectificatie van zijn verkeerde opgave van de naam van zijn aanstaande echtgenote, namelijk Adriana Stephanus in plaats van het incorrecte Adriana Cornelis. Met als bijlagen onder andere een proces verbaal. Deels een afschrift. Deels in slechte staat. Pasoeroean Download
Uittreksel uit het register der besluiten van de resident van Besoeki, betreffende de benoeming van J. L. R. Overbeek in de plaats van J. C. Hagenstein, verzonden aan de assistent-resident van Banjoewangi. Pasoeroean Download
Attestatie de vita voor Carolina Hunt, weduwe van Johan Christiaan Twijsel. Pasoeroean Download
Attestatie de vita voor M. M. Reinbring, weduwe van A. Evers, en S. C. Sleebos, weduwe van H. A. Evers. Pasoeroean Download
Staat van de pensioenen der luchtmacht over juni 1870, betreffende J. B. Quartero. Quartero J. B. Pasoeroean Download
Attestatie de vita voor de minderjarige kinderen van Johan G. Mentel, te weten Johanna Henriëtta Francina, Anna Theodora Henriëtta, Christiaan Lodewijk Leonardus, Constantijn Adolf Gijsbert, Anna Margaretta Constantina. Pasoeroean Download
Kwitantie van W. Andela voor de resident van Pasoeroean, betreffende zijn pensioen. Andela W. Pasoeroean Download
Certificaat van ophouding van betaling, afgegeven aan W. F. van Dam. Afschrift. Dam van W. F. Pasoeroean Download
Attestatie de vita voor S. H. Stein, weduwe van de heer Schrooijensteijn. Pasoeroean Download
Opgave van aangegeven sterfgevallen bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Pasoeroean over de maand september 1876 voor de ontvanger van het recht van successie en overgang, betreffende Antoine Eduard Croese, Elisabeth Cornelia Sophia van der Poel en een doodgeboren kind. In slechte staat. Pasoeroean Download
Brief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Pasoeroean aan zijn ambtgenoot te Bodjanegara, betreffende bijgevoegd uittreksel uit het register van huwelijksaangiften van Bartholomeus Jan de Lange en Caroline Mathilde de Vogel. Pasoeroean Download
Staat van dienst van Willem de Vogel over de periode 1869-1870. Vogel de Willem Pasoeroean Download
Stukken betreffende de memories van aangifte over de boedel van John MacLeod Gunn, in leven gehuwd met Wilhelmina Sutherland, door de executeur testamentaire William Major. Pasoeroean Download
Attestatie de vita voor L. Rosenbergh, weduwe van G. P. Vrijdag. Pasoeroean Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Maria Magdalena Frederiksz, gedaan door de weduwnaar en executeur testamentaire Cornelis Wilhelmus Schaegen. In slechte staat. Pasoeroean Download
Verklaring betreffende de aangifte voor het successierecht over de boedel van Cornelis Vos, gedaan door mede-executeur testamentaire Cornelis Tilanus, opgesteld door de algemeen ontvanger van 's lands kas, tevens belast met de ontvangst van het recht van successie. Pasoeroean Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Louisa Augustina Meijer, gedaan door haar vader Johannes Casper Meijer. Pasoeroean Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Anna Beata Pool, gedaan door F. L. Wattendorff, als lijkaanvaarder. Pasoeroean Download
Brief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Pasoeroean aan de officier van Justitie te Pasoeroean, betreffende problemen omtrent het voorgenomen huwelijk van Carolus Wilhelmus Doup, die volgens de akte van bekendheid Karel Willem Doup heet. Pasoeroean Download
Gerechtelijk stuk, betreffende de vordering van een hypothecaire schuld op verzoek van Gerrit Lebrel bij D. de Clovis Maclennan, opgesteld door de deurwaarder. Afschrift. In slechte staat [L841]. Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Elisabeth Diederica Lignac, gedaan door de vader Hendrik Willem Johannes Lignac, gehuwd met Johanna Augusta Böttcher [L842]. Door elkaar gefilmd. Pasoeroean Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van H. J. A. Morbeck, gedaan door de weduwe Sophia Ferneus, mede als voogd van de minderjarige kinderen, en Henri Morbeck, mede als procuratiehouder van zijn broer Josephus Henricus Morbeck. Pasoeroean Download
Brief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Pasoeroean aan zijn ambtsgenoot te Prabalingga, betreffende de afkondiging van het huwelijk van Roelof Wijnen en Anna Alieda Geertruida van Zuijlen. Met als bijlage een uittreksel uit de huwelijksaangifte. In slechte staat. Gesplitst. Zie registratienummer VIBDNI19646. Pasoeroean Download
Staat van de traktementen in de residentie Pasoeroean over juni 1870, betreffende L. Nieuwkerk. Nieuwkerk L. Pasoeroean Download
Conduite-staat van Gerrit van Zolingen. Zolingen van Gerrit Pasoeroean Download
Stukken betreffende de huwelijksafkondiging van het huwelijk van Albertus Everhardus Crooij en Eliezabeth Jacoba Krook. Deels afschriften. Pasoeroean Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Rein Verheij, gedaan door zijn vader J. M. Verheij. Pasoeroean Download
Akte van bekendheid voor Amalia Maria Charlotte Spangenberg, gehuwd met Pieter Jurriaan Blok, opgesteld door de resident van Pasoeroean. Pasoeroean Download
Verzoekschrift van H. B. van Soomeren, betreffende een uittreksel uit het overlijdensregister van zijn broer Jan van Soomeren en informatie over zijn nalatenschap. In slechte staat. Pasoeroean Download
Staat van traktementen in de residentie Pasoeroean over de maand oktober 1859, betreffende A. M. Anthonijs. Anthonijs A. M. Pasoeroean Download
Staat van dienst van Johannes Mezach Salomon Ferdinandus over 1862-1887. Ferdinandus Johannes Mezach Salomon Pasoeroean Download
Brief van H. Witbols Feugen aan de heer Maurits, betreffende toestemming voor de heer Morbeck aangaande een vendutie. Pasoeroean Download
Akte van schuldbekentenis met hypotheekstelling door Johannes Cornelis Bouwer, als procuratiehouder van Cornelia Frederika Swartz, gehuwd met Cornelis Gualterus Frederiks Mooijaart, aan Tan Kong Sing, opgesteld door de resident van Pasoeroean. Met een kwitantie voor dhr. Mooijaart en een stuk gesteld in het Chinees. Pasoeroean Download