64 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Opgave van gestorven personen in Culemborg, directie Arnhem, die in Indi� woonachtig zijn, over het eerste half jaar 1885, opgesteld door de ontvanger van het successierecht in Culemborg. Deels in slechte staat. Palembang Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Joseph Thil, gedaan door de weeskamer. Thil Joseph Palembang Download
Brief van de directeur van Binnenlands Bestuur aan de gouverneur-generaal, betreffende het proces verbaal van de eedaflegging door Eduard Bartholomeus Rudolf Tellings. Met bijlage. Met een verklaring van Anthonij Joseph Helant, betreffende zijn eerder afgelegde eed. Deels in zeer slechte staat en daardoor incompleet. Palembang Download
Akte van adoptie door Adrianus Albertus Lokman van Maria Adriana Lokman, dochter van de overleden Mauar, opgesteld door notaris Johannes Nicolaas Bestbier. Palembang Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Cornelis van Dalsum, gedaan door de weeskamer. Dalsum van Cornelis Palembang Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te Palembang voor Th. Eheman. Eheman Th. Palembang Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te Palembang voor Aart van Driel. Driel van Aart Palembang Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Herman Adriaan Hardij, gedaan door de weeskamer te Batavia. Hardij Herman Adriaan Palembang Download
Verzoekschrift van Ellie Toopel, betreffende een afschrift van haar geboorteakte. Toopel Ellie Palembang Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Carl Wilhelm August Denker, gedaan door de weeskamer. Denker Carl Wilhelm August Palembang Download
Staat van veranderingen onder Europeanen en daarmee gelijkgestelden in de residentie Palembang over het eerste halfjaar van 1850, betreffende Arnoldus Meis. Meis Arnoldus Palembang Download
Brief van de heer Storm van 's Gravesande aan de algemeen secretaris, betreffende zijn cachet en handtekening als fungerend notaris. In zeer slechte staat. Storm van 's Gravezande - Palembang Download
Brief van de secretaris van de residentie Palembang, Hendrik Christoffel Steenhard, aan de algemeen secretaris, betreffende zijn handtekening en cachet als fungerend notaris. Met bijlage. Steenhard Hendrik Christoffel Palembang Download
Akte van adoptie door Hans Christiaan Niego van Anna Maria, dochter van Juda van Patanie, opgesteld door de assistent Barend Vorsselman. Afschrift. Palembang Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Kasper Huber, gedaan door de weeskamer te Batavia. Huber Kasper Palembang Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Abraham Leddij, gedaan door de weeskamer te Batavia. Palembang Download
Verklaring, betreffende de geboorte en doop van Ana Maria, dochter van Hans Chrytian Niego, opgesteld door een geestelijke. Gesteld in het Spaans en Latijn. Palembang Download
Brieven van provisioneel notaris en later secretaris van de residentie Palembang Jacob Wooning aan de algemeen secretaris, betreffende onder meer zijn cachet en handtekening als notaris. Met bijlage. Deels in slechte staat. Palembang Download
Uittreksel uit het venduboek, betreffende de verkoop van de boedel van Cornelis Martensz van Carelshaven door B. Dorsselman. Palembang Download
Akte van adoptie door Willem Carpenter van Westerbeek van Johanna, dochter van Keetje van Macasser, opgesteld door boekhouder Barend Vorsselman. Afschrift, 1776. Palembang Download
Kopie van een krantenartikel betreffende Samuel Ledeboer. Deels verkeerd gefilmd. Ledeboer Samuel Palembang Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Adolph Herman Abraham, gedaan door de weeskamer. Abraham Adolph Herman Palembang Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Franciscus Anthonijs Sautorel, gedaan door de weeskamer. Sautorel Franciscus Anthonijs Palembang Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van G. C. Nauta, gedaan door de weeskamer. Afschrift. Nauta G. C. Palembang Download
Rekeningen courant van Johan Michael Christjani met Abdul Bakie. Palembang Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Jacob de Bruin, gedaan door de weeskamer. Bruin de Jacob Palembang Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van H. J. A. Morbeck, gedaan door de weduwe Sophia Ferneus, mede als voogd van de minderjarige kinderen, en Henri Morbeck, mede als procuratiehouder van zijn broer Josephus Henricus Morbeck. Palembang Download
Brief van B. Dorsselman aan de curator ad lites te Batavia, betreffende de nalatenschap van Cornelis Marten van Carelshaven. Palembang Download
Staat van militaire nalatenschappen, onder het beheer van de weeskamer Batavia, betreffende Jan Thomas Jungermann, Constantinus Dierckens, Johannes van Strien en Christiaan Rasmussen. Palembang Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Mente Smit, gedaan door de weeskamer. Smit Mente Palembang Download
Stukken betreffende het echtpaar Hendrik Jan van Schuler en Catharina Johanna Meurs, deels betreffende haar nalatenschap. Deels afschriften. Deels in zeer slechte staat. Palembang Download
Inventaris van de boedel van Cornelis Martensz van Carelshaven, opgesteld door B. Dorsselman. Palembang Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van G. C. Nauta, gedaan door de weeskamer. Nauta G. C. Palembang Download
Verklaring, betreffende de geboorte en doop van Ana Maria, dochter van Hans Chrytian Niego, opgesteld door een geestelijke. Gesteld in het Spaans en Latijn. Palembang Download
Akte van adoptie door Willem Carpenter van Westerbeek van Johanna, dochter van Keetje van Macasser, opgesteld door boekhouder Barend Vorsselman. Afschrift, 1776. Palembang Download
Memories van aangifte voor het successierecht over de boedel van Jacobus Theodorus Kannemans, gedaan door respectievelijk de weeskamer te Batavia en de firma Reynst en Vinju als procuratiehouders van de erfgenamen. Met kladberekening. Palembang Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te Palembang voor Jan Rietdijk Klinge. Rietdijk Klinge Jan Palembang Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Joannes Hoensler, gedaan door de weeskamer te Batavia. Hoensler Joannes Palembang Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Ferdinand Wilhelm Theodor Ruppert, gedaan door de weeskamer. Ruppert Ferdinand Wilhelm Theodor Palembang Download
Brief van de resident van Palembang aan de gouverneur-generaal, betreffende de verklaring van Otto Karel van der Meer Mohr zich in zijn nieuwe betrekking te zullen gedragen naar zijn eerder afgelegde eed. Met bijlage. Deels in slechte staat. Meer Mohr van der Otto Karel Palembang Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Hendrikus Smits, gedaan door de weeskamer. Deels verkeerd gefilmd. Smits Hendrikus Palembang Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Joseph Constantin Ledent, gedaan door de weeskamer te Batavia. Ledent Joseph Constantin Palembang Download
Brief van de resident van Palembang aan de gouverneur-generaal, betreffende de verklaring van eedaflegging door Robert Hendrik Jan Spanjaard. Met bijlage. Spanjaard Robert Hendrik Jan Palembang Download
Akte van adoptie door Hans Christiaan Niego van Anna Maria, dochter van Juda van Patanie, opgesteld door de assistent Barend Vorsselman. Afschrift. Palembang Download
Testament van Catharina Johanna Meurs, echtgenote van Hendrik Jan Schuler, opgesteld door notaris Nicolaas Maas. Deels in slechte staat. Palembang Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Josephus Jacobus Werst, gedaan door de weeskamer. Werst Josephus Jacobus Palembang Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Auke de Boer, afgehandeld door de gemachtigden van de erfgenamen, te weten Froukje Douwes Zijlstra, weduwe van S. A. de Boer en Douwe de Boer, en de weeskamer Batavia. Palembang Download
Ingekomen brieven bij August Frederik Staroskij te Batavia en Malakka van contacten in Indi� en Duitsland, waaronder T. T. Mubert, S. Meiring, T. R. C. de Winter, J. Beijvanck, F. Montanus en A. Zomerdijk. Deels gesteld in het Duits. Deels dubbel gefilmd, deels incompleet, deels verkeerd gefilmd en deels in slechte staat. Palembang Download
Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Isaac Mens, afgehandeld door executeur testamentaire Jeremias van Riemsdijk. Met retroacta, 1763-1769. Deels in het Spaans gesteld. Deels afschriften. Deels verkeerd en in verkeerde volgorde en dubbel gefilmd. Deels in zeer slechte staat. Palembang Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Jan Herman ten Kate, gedaan door de weeskamer [K243]. Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Hansidrich Klaus, gedaan door de weeskamer [K244]. Palembang Download