71 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Brief van dhr. Bletterman en zijn vrouw Maria Westpalen aan Jacqueline de Veldhoven. Met bijgevoegde rekening courant over de periode 1777-1784. Kaap de Goede Hoop Download
Verschillende declaraties van onkosten van de procureurs Otto Godhold Friedeman von Tumpling en Willem Popkens, betreffende de zaken tussen Jacobus Laurens Bierman en de weeskamer, inzake de nalatenschap van Jan Marten Vogel, de zaak tussen Johannes Bernardus de Zilva en Paulina Dias en de zaak tussen Francois Adriaan Riebalt en Jan Joachim Plaat. Deels dubbel gefilmd. Kaap de Goede Hoop Download
Brief van Z. M. Scheffer aan zijn echtgenote Maria Catharina. Kaap de Goede Hoop Download
Testament van het echtpaar Jacob Schouten en Eijda Cornelia Magetskij, opgesteld door de secretaris Lucas Sigismunsus Faber. Afschrift. Kaap de Goede Hoop Download
Correspondentie van Jacobus de Leij, voornamelijk brieven van en aan zijn echtgenote Charlotta Magdalena Andriesse te Batavia en van en aan vrienden en zakenrelaties in Nederland en Indi�. Met bijlagen en een kassaboek. Deels afschriften. Deels in slechte staat. Deels dubbel gefilmd. Deels incompleet. Kaap de Goede Hoop Download
Brief van H. Warnecke en A. C. de Smidt aan Nicolaas Visserstroom, betreffende een achterstallige betaling van Adriaan Maas aan Maria Elisabeth Hespe, echtgenote en procuratiehouder van de vermiste Paul Gustaff Teugler. Met bijlagen, waaronder een verklaring van notaris Pieter Berkman te Amsterdam. Kaap de Goede Hoop Download
Ingekomen brieven bij S. C. Villiers, weduwe Zinner, van voornamelijk J. W. Spengeler en Hendrik en Jacob ter Horst. Met als bijlage een rekening. Deels dubbel. Deels in zeer slechte staat. Kaap de Goede Hoop Download
Testament van het echtpaar Joseph Wolfsgruber en Elsabe Theijssen, opgesteld door gezworen klerk Tobias Christiaan Ronnenkamp. In slechte staat. Kaap de Goede Hoop Download
Brief van Jacob Rijzik aan Laurens Discher. Uittreksel uit het venduboek betreffende de verkoop voor rekening van de heer Discher. Kaap de Goede Hoop Download
Brief van de broers P. en Barend van Reede aan hun vader, baron Van Reede te Kaap de Goede Hoop. Met brief van de heer Van Reede aan zijn zus. Met brieven van W. E. van Reeden, geboren Brommert, aan M. J. Brommert, weduwe van M. Gargon te Batavia. Kaap de Goede Hoop Download
Brieven van Bro�rius Brouwer te Paliacatte aan zijn zaakwaarnemer Jacob Hendrik Johansen te Amsterdam, aan Johannes Accama te Leeuwarden, aan familie in Nederland en aan Jacob Pieter de Neijs te Kaap de Goede Hoop. Kaap de Goede Hoop Download
Onderhandse akte van schuldbekentenis door Hendrik Elders aan Hendrik Molkenboer, gekwitteerd door Benjamin Seijdler. Kaap de Goede Hoop Download
Cognossement tussen Fredrik Kelger en Tobias Christiaan Ronnenkamp betreffende aflevering van geld aan Willem Duijneveld te Negapatnam. Cognossement tussen Fredrik Kelger en Tobias Christiaan Ronnenkamp betreffende aflevering van geld aan Johannes Schuneman en Johan Hendrik Struck te Negapatnam, met aantekening van overdracht en kwitantie. Kaap de Goede Hoop Download
Stukken betreffende Fredrik Kruijs. Deels in slechte staat. Kaap de Goede Hoop Download
Ingekomen brieven bij J. de Leij van J. W. Claassen te Amsterdam, allen gedateerd 24 mei 1804 en oorspronkelijk bestemd voor anderen, waaronder Johannes Freeslich. Tevens brieven ingekomen bij Charlotta Magdalena Andriesen, deels samen met haar echtgenoot Jacobus de Leij, van familie te Kaap de Goede Hoop, waaronder Anna Sophia Moll, geboren Neuhoff. Deels dubbel gefilmd. Deels gesteld in het Frans. Deels in slechte staat. Kaap de Goede Hoop Download
Brief van N. Baateman aan de weduwe Sieverts. Deels in slechte staat. Kaap de Goede Hoop Download
Verzoekschrift van Barbera Renard, gesepareerde echtgenote van Jan Bouchon aan de weeskamer Batavia betreffende haar voorkind Johan Matthijs Akkerman. Met bijlage. Deels dubbel gefilmd. Kaap de Goede Hoop Download
Brief van P. W. Callenfeld aan Kaap de Goede Hoop aan de heer Berghuisen. Kaap de Goede Hoop Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te Kaap de Goede Hoop voor Philip Jacobus Kuijp. Kuijp Philip Jacobus Kaap de Goede Hoop Download
Ingekomen brieven bij Anthonij Hellemans, deels samen ontvangen met Jan Jacob Konopak. Deels incompleet. Deels in slechte staat. Deels afschriften. Met bijlagen. Kaap de Goede Hoop Download
Stukken gezonden door de weeskamer Kaap de Goede Hoop aan de weeskamer Batavia, betreffende vereffening van rekeningen tussen Fran�ois de Nicker of Nekker te Kaap de Goede Hoop en de weeskamer te Batavia als administrerende de boedel van Alexander van Erkelens te Batavia. Deels afschriften. Kaap de Goede Hoop Download
Ingekomen brieven bij en uitgaande brieven van de weduwe van de heer Bert te Batavia van en aan voornamelijk Willem Aaron de Ravallet en G. F. J. de Ravallet. Deels incompleet en deels in slechte staat. Kaap de Goede Hoop Download
Brievenboek met brieven aan familie, onder andere de broers Van Noorle, de broer en zus Van Hall en de broer en zus Versvelt, en aan zakenrelaties. Deels in slechte staat. Deels dubbel gefilmd. Deels incompleet. Kaap de Goede Hoop Download
Ingekomen brieven bij Isaac Soual, deels samen met zijn echtgenote A. A. van Boneval, deels samen met Willem August Hommel, van familie en kennissen in Indi� en Nederland. Met als bijlagen een rekening courant en een factuur en een cognossement. Deels gesteld in het Frans. Deels in slechte staat. Deels verkeerd gefilmd. Deels dubbel gefilmd. Deels incompleet. Kaap de Goede Hoop Download
Stukken betreffende Mattheus Gargon en zijn echtgenote Margaretha Jacomina Brommert, deels afgehandeld door de procuratiehouders David Johan Smith en voornamelijk Olphert Elias. Deels in slechte staat. Deels dubbel gefilmd. Deels afschriften. Kaap de Goede Hoop Download
Onderhandse en notari�le akten van schuldbekentenis door Henricus van Santen, deels gekwiteerd. Deels in slechte staat, daardoor incompleet. Kaap de Goede Hoop Download
Brief van de procuratiehouders van Laurens de Sille, namelijk J. J. le Su�ur en T. C. Ronnenkamp, aan Elardus Magnus de Roth, betreffende overmaking van bedragen. Kaap de Goede Hoop Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te Kaap de Goede Hoop voor Charlotta Louisa Gerhuijs. In slechte staat. Gerhuijs Charlotta Louisa Kaap de Goede Hoop Download
Stukken betreffende de zakelijke relatie tussen Pieter Domus en Jacobus Mestrezat. Kaap de Goede Hoop Download
Ingekomen brieven bij Gijsbert Jan Feith te Batavia. Bijgevoegd een afschrift van een schepenakte. Kaap de Goede Hoop Download
Brief van Arnoldus Maasdorp aan de heren Meurs, Mestrezet en De Cock, betreffende een nalatenschap toebehorend aan Helena La Febre, echtgenote van de heer De Cock. Kaap de Goede Hoop Download
Brief van Arnoldus Maasdorp aan Philipus Gijsbertus Meurs, Jacobus Mestrezat en Cornelis de Cock, betreffende over te zenden papieren. Kaap de Goede Hoop Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Jacob Bolten Jacobsz, afgehandeld door de procuratiehouders Pieter van Tonningen en dhr. Atleda. Kaap de Goede Hoop Download
Ingekomen brieven bij J. de Leij van J. W. Claassen te Amsterdam, allen gedateerd 24 mei 1804 en oorspronkelijk bestemd voor anderen, waaronder Johannes Freeslich. Tevens brieven ingekomen bij Charlotta Magdalena Andriesen, deels samen met haar echtgenoot Jacobus de Leij, van familie te Kaap de Goede Hoop, waaronder Anna Sophia Moll, geboren Neuhoff. Deels dubbel gefilmd. Deels gesteld in het Frans. Deels in slechte staat. Kaap de Goede Hoop Download
Ingekomen brieven bij Jacobus de Leij van familie en zakenrelaties in Europa, Indi� en Amerika. Met enkele brieven van hemzelf. Met een prijscourant uit Philadelphia. Deels gesteld in het Engels, Frans en Maleis. Deels afschriften. Deels in slechte staat en incompleet. Deels dubbel gefilmd. Kaap de Goede Hoop Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te Kaap de Goede Hoop voor Adriana Johanna Egberta van Lawick. Lawick van Adriana Johanna Egberta Kaap de Goede Hoop Download
Akte van procuratie door Johannes van Leeuwen van Pieter Kloot, een brief van een weduwe te Batavia aan Willem Kloot te Amsterdam en een incomplete brief aan dhr. Plettenberg. Deels in verkeerde volgorde gefilmd. Kaap de Goede Hoop Download
Stukken betreffende de erfportie van Eijda Cornelia Magetskij uit de nalatenschap van haar overleden echtgenoot Jacobus Schouten, afgehandeld door de weeskamer Kaap de Goede Hoop en Batavia. Afschriften. Kaap de Goede Hoop Download
Ingekomen brieven bij August Frederik Staroskij te Batavia en Malakka van contacten in Indi� en Duitsland, waaronder T. T. Mubert, S. Meiring, T. R. C. de Winter, J. Beijvanck, F. Montanus en A. Zomerdijk. Deels gesteld in het Duits. Deels dubbel gefilmd, deels incompleet, deels verkeerd gefilmd en deels in slechte staat. Kaap de Goede Hoop Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Sara Magdalena de Bessner, weduwe van Pierre Joseph Duchenne de Vienne, afgehandeld door executeur testamentaire Cornelis Adriaan van Eijk. Deels afschriften. Deels verkeerd gefilmd. Kaap de Goede Hoop Download
Brief van de broers P. en Barend van Reede aan hun vader, baron Van Reede te Kaap de Goede Hoop. Met brief van de heer Van Reede aan zijn zus. Met brieven van W. E. van Reeden, geboren Brommert, aan M. J. Brommert, weduwe van M. Gargon te Batavia. Kaap de Goede Hoop Download
Brieven van de heer Swanevelder, deels samen met zijn vrouw W. M. van der Poon, aan zijn zusters, de weduwe Grabenstijn en juffrouw Hoffmann. Deels in slechte staat. Kaap de Goede Hoop Download
Brief van de heer Maasdorp aan Philipus Gijsbertus Meurs, Jacobus Mesterzat en Cornelis de Cock, procuratiehouders van Gerhard Rijnier de Cock, betreffende een betaling van de heer Maasdorp uit de nalatenschap van zijn moeder Catharina van de Sande aan Helena la Febre. Kaap de Goede Hoop Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Johannes van Leeuwen, deels afgehandeld door zijn weduwe Petronella de Haan. Met retroacta, 1767-1771. Kaap de Goede Hoop Download
Brieven van de weeskamer te Kaap de Goede Hoop aan de weeskamer te Batavia, betreffende een betaling met een wisselbrief via de Bank Courant en Bank van Lening te Batavia en de afwikkeling van de nalatenschap van Jacob van Houten. Houten van Jacob Kaap de Goede Hoop Download
Brief van dhr. Bletterman en zijn vrouw Maria Westpalen aan Jacqueline de Veldhoven. Met bijgevoegde rekening courant over de periode 1777-1784. Kaap de Goede Hoop Download
Stukken betreffende Christiaan Ludolph Grabenstein, zijn echtgenote Johanna Maria Hoffmann en zijn nalatenschap. Deels gesteld in het Duits. Deels in slechte staat. Deels afschriften. Kaap de Goede Hoop Download
Stukken betreffende de insolvente nalatenschap van Pieter Willem Lammens, afgehandeld door de sequester Jacob Lodisio en later Adriaan Boesses. Deels stukken met betrekking tot zijn rol als executeur testamentaire van Jan Mijsters, na zijn faillissement afgehandeld door de overgebleven executeur Pieter Brand en zijn gesubstitueerde procuratiehouder Johannes Christoffel Schultz. Deels dubbel gefilmd. Deels afschriften, 1756-1774. Met retroacta, 1756-1772. Kaap de Goede Hoop Download
Uitgaande brieven van en ingekomen brieven bij Philippus Gijsbertus Meurs te Batavia aan en van voornamelijk familieleden in Indi� en Nederland. Met bijlagen. Deels dubbel gefilmd, deels incompleet en deels in zeer slechte staat. Kaap de Goede Hoop Download
Inventaris van de boedel van Joseph Wolffgruber, in leven gehuwd met Elsabe Theijssen, opgesteld door de weeskamer. Kaap de Goede Hoop Download