45 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Brief van F. Montonn aan zijn neef August Fredrik Maroskij, betreffende kennisgeving van het overlijden van Montonns echtgenote Anna Maria Plateur. Malakka Download
Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Abraham de Winde, afgehandeld door de executeuren testamentaire Johannes Bellemont, Jacob Rappa, Johannes Hamel en Jan Jacobsz Westerhout. Deels afschriften. Deels dubbel gefilmd. Malakka Download
Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Abraham de Winde, afgehandeld door de executeuren testamentaire Johannes Bellemont, Jacob Rappa, Johannes Hamel en Jan Jacobsz Westerhout. Deels afschriften. Deels dubbel gefilmd. Malakka Download
Stukken betreffende Mattheus Gargon en zijn echtgenote Margaretha Jacomina Brommert, deels afgehandeld door de procuratiehouders David Johan Smith en voornamelijk Olphert Elias. Deels in slechte staat. Deels dubbel gefilmd. Deels afschriften. Malakka Download
Brief van de executeuren testamentaire in de boedel van Arend Willem Feith aan Abraham Couperus, Reijnier Bernardus Hoijnck van Papendrecht en Hendrik Casper Romberg, betreffende de nalatenschap van de heer Feith. Malakka Download
Kopie van een krantenartikel uit de "Haagsche Courant", betreffende de zoektocht naar de grafzerk van de stichter van de Kaap, Joan van Riebeeck, eerst gehuwd met Maria Quevelerius of De la Quellerie, later met Maria Isaacz Scipio, en betreffende de levensloop van hem en zijn zoon Abraham van Riebeeck. Malakka Download
Kennisgeving van het overlijden van Frederik Camijn door zijn weduwe Anne Elisabeth Vermeer, verzonden aan A. F. Kanosk. Malakka Download
Stukken van W. van der Beke en A. Couperus, betreffende de economische toestand van Indi�. Deels uittreksel. Deels incompleet. Malakka Download
Akte van transport door Toca Sing aan Jan Caspar Malsch van de slaaf Casta Siam, hernaamd Calo, opgesteld door gezworen klerk J. C. van Seets. Tevens een onderhandse akte van transport door de heer Malsch aan Jan van Riemstijk van dezelfde slaaf. Malakka Download
Ingekomen brieven bij August Frederik Staroskij te Batavia en Malakka van contacten in Indi� en Duitsland, waaronder T. T. Mubert, S. Meiring, T. R. C. de Winter, J. Beijvanck, F. Montanus en A. Zomerdijk. Deels gesteld in het Duits. Deels dubbel gefilmd, deels incompleet, deels verkeerd gefilmd en deels in slechte staat. Malakka Download
Brief van de heer Baumgarten. Baumgarten - Malakka Download
Uittreksel uit het doopboek van Malakka van Francina, dochter van Floris Alexander en Esperanza de Rosaira, 1731. Afgegeven op verzoek van Brouwer Eccles. Malakka Download
Kennisgeving van het overlijden van Francois van Ardenne door de weduwe Prins aan A. F. Harskij. Malakka Download
Stukken betreffende Mattheus Gargon en zijn echtgenote Margaretha Jacomina Brommert, deels afgehandeld door de procuratiehouders David Johan Smith en voornamelijk Olphert Elias. Deels in slechte staat. Deels dubbel gefilmd. Deels afschriften. Malakka Download
Ingekomen brieven bij Simon Hommelberg te Malakka, onder andere van zijn ouders Casper Hommelberg en Helena Beukelaar. Deels in zeer slechte staat. Malakka Download
Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Abraham de Winde, afgehandeld door de executeuren testamentaire Johannes Bellemont, Jacob Rappa, Johannes Hamel en Jan Jacobsz Westerhout. Deels afschriften. Deels dubbel gefilmd. Malakka Download
Declaratie van onkosten van procureur Johannes Nicolaas Bestbier voor Jacob George van Rossum, procuratiehouder van Anthonij Abraham Werndleij, inzake de rechtszaak contra de weeskamer te Batavia, als administrerend de nalatenschap van Elisabeth Christina van Landschot. Afschrift. Deels dubbel gefilmd. Deels in slechte staat. Malakka Download
Ingekomen brieven bij Johanna Maria Lodewijk, weduwe Cranendonk te Batavia. Tevens afschriften van uitgaande brieven. Deels incompleet. Malakka Download
Uittreksel uit het doopboek van Malakka van Francina, dochter van Floris Alexander en Esperanza de Rosaira, 1731. Afgegeven op verzoek van Brouwer Eccles. Malakka Download
Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Abraham de Winde, afgehandeld door de executeuren testamentaire Johannes Bellemont, Jacob Rappa, Johannes Hamel en Jan Jacobsz Westerhout. Deels afschriften. Deels dubbel gefilmd. Malakka Download
Ingekomen stukken en brieven bij Johannes Kruk of Kruck te Batavia, deels samen met J. H. Vick, deels via Jan Cor de Groot, onder meer van Willem en Jan Rahder te Amsterdam, de heer Habuk te Banda-Neira, R. Lebbing te Makassar, Coenraad De Harder te Malakka, de heer Hoppen te Paliacatte en Johann Philipp Kruck te Lampertheim. Met bijlagen. Deels afschriften. Deels in slechte staat. Deels dubbel gefilmd. Deels gesteld in het Duits. Malakka Download
Stukken betreffende Francois Thierens, waaronder voornamelijk de nalatenschap van zijn eerste vrouw Helena Elizabeth Boudewijns, deels ook betreffende zijn tweede vrouw Gertruijda Frederica Houtman. Deels afschriften. Deels in slechte staat. Malakka Download
Kopie van een krantenartikel uit de "Haagsche Courant", betreffende de zoektocht naar de grafzerk van de stichter van de Kaap, Joan van Riebeeck, eerst gehuwd met Maria Quevelerius of De la Quellerie, later met Maria Isaacz Scipio, en betreffende de levensloop van hem en zijn zoon Abraham van Riebeeck. Malakka Download
Ingekomen brieven bij Jan Pieter Seijler, deels samen met zijn echtgenote of Pieter Jacob Bert of Hendrik Zurmegede of Jan Adam Spenold, te Amsterdam en Batavia, van familieleden en zakelijke contacten in Nederland en Indi�, voornamelijk van Joan Hendrik Weinberger, Georg Moses Weinberger, Hendrik Molkenboer, Hendrik de Wind en Zoon en Gustaaf Dirksen. Met als bijlagen onder andere rekeningen courant en een afschrift van een verzoekschrift. Deels gesteld in het Duits, Maleis en Arabisch. Deels dubbel, deels verkeerd gefilmd en deels in zeer slechte staat, daardoor incompleet. Malakka Download
Wisselbrief van A. Stecher voor Olke Andringa. In zeer slechte staat. Malakka Download
Uittreksel uit het doopboek van Malakka van Francina, dochter van Floris Alexander en Esperanza de Rosaira, 1731. Afgegeven op verzoek van Brouwer Eccles. Malakka Download
Stukken betreffende Francois Thierens, waaronder voornamelijk de nalatenschap van zijn eerste vrouw Helena Elizabeth Boudewijns, deels ook betreffende zijn tweede vrouw Gertruijda Frederica Houtman. Deels afschriften. Deels in slechte staat. Malakka Download
Brief van de heer Cooper te Malakka aan Sijmon Hommelberg te Batavia. Verzoekschrift van Jacobus van Citters de Rijke aan de Raad van Indi�, betreffende financi�le zaken. Malakka Download
Brief van de executeuren testamentaire in de boedel van Arend Willem Feith aan Abraham Couperus, Reijnier Bernardus Hoijnck van Papendrecht en Hendrik Casper Romberg, betreffende de nalatenschap van de heer Feith. Malakka Download
Ingekomen brieven bij A. F. Staroskij te Batavia en Malakka van familieleden en vrienden in Duitsland, Nederland en Indi�, waaronder voornamelijk zijn moeder A. E. Staroskij, geboren Stanken, zijn broer J. G. Starosckij en zijn broer J. A. W. Staroskij. Met een brief van A. F. en J. G. Staroskij. Deels gesteld in het Duits. Deels een afschrift. Deels verkeerd gefilmd, deels dubbel gefilmd en deels in zeer slechte staat. Malakka Download
Brief van de executeuren testamentaire in de boedel van Arend Willem Feith aan Abraham Couperus, Reijnier Bernardus Hoijnck van Papendrecht en Hendrik Casper Romberg, betreffende de nalatenschap van de heer Feith. Malakka Download
Stukken betreffende een schuld van David Jacob du Claux aan Bernard Boulboulle te Middelburg, te betalen aan Wiggert Wargaaren te Batavia. Malakka Download
Stukken betreffende (en deels afkomstig van) Cornelis van den Bergh en Joan Sourij met stukken betreffende de nalatenschap van Cornelis van den Bergh. Deels dubbel gefilmd. Deels afschriften. Malakka Download
Brief van de heer Baumgarten. Baumgarten - Malakka Download
Ingekomen brieven bij Jan Barthau, Adriaan Breving, Jan Thol en Willem Caaff de jonge te Batavia van Willem Moerman. In zeer slechte staat. Malakka Download
Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Abraham de Winde, afgehandeld door de executeuren testamentaire Johannes Bellemont, Jacob Rappa, Johannes Hamel en Jan Jacobsz Westerhout. Deels afschriften. Deels dubbel gefilmd. Malakka Download
Brieven van de heer Werndlij aan een onbekende heer te Cheribon. Deels in verkeerde volgorde gefilmd. In slechte staat. Werndlij - Malakka Download
Stukken betreffende het voltrokken huwelijk van Hendrick Lourensz en Jeronima Pietersz, dochter van Pieter Vaes en Esperansa Sijmons. Malakka Download
Inventaris van de boedel van Pieter van Heemskerk, opgesteld door de weeskamer. Heemskerk van Pieter Malakka Download
Uittreksel uit het register der handelingen en resoluties van de luitenant gouverneur in rade, bij afwezigheid van de gouveneur-generaal, betreffende het pensioen van J. Lodewijksonn, verzonden aan de hoofddirectie van Financi�n. Lodewijksonn J. Malakka Download
Stukken betreffende het voltrokken huwelijk van Hendrick Lourensz en Jeronima Pietersz, dochter van Pieter Vaes en Esperansa Sijmons. Malakka Download
Declaratie van onkosten voor Wilhelm Bernhard Albinus als procuratiehouder van Carel Krijnk van Lankwater. Uittreksel uit het venduboek van Malakka, betreffende Dhr. Albinus. Malakka Download
Stukken betreffende Adriaan Michiel van Groenenbergh te Djoewana, Batavia en Japan, waaronder correspondentie met zijn broer G. van Groenenbergh en zijn stiefvader Daniel Willem de Cliever te Veere, kwitanties in Batavia en Malakka, zakelijke stukken en gerechtelijke stukken inzake Samuel Wasmer. Deels in slechte staat. Deels incompleet. Malakka Download
Brief van J. H. Wiederhold aan Philippus D'Elwijk te Batavia, betreffende betaling van een rekening ten behoeve van de nalatenschap van zijn vader Hendrik Julius Wiederhold. Malakka Download
Stukken betreffende Charles Marinus de Groot en zijn procuratiehouder Johan Fredrich Arnold. Deels in de verkeerde volgorde gefilmd. Deels in slechte staat. Malakka Download