813 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Dienstnota van het weduwen- en wezenfonds aan het residentiekantoor Pasoeroean, betreffende betaling door E. W. Bitterberg. Bitterberg E. W. Pasoeroean Download
Brief van H. M. J. Francken aan H. C. A. van Eldik Thieme, betreffende zakelijke transacties met de firma E. Moorman & Co. Pasoeroean Download
Contract tussen Julius Jurgen Ludwig Dencher en het gouvernement, betreffende levering van gezuiverd drinkwater aan het personeel van het kustlicht etablissement op de Zwaantjesdroogte gedurende 1892, met borgstelling door Otto Carel von Juncker Bigatto en Heinrich Ludwig Verwohlt, opgesteld door de resident van Pasoeroean. Met bijgevoegde factuur. Afschriften. Pasoeroean Download
Verzoekschrift van Frederik Hendrik Bernhard Holtz aan de resident van Pasoeroean, betreffende deelname aan het ambtenaarsexamen. Holtz Frederik Hendrik Bernhard Pasoeroean Download
Akte van adoptie door Jan Ferdinand Meijer van Hendrik Jacob, zoon van de slavin Samira, opgesteld door notaris Jacob Nicolaas Michell. Pasoeroean Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Elisabeth Staats, gedaan door Johannes Wilhelm Merkelbach als lijkaanvaarder. Pasoeroean Download
Akte van bekendheid voor Magdalena Geertruida Berlouwt, benodigd voor haar voorgenomen huwelijk met Willem Kreekel, opgesteld door de resident van Pasoeroean. In slechte staat. Pasoeroean Download
Verzoekschrift van Hermine Schmidgall aan de resident van Pasoeroean, betreffende deelname aan het ambtenaarsexamen. Schmidgall Hermine Pasoeroean Download
Verzoekschrift van Albert Willem Hendrik aan de resident van Pasoeroean, betreffende deelname aan het ambtenaarsexamen. Hendrik Albert Willem Pasoeroean Download
Staat van de ontvanger van het recht van successie en overgang van al hetgeen ten gevolge van het overlijden wordt ge�rfd of verkregen door Europeanen of met hen gelijkgestelden in de residentie Pasoeroean over de maand maart 1876, betreffende Stephania Lacitia Calbo. Calbo Stephania Lacitia Pasoeroean Download
Verzoekschrift van J. F. Kreekel aan de resident van Pasoeroean, betreffende deelname aan het ambtenaarsexamen. Kreekel J. F. Pasoeroean Download
Stukken betreffende de gerechtelijke actie tegen en de vordering op M. Cornelissen. Deels afschrift. Cornelissen M. Pasoeroean Download
Ambtelijke correspondentie betreffende overlast veroorzaakt in de nacht van 14 op 15 april in logement of Maria Hotel te Pasoeroean door baron Van Heeckeren en jonkheer N. Trip. Pasoeroean Download
Attestatie de vita voor de kinderen van Joseph Fruneaux, genaamd Anthony Johannes Josephus, Mamia Andina, Johannes Rapha�l en Carl Willem Joseph. Pasoeroean Download
Verzoekschrift van Henriette Jacoba van Haastert aan de resident van Pasoeroean, betreffende deelname aan het ambtenaarsexamen. Haastert van Henriette Jacoba Pasoeroean Download
Ambtelijke brief betreffende het verzoek van Johann Fischer. Fischer Johann Pasoeroean Download
Attestatie de vita voor de kinderen van Jozeph Fruneaux, genaamd Jozephine Maria, Anthonie Johannis Jozephus, Mamia Ardina, Johannis Rapha�l en Carl Willem Jozeph. Pasoeroean Download
Verzoekschrift van Jozeph Alexander David Anthonijs aan de resident van Pasoeroean, betreffende deelname aan het ambtenaarsexamen. Anthonijs Jozeph Alexander David Pasoeroean Download
Brief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Pasoeroean aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Batavia, betreffende bijgevoegd uittreksel uit het register van huwelijksafkondigingen van Pasoeroean aangaande het voorgenomen huwelijk tussen Robert Dudman en Sara Perau. Pasoeroean Download
Opgave van aangegeven sterfgevallen bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Pasoeroean over de maand augustus 1876 voor de ontvanger van het recht van successie en overgang, betreffende Antje Henriette Weinrich, Anna Dorothea Reichman, Martinus Adrianus Everhardus van Milt en Maria Kelder. In slechte staat. Pasoeroean Download
Staat van traktementen in de residentie Pasoeroean over februari 1868, betreffende H. Marnstra. Marnstra H. Pasoeroean Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Hendricus Albertus Esser, gedaan door de vader Fredericus Leonardus Esser. Pasoeroean Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Johan Fredrik Maria Calbo, gedaan door Xavirius Edmon Ramon Calbo, als lijkaanvaarder. Pasoeroean Download
Uittreksel uit het register van besluiten van de resident van Pasoeroean, betreffende het verzoek van J. L. van Staden om verlof, verzonden aan de assistent-resident van Prabalingga. In slechte staat. Staden van J. L. Pasoeroean Download
Correspondentie tussen de wees- en boedelkamer te Semarang en de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Pasoeroean, betreffende het voorgenomen huwelijk van Johannes Soet, weduwnaar van Elisabeth Catharina van der Elst, en Maria Johanna Salima. Pasoeroean Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Tio Jenn Nio, gedaan door erfgenaam en mede-executeur testamentaire Johannes Adrianus van Amersfoorth. Pasoeroean Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Johan George Berlauwt, gedaan door zijn vader Johannes Nicolaas Berlauwt. Pasoeroean Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Lodewijk Christiaan Mentel, gedaan door zijn moeder Geertruida Elisabeth Wahl, weduwe van Johannes Adrianus Mentel. Pasoeroean Download
Declaratie van daggelden van de commissie belast met het afnemen van een examen, betreffende J. C. Bertsch, J. G. van der Heijden en W. L. S. de Wolff van Westerrode. Pasoeroean Download
Attestatie de vita voor M. M. Reinbring, weduwe van A. Evers, S. C. Sleebos, weduwe van H. A. Evers en E. R. Quartero, weduwe van J. G. H. Broekmeyer. Pasoeroean Download
Verzoekschrift van Johanna Francisca van Haastert aan de resident van Pasoeroean, betreffende deelname aan het ambtenaarsexamen. Haastert van Johanna Francisca Pasoeroean Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van David Antoine Edmond Pohl, zoon van Elizabeth Henrietta Josephina Sleebos, gedaan door de vader Eduard Philippus Pohl. Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van David Anthonij Pool, in leven gehuwd met Susanna Catharina Sleebos, gedaan door de executeur-testamentaire Eduard Philippus Pohl. Deels in slechte staat. Pasoeroean Download
Akte van transport door Johannes Alexander Berkholst aan Kasiena van een huis, opgesteld door notaris Salomon van Deventer. Afschrift. Pasoeroean Download
Staat van dienst van Willem de Vogel over de periode 1869-1870. Vogel de Willem Pasoeroean Download
Akte betreffende de uitvoering van het vonnis in de rechtszaak door de heer Malangsa tegen de heren Kadir en Saosa, op verzoek van Ditlof Jan Sebo, als procuratiehouder van de heer Malangsa, opgesteld door de fungerend notaris Willem Antonie Duvelaar van Campen. Pasoeroean Download
Verzoekschrift van de heer Schefer aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Pasoeroean, betreffende een uittreksel uit de overlijdensakte van Lodewijk Frederik Schefer. Pasoeroean Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Johannes Adrianus van Amersfoorth, gedaan door de weduwe Susanna Carolina Maria Sophia Andela. Pasoeroean Download
Brieven van de Raad van Justitie te Soerabaja aan de resident van Pasoeroean, betreffende Charlotte Adriana van Dam, weduwe Dangelio of D'Angelie. Pasoeroean Download
Correspondentie tussen D. Mounier en de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Pasoeroean, betreffende de scheiding van Carel Frederik Klaarmond en Mamia Andrina Fruneaux. Pasoeroean Download
Afschrift van de huwelijksakte van Michel Dentz en Marie Constantine Molijn. In slechte staat. Pasoeroean Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Dirk Lambertus Sleebos, gedaan door zijn vader Everardus Jacobus Sleebos. Deels in slechte staat. Pasoeroean Download
Opgave van aangegeven sterfgevallen bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Pasoeroean over de maand augustus 1876 voor de ontvanger van het recht van successie en overgang, betreffende Antje Henriette Weinrich, Anna Dorothea Reichman, Martinus Adrianus Everhardus van Milt en Maria Kelder. In slechte staat. Pasoeroean Download
Opgave van aangegeven sterfgevallen bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Pasoeroean over de maand augustus 1876 voor de ontvanger van het recht van successie en overgang, betreffende Antje Henriette Weinrich, Anna Dorothea Reichman, Martinus Adrianus Everhardus van Milt en Maria Kelder. In slechte staat. Pasoeroean Download
Attestatie de vita voor de minderjarige kinderen van Johan G. Mentel, te weten Johanna Henri�tta Francina, Anna Theodora Henri�tta, Christiaan Lodewijk Leonardus, Constantijn Adolf Gijsbert, Anna Margaretta Constantina. Pasoeroean Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Josephus Fredricus de Ruyter, gedaan door de vader Wilhelmus Martinus de Ruyter. Pasoeroean Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Ad�le Antoinette Swartz, gedaan door haar grootvader Pieter Swartz. In slechte staat. Pasoeroean Download
Verzoekschrift van Joseph Rafa�l Johannes Gonzales aan de resident van Pasoeroean, betreffende deelname aan het ambtenaarsexamen. Gonzales Joseph Rafa�l Johannes Pasoeroean Download
Verzoekschrift van Albert Bernard Christiaan Robijn aan de resident van Pasoeroean, betreffende deelname aan het ambtenaarsexamen. Robijn Albert Bernard Christiaan Pasoeroean Download
Verklaring van de algemene ontvanger, betreffende het successierecht over de nalatenschap van Jacoba Pieternella van der Geugten, in leven gehuwd met Nicolaas Coblijn. Pasoeroean Download
Conduite-staat van Nieuwkerk junior. Nieuwkerk - Pasoeroean Download