103 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Cornelis Wendersteijt, in leven gehuwd met Adriana Wilhelmina, gedaan door de executeuren testamentaire, waaronder de heer Brade. Manado Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Abraham Scholstz, gedaan door zijn kinderen Hendrik Scholstz, Fredrik Scholstz, Zakarias Scholstz en Barbarina Scholstz, gehuwd met Hendrik van der Sloot. Manado Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Anton Hendrik Frederik Daniels, gedaan door de vader Hendrikus Johannes Daniels. Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Elisabeth Catharina Helena Rafelina Frederika Daniels, gedaan door de ouders Hendrikus Johannes Daniels en Johanna Frederika de Koste. Manado Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Christoffel Harms Blick, gedaan door de weduwe Hersbersta Jansen. Manado Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Helo�se Betsij Helena Mente, gedaan door haar vader Jacobus Mente. Manado Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Barbarina Schramm, weduwe van Jeroniomus Dotulong, gedaan door de wees- en boedelkamer. Manado Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Anna Helena Schutz, gedaan door haar ouders Landou- Thomas Schutz en Agnes Agatha Hulst van Hoorn. Manado Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Welhelmina de Graaff, geboren Van Beest, gedaan door R. J. de Graaff, als executeur testamentaire. Manado Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Louisa Carolina Michel, gedaan door Gerardina Florentina Possc��, gehuwd met Carel Anthonie Ruijl, en Anna Alletta Ruijl, weduwe van Andries Winckler, als lijkaanvaarders. Manado Download
Stukken betreffende het geschil tussen de resident van Manado Carel Christoffel Prediger en Johan Thomas Schutz, deels afgehandeld door de Raad van Justitie te Ternate. Afschriften. Deels verkeerd en deels dubbel gefilmd. Deels dubbel. Manado Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Abraham Scholstz, gedaan door zijn kinderen Hendrik Scholstz, Fredrik Scholstz, Zakarias Scholstz en Barbarina Scholstz, gehuwd met Hendrik van der Sloot. Manado Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Mathias Deken, gedaan door de moeder Adriana Pangerappan, voormalig huishoudster van Mathias Deken. In slechte staat. Manado Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Thomas van der Sloot, in leven gehuwd met Grietje Jebel, gedaan door zijn kinderen Ephraim van der Sloot en Beatrix van der Sloot, gehuwd met Frederik Scholstz. In slechte staat. Manado Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Jebel Pankong, laatst weduwe van Thomas van der Sloot, gedaan door haar kinderen Ephraim van der Sloot en Beatrix van der Sloot, gehuwd met Frederik Scholstz. In slechte staat. Manado Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Barbarina van der Sloot, gedaan door haar neef Ephraim van der Sloot en nicht Beatrix van der Sloot, gehuwd met Frederik Scholstz, als lijkaanvaarders. Manado Download
Brief van de resident van Manado aan de gouverneur-generaal, betreffende het proces verbaal van de eedaflegging door Johan Pieter van Harencarspel. Met bijlage. Harencarspel van Johan Pieter Manado Download
Akte van transport door het echtpaar Daniel Pietersz Pankij en Elisabeth Bintauwe, weduwe van Johannes Schetteler, aan Johannes Pauwens, opgesteld door scriba Piere Ducand. Manado Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Amarentia Johannes, weduwe van Martinus Scharam, gedaan door executeur testamentaire Andries Bernardus Kalenkongan en dochter Jacoba Scharam, gehuwd met Charles Ferdinand Bendsneijder. Deels in verkeerde volgorde gefilmd en in slechte staat. Manado Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Jozephus Frederikus Kussij, gedaan door de executeur testamentaire Johannes van der Kamp. Manado Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Librecht Mattheosz, gedaan door Johannes Gottlieb Schwarz en Stefanus Warouw als lijkaanvaarders. In slechte staat. Manado Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Adelina Dolcina Veldhuijzen, gedaan door haar vader Johannis Sebastiaan Veldhuijzen. In slechte staat. Manado Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Adelina Dolcina Veldhuijzen, gedaan door haar vader Johannis Sebastiaan Veldhuijzen. In slechte staat. Manado Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Welhelmina de Graaff, geboren Van Beest, gedaan door R. J. de Graaff, als executeur testamentaire. Manado Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Arnoldus Hendrik Bendsneyder, gedaan door de vader Andries Bendsneyder. Manado Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Louisa Carolina Michel, gedaan door Gerardina Florentina Possc��, gehuwd met Carel Anthonie Ruijl, en Anna Alletta Ruijl, weduwe van Andries Winckler, als lijkaanvaarders. Manado Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Martina Catharina Boogard, weduwe van John Abraham Lefrandt, gedaan door haar vader Frans Pieter Boogard. Manado Download
Verklaring van de commissarissen in de boedel van Jean Baptiste Ruijts, betreffende zijn goederen. Ruijts Jean Baptiste Manado Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Christoffel Harms Blick, gedaan door de weduwe Hersbersta Jansen. Manado Download
Brief van de resident van Pasoeroean aan de controleur van gratie, betreffende familieleden van L. D. W. A. van Renesse van Duivenbode. Renesse van Duivenbode van L. D. W. A. Manado Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Alois Merz, gedaan door Lisbet Smit als lijkaanvaarder. Manado Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Johanna Abrahams, weduwe van Jacob Hengst, gedaan door de executeur testamentaire Laurens Pagalottij. Manado Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Abraham Scholstz, gedaan door zijn kinderen Hendrik Scholstz, Fredrik Scholstz, Zakarias Scholstz en Barbarina Scholstz, gehuwd met Hendrik van der Sloot. Manado Download
Memories van aangifte voor het successierecht over de boedels van respectievelijk Helena Oudshoff en haar echtgenoot Franz Hartig, opgesteld door in het eerste geval de weduwnaar en het echtpaar Maria Henrietta Hartig en Christiaan Lodewijk von Valentini en in het andere geval de weeskamer te Manado en het eerdergenoemde echtpaar. Deels in slechte staat. Manado Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Christiaan Scholstz, gedaan door de erfgenamen Frederik Scholstz en Beatrix van der Sloot. In slechte staat. Manado Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Arnoldus Johannis de Graaff, gedaan door de ouders Jan Martinus de Graaff en Sabela Otliph. Manado Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van L. Pagalottij, gedaan door Christina Samuel, als executeur testamentaire. Manado Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Gerardus Jacobus Smith, gedaan door de weeskamer. Smith Gerardus Jacobus Manado Download
Brief van de heer Maasdorp aan Philipus Gijsbertus Meurs, Jacobus Mesterzat en Cornelis de Cock, procuratiehouders van Gerhard Rijnier de Cock, betreffende een betaling van de heer Maasdorp uit de nalatenschap van zijn moeder Catharina van de Sande aan Helena la Febre. Manado Download
Verklaringen betreffende de nalatenschappen van D. R. en M. E. Thomassen, opgesteld door G. Semet, respectievelijk als voogd en als executeur testamentaire. Manado Download
Akte van transport door het echtpaar Daniel Pietersz Pankij en Elisabeth Bintauwe, weduwe van Johannes Schetteler, aan Johannes Pauwens, opgesteld door scriba Piere Ducand. Manado Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Jozephus Frederikus Kussij, gedaan door de executeur testamentaire Johannes van der Kamp. Manado Download
Brieven van de weeskamer Kaap de Goede Hoop aan de weeskamer Batavia, betreffende de nalatenschap van Christina van Zijl, gesepareerde echtgenote van Jan de Winnaar, onder andere inzake de erfenis voor Samuel Frapp�, na het overlijden van Jacob Henricus Frapp� en Ahasuerus Bernardus Frapp�. Met bijlagen. Deels afschriften. Manado Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Martina Catharina Boogard, weduwe van John Abraham Lefrandt, gedaan door haar vader Frans Pieter Boogard. Manado Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Anna Helena Schutz, gedaan door haar ouders Landou- Thomas Schutz en Agnes Agatha Hulst van Hoorn. Manado Download
Notari�le en onderhandse akten van transport aan Johan von Mittmann van slaven. Deels in slechte staat. Manado Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Arnoldus Hendrik Bendsneyder, gedaan door de vader Andries Bendsneyder. Manado Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Abraham Scholstz, gedaan door zijn kinderen Hendrik Scholstz, Fredrik Scholstz, Zakarias Scholstz en Barbarina Scholstz, gehuwd met Hendrik van der Sloot. Manado Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Abraham Dominicus Veldhuijzen, gedaan door zijn ouders Arnoldus Dominicus Veldhuijzen en Femmetje Salemons. Manado Download
Stukken van Charles Ferdinand Bendsneijder, betreffende de nalatenschap van Amarensia Johannis, weduwe van Marthinus Scharam, en van zijn eigen overleden echtgenote Jacoba Scharam. Deels in slechte staat. Manado Download
Stukken betreffende het geschil tussen de resident van Manado Carel Christoffel Prediger en Johan Thomas Schutz, deels afgehandeld door de Raad van Justitie te Ternate. Afschriften. Deels verkeerd en deels dubbel gefilmd. Deels dubbel. Manado Download