117 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Rekening courant voor Isaac Soual van Magdalena Beijdals, weduwe van Jacob Ledain, en Aarnoud Beijdals, over 1759. Middelburg Download
Ingekomen brieven bij Erdwin Henrich Juch van Erdwin Borgstede en de heren J. L. Molter en C. L. Hagethorn. Middelburg Download
Brief aan Marcus Nobelsz te Middelburg. Nobelsz Marcus Middelburg Download
Akte van schuldbekentenis met hypotheekstelling door Josua de Wolff aan Dirk Wagtels, opgesteld door notaris Frederick Cats Nicolaaszoon. Dubbel. Deels gekwiteerd. Middelburg Download
Brieven van Jacobus Watervliet en Pieter de Meijer aan onbekende heren, betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Jan du Mon. Met bijlagen. Deels dubbel. Middelburg Download
Verzoekschrift van Adriaan Mosselman, gehuwd met Johanna Maria Rossiaux, aan de weeskamer te Batavia, betreffende de nalatenschap van Elisabeth Mulder, weduwe van Jacobus Rossiaux. Deels in slechte staat. Middelburg Download
Kennisgeving van het voorgenomen huwelijk van H. A. Lokman en C. A. van Landschot, verzonden aan de weeskamer Batavia. Deels in slechte staat. Middelburg Download
Brieven van het echtpaar J. E. van Iperen en Jacobus Kluijter aan haar broer in Indi�. Middelburg Download
Cognossementen tussen verschillende zeelieden en Michiel Mounier, betreffende aflevering van goederen aan Jacobus Mestrezat te Batavia. Middelburg Download
Testament van Wijnand Lucas Baggers, gehuwd met Johanna Maria Markgraaf, opgesteld door notaris Karel Christiaan Bosse. Middelburg Download
Rekening courant voor Johannes Andriessen, 1760. Andriessen Johannes Middelburg Download
Stukken betreffende de vorderingen op de boedel van Daniel Terherbrugge door Bartholomeus van de Coppello als procuratiehouder van ongenoemde crediteuren en voornamelijk door Jan Macquet als procuratiehouder van Albert Godijn, afgehandeld door curatoren Adriaan Paaijs, Hendrik Brouwer en Andreas Schouten. Deels afschriften, 1752-1756. Deels incompleet, deels verkeerd gefilmd, deels dubbel en deels dubbel gefilmd. Middelburg Download
Brief van Maria Elisabet Houdelette aan haar vader Jan Louis Houdelette. Middelburg Download
Brieven van J. Brouwenaar te Middelburg als procuratiehouder van Pieternelle de Lege, weduwe van Pieter van Alten, en Johannes van Alten, aan de weeskamer te Batavia betreffende de nalatenschap van Pieter van Alten. Middelburg Download
Brief van Pieter Johan Macar�, als executeur testamentaire van Johanna Jacoba van Campen, weduwe van Pieter van Hoorn, aan de executeurs testamentiare van Johan Schreuder te Batavia, betreffende geld uit de nalatenschap van Jacob Jan van Hoorn. Middelburg Download
Stukken betreffende Dominicus Dolphijn. Middelburg Download
Stukken betreffende de schuld van Jan Hansen bij Jan Matthijs Darnman. Deels in slechte staat. Middelburg Download
Rekeningen, betreffende de door Johan Schorer, als executeur testamentaire, gekregen interesten voor Daniel Schorer Bernardsz en Catharina Maria Schorer, nagelaten kinderen van Bernard Schorer, uit de nalatenschappen van Andreas Demetrius en Johan Becker. Incompleet. Middelburg Download
Stukken betreffende de insolvente boedel van Fredrik Wilhelm Caulier, gehuwd met Rebecca Johanna Lehman, afgehandeld door curator Wijbrand de Jongh. Met retroactum, 1785. Middelburg Download
Akten van schuldbekentenis door Hans Hofman aan Jacob Cool, te betalen aan Christiaan van Gen� en Lodewijk van den Bogaard, opgesteld door notaris Carel Schoute. In slechte staat. Middelburg Download
Stukken betreffende de schuld van Jan Hansen bij Jan Matthijs Darnman. Deels in slechte staat. Middelburg Download
Brieven van Cornelia de Smidt, geboren Vermere, aan haar echtgenoot. Middelburg Download
Stukken betreffende de betwisting van de nalatenschap van Christina Elisabeth van Landschot tussen Leendert Nicolaas Bomme, zijn halfbroer Huijbregt de Haze Bomme en de weeskamer. Deels in slechte staat. Deels dubbel gefilmd. Deels afschriften, 1732-1768. Middelburg Download
Stukken betreffende Maximiliaan Lambertus Faure en zijn nalatenschap. Tevens afschriften van ingekomen brieven bij zijn weduwe Cornelia van der Dussen en haar tweede echtgenoot Johan Michiel van Panhuijs, van P. J. van der Muelen en dhr. Verschoor. Stukken betreffende de zakelijke relatie tussen Boudewijn Verselewel Faure, Hugo Pieter Faure, Jacobus Mestrezat en Michiel Mounier. Deels gesteld in het Javaans. Deels incompleet. Middelburg Download
Stukken betreffende de vorderingen op de boedel van Daniel Terherbrugge door Bartholomeus van de Coppello als procuratiehouder van ongenoemde crediteuren en voornamelijk door Jan Macquet als procuratiehouder van Albert Godijn, afgehandeld door curatoren Adriaan Paaijs, Hendrik Brouwer en Andreas Schouten. Deels afschriften, 1752-1756. Deels incompleet, deels verkeerd gefilmd, deels dubbel en deels dubbel gefilmd. Middelburg Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te Middelburg voor Jean Henri van Boudijk Bastiaanse. Gesteld in het Frans. Boudijk van Jean Henri Middelburg Download
Stukken betreffende een schuld van David Jacob du Claux aan Bernard Boulboulle te Middelburg, te betalen aan Wiggert Wargaaren te Batavia. Middelburg Download
Rekening courant voor Isaac Soual van Magdalena Beijdals, weduwe van Jacob Ledain, en Aarnoud Beijdals, over 1759. Middelburg Download
Brief van A. van der Poest aan de weeskamer Batavia, betreffende de nalatenschap van Gijsbert Johan Feith. Met bijgevoegd twee afschriften van brieven van dhr. Feith uit 1774 en 1775. Middelburg Download
Brieven van het echtpaar J. E. van Iperen en Jacobus Kluijter aan haar broer in Indi�. Middelburg Download
Akte van schuldbekentenis door Jan Lievense aan Michiel Mounier, opgesteld door notaris Adriaan de Swarte. Middelburg Download
Brieven van Jacobus Watervliet en Pieter de Meijer aan onbekende heren, betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Jan du Mon. Met bijlagen. Deels dubbel. Middelburg Download
Brief van Jacobus Borckelmans en C. van Groenenbergh, weduwe Zuijdland, aan de weeskamer Batavia, betreffende de nalatenschap van Johan van Groenenbergh. Met een boedelrekening, een incompleet stuk betreffende de boedelrekening van Ewoud van Groenenbergh en een brief van Nicolaij Nissen aan dhr. Groenenbergh van 24-11-1780. Middelburg Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te Middelburg voor Jacques Adrien Verploegh. Gesteld in het Frans. Verploegh Jacques Adrien Middelburg Download
Verzoekschrift van Jacobus Mersen aan de weeskamer Batavia, betreffende goederen uit de nalatenschap van zijn vader Galenus Mersen. Met als bijlage een afschrift van een verklaring van de Staten van Zeeland, 1765. Deels in slechte staat. Middelburg Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te Middelburg voor Adriaan Isa�c Snouck Hurgronje. Snouck Hurgronje Adriaan Isa�c Middelburg Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te Middelburg voor Willem Anthoni Duvelaar van Campen. Duvelaar van Campen Willem Anthoni Middelburg Download
Ingekomen brieven bij Anthonij Cornelis Verspijck te Batavia van onder andere Pieter Casper Mertens, betreffende de schuld van het echtpaar Jan Thomasz en Geertruij de Ruijter bij de heer Mertens. Met bijlagen, 1769-1779, waaronder een afschrift. Deels in slechte staat, deels dubbel gefilmd en deels in verkeerde volgorde gefilmd. Middelburg Download
Brief van B. Mathias Pous aan D. J. Smith, betreffende legaten uit de nalatenschap van Jacob Pelters voor Anna en Maria Veuge. Middelburg Download
Cognossementen tussen verschillende zeelieden en Michiel Mounier of Van Citters & Catteau, betreffende aflevering van goederen aan Jacobus Mestrezat te Batavia. Met brieven van de firma Van Citters & Catteau aan Jacobus Mestrezat. Deels in slechte staat. Deels dubbel. Middelburg Download
Brieven van J. Brouwenaar te Middelburg als procuratiehouder van Pieternelle de Lege, weduwe van Pieter van Alten, en Johannes van Alten, aan de weeskamer te Batavia betreffende de nalatenschap van Pieter van Alten. Middelburg Download
Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Isaac Mens, afgehandeld door executeur testamentaire Jeremias van Riemsdijk. Met retroacta, 1763-1769. Deels in het Spaans gesteld. Deels afschriften. Deels verkeerd en in verkeerde volgorde en dubbel gefilmd. Deels in zeer slechte staat. Middelburg Download
Akte van schuldbekentenis door Johan Willem Erhard Daniel Terherbruggen aan Michiel Mounier, opgesteld door notaris Adriaan de Swarte. Middelburg Download
Brieven van Jacob Wils aan J. Reijnouts en J. H. F. Neeff te Bantam. Met een akte van attestatie door Nicolaas Pietersz en Tan Hoeko, op verzoek van Gerardus Walburg, betreffende Chinese houtkappers, opgesteld door notaris Wiggert Wargaren. Deels een afschrift, deels incompleet, deels in verkeerde volgorde gefilmd, deels dubbel gefilmd en deels in slechte staat [W180]. Opleesrol bij de begrafenis van Asuerus Regnerus van Wijkel. Deels dubbel gefilmd [W181]. Door elkaar gefilmd. Middelburg Download
Stukken betreffende de betwisting van de nalatenschap van Christina Elisabeth van Landschot tussen Leendert Nicolaas Bomme, zijn halfbroer Huijbregt de Haze Bomme en de weeskamer. Deels in slechte staat. Deels dubbel gefilmd. Deels afschriften, 1732-1768. Middelburg Download
Stukken betreffende Isaac Soual en zijn echtgenote, waaronder schuldbekentenissen, een soldijrekening en ingekomen brieven van Magdalena Beijdals, weduwe van Jacob Ledain. Deels in slechte staat. Middelburg Download
Brief van H. Warnecke en A. C. de Smidt aan Nicolaas Visserstroom, betreffende een achterstallige betaling van Adriaan Maas aan Maria Elisabeth Hespe, echtgenote en procuratiehouder van de vermiste Paul Gustaff Teugler. Met bijlagen, waaronder een verklaring van notaris Pieter Berkman te Amsterdam. Middelburg Download
Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Isaac Mens, afgehandeld door executeur testamentaire Jeremias van Riemsdijk. Met retroacta, 1763-1769. Deels in het Spaans gesteld. Deels afschriften. Deels verkeerd en in verkeerde volgorde en dubbel gefilmd. Deels in zeer slechte staat. Middelburg Download
Brieven van de heer Saaijmans te Middelburg aan J. J. Korp te Batavia, betreffende de nalatenschap van Bartholomeus Bomme, de eerste echtgenoot van zijn vrouw Maria van de Wijnpersse. Met als bijlage een rekening courant, 1749-1751. Origineel en duplicaat. Middelburg Download
Ingekomen stukken bij Jan Louis van Nimwegen te Batavia, voornamelijk van zijn procuratiehouders, eerst Jacob Armenault en Hendrik Pauw en vervolgens weduwe Jacobus Swarth en zoon. Deels dubbel en door elkaar gefilmd. Deels in slechte staat. Middelburg Download