308 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Antonie Jozephus Beck, gedaan door echtgenote Betsi Versteegh. Met retroactum, 1877. Meester Cornelis Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Jean Kuppens, gedaan door de weeskamer te Batavia. Kuppens Jean Meester Cornelis Download
Opgave van bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand aangegeven sterfgevallen te Meester Cornelis, betreffende Henri Willem Hoogw-. Hoogw Henri Willem Meester Cornelis Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Johannes Jacobus Hendrik Varenkamp, gedaan door Carolina Josephina Varenkamp, geboren Westermann, als voogd over de minderjarige kinderen. In slechte staat. Meester Cornelis Download
Opgave van de bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Meester Cornelis aangegeven sterfgevallen, betreffende Wilhelmina Verwout, in leven gehuwd met Jacobus Radius, verzonden aan de agent van de weeskamer te Meester Cornelis. Meester Cornelis Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Marcus Aurelius de Govere, gedaan door de vader dr. Cornelis de Govere. Meester Cornelis Download
Akte van adoptie door Jan Liedermooij van Johanna Christina Liedermooij, dochter van Saiba, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar. Meester Cornelis Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Joseph van Straalen, gedaan door de weeskamer. Straalen van Joseph Meester Cornelis Download
Uittreksel uit het register tot inschrijving van de akten van huwelijk en echtscheiding, betreffende het huwelijk van Jacob Hendrik Pieters en Lauw Hoek Nio, bij de doop genaamd Martha. Meester Cornelis Download
Akte van adoptie door Louis Gabriel Girardin van Carolina Johanna Girardin, dochter van de overleden Crisje, opgesteld door notaris Jacobus Charles Boswel. Meester Cornelis Download
Akte van adoptie door Siert Martens van Johannes Gerardus Martens, zoon van Mina, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar. Meester Cornelis Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Thomas Johannes Wilhelmus Litson, gedaan door de procuratiehouder van zus Rosina Pieters, weduwe van de heer Litson, namelijk Levie Pieters. Deels verkeerd gefilmd. Incompleet. Meester Cornelis Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Jozephina Anna van Hek, gedaan door de vader Adriaan Gustaaf van Hek. Meester Cornelis Download
Stukken betreffende het voorgenomen huwelijk tussen Willem Butin Bik en Kitty Lublink Weddik. Met retroacta, 1872-1898. Deels gesteld in het Maleis. Meester Cornelis Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van C. J. Hekert, gedaan door de weeskamer te Batavia. Hekert C. J. Meester Cornelis Download
Akte van adoptie door Joachim Lewenski van Pieter Lewenski, zoon van Sapia van Boeton, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar. Meester Cornelis Download
Testament van Johann Christian Range, in leven gehuwd met Carolina Wilhelmina Igelsstrom, opgesteld door notaris Derk Bodde. Afschrift, 1863. Met verklaring betreffende de aangifte voor het successierecht over de boedel van de heer Range, gedaan door de executeur testamentaire, opgesteld door de ontvanger van recht van successie en overgang. Meester Cornelis Download
Stukken betreffende de voltrekking van het huwelijk van Leendert Huibert Vink en Louise Victorine Dalitz. Deels een afschrift en een uittreksel. Meester Cornelis Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Carolina Frederika Fr�lich, gedaan door de vader Petrus Hendrik Fr�lich. Meester Cornelis Download
Akte van adoptie door Frans Ramberge van Johanna Jacoba Moror, dochter van Jerima, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar. In slechte staat. Meester Cornelis Download
Stukken betreffende de voltrekking van het huwelijk van Leendert Huibert Vink en Louise Victorine Dalitz. Deels een afschrift en een uittreksel. Meester Cornelis Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Gottlieb Zahnd, gedaan door de weeskamer. Zahnd Gottlieb Meester Cornelis Download
Akte van adoptie door Louis Gabriel Girardin van Louisa Christina Girardin, dochter van de overleden Crisje, opgesteld door notaris Jacobus Charles Boswel. Meester Cornelis Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Johannes Carl��, gedaan door de weeskamer. Carl�� Johannes Meester Cornelis Download
Afschrift van de huwelijksakte van Karel Herman Hendrik Leonhard en Susanna Magdalena Weintie. Met als bijlagen een afschrift van de geboorteakte van Leonhard te Amsterdam, 1865. Deels dubbel. Meester Cornelis Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Charles Victor de Long, gedaan door de weeskamer te Batavia. [L334] Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Nicolaas Henri L�wensteijn, gedaan door de weeskamer te Batavia. [L335] Meester Cornelis Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Jozeph Diasson, gedaan door de weeskamer. Diasson Jozeph Meester Cornelis Download
Opgave van bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Meester Cornelis aangegeven sterfgevallen, bedoeld voor de weeskamer Batavia. Meester Cornelis Download
Akte van adoptie door Jan Liedermooij van Jan Louis Charles Liebermooij, zoon van Saiba, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar. Meester Cornelis Download
Akte van adoptie door Klaas Heijnis van Melchior Johannes Heijnis, zoon van Annetta, opgesteld door notaris Abraham Bussingh. Meester Cornelis Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Elisabeth Struijck, gedaan door haar vader Adriaan Philippus Struijck. Meester Cornelis Download
Uittreksel uit het register tot inschrijving van de akten van huwelijksaangiften, betreffende Marcus Mataheru en Johanna Catarina Lopulisa. Met lijst van verzonden stukken aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Meester Cornelis, betreffende het uittreksel. Meester Cornelis Download
Brief van het departement van Onderwijs, Eredienst en Nijverheid, betreffende J. F. W. van der Willige von Schmidt auf Altenstadt. Met een uittreksel uit het register tot inschrijving van de akten van geboorte, betreffende Theodoor Nicolaas Abraham, zoon van Abraham Sol en Cecilia Lammers van Toorenburg, 1870. Met akten van verkoop door verschillende verkopers aan Hendrik van Stockum, Hendrik Isaac Guittard en Magdalena van Samarang, opgesteld door de schepenen. Deels dubbel gefilmd. Deels in zeer slechte staat, daardoor deels incompleet. Meester Cornelis Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Anna Maria Scholting, gedaan door haar verzorger Johannes van den Berg. Deels verkeerd gefilmd. Meester Cornelis Download
Brief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Cheribon aan zijn ambtsgenoot te Meester Cornelis, betreffende de afkondiging van het huwelijk van Egbert Steevensz en Jeannette Georgina de la Leeuwe. Met als bijlage een uittreksel uit het register tot inschrijving van de akten van huwelijksaangiften. Meester Cornelis Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Adriaan Dirk Jacob Everwijn, gedaan door de vader Roeland Everwijn. Meester Cornelis Download
Brief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Djapara aan zijn ambtsgenoot te Meester Cornelis, betreffende de afkondiging van het voorgenomen huwelijk van Robert George Tietz en Johanna Catharina Geertruida Hes. Met bijgevoegd afschrift van de huwelijksaangifte. Meester Cornelis Download
Stukken betreffende Andries Bijvoet. Met afschrift van het testament van Gerrit Benteschoen en Francina No�l, 1806. Deels in slechte staat. Deels gesteld in het Maleis. Meester Cornelis Download
Uittreksel uit het lidmatenregister te Meester Cornelis, betreffende Ferdinand Dominicus Godhardt en Albertha Elisabeth Anna Catharina de Vos. Meester Cornelis Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Louisa Charlotte Leonora Maria Sararma van den Dungen Gronovius, gedaan door de zwager Pieter Hequis. Meester Cornelis Download
Verklaring van armoede voor J. H. Metselaar, betreffende het in armoede overlijden van zijn echtgenote E. J. Panocha, opgesteld door B. A. L. Th. Lamie en J. E. A. Hooghwinkel. Meester Cornelis Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Georges Mozer of Moser, gedaan door de weeskamer. Meester Cornelis Download
Memories van aangifte voor het successierecht over de boedel van Rienk Sleeswijk Veenstra, gedaan door de weduwe en executeur testamentaire Johanna Christina Francina Catharina Rhode. Meester Cornelis Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Willem Klasing, gedaan door de vader Andries Klasing. Meester Cornelis Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Helena Bernardina Lunenburg, gedaan door de weduwnaar Ritske Ruitenschild. Meester Cornelis Download
Inventaris van de boedel van Wilhelm Fredrik Hendrik Gozewijn baron van Marcken, opgesteld door de gecommitteerden. Marcken van Wilhelm Fredrik Hendrik Gozewijn Meester Cornelis Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Robert Suter, gedaan door de weeskamer. Suter Robert Meester Cornelis Download
Brief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Meester Cornelis aan zijn ambtsgenoot te Batavia, betreffende de erkenning van Elisabeth bij het huwelijk tussen Abraham Leest en Wanpono. Meester Cornelis Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Helena Elizabeth Voorsluijs van Elk, gedaan door de weduwnaar Wilhelm Albert Schneider. Meester Cornelis Download
Akte van adoptie door Joachim Lewenski van Johanna Lewenski, dochter van Sapia van Boeton, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar. In slechte staat. Meester Cornelis Download