44 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Stukken aan de weeskamer Batavia, opgesteld door Jacques Dallens, betreffende de nalatenschap van zijn moeder Maria Anijcq, weduwe van Joan Aouwer. Deels in slechte staat. Djapara Download
Akte van indemniteit door Johan Michiel van Panhuijs en Johan Godlieb Brauner van aanspraken op elkaar, opgesteld door boekhouder Anthonij Johannes Leuftink. Djapara Download
Brief van de resident van Djapara en Djoewana aan de commissaris generaal, betreffende het ontslag wegens onrechtmatigheden van Willem van Blommestein. Met bijlagen, waaronder retroacta, 1825-1827. Blommestein van Willem Djapara Download
Brief van de resident van Djapara en Djoewana aan de algemeen secretaris, betreffende het cachet en de handtekening van notaris Johannes Cornelis Gijsbert Borwater. Met bijlage. Borwater Johannes Cornelis Gijsbert Djapara Download
Brieven aan respectievelijk Johannes Coert te Jogjakarta en Gerardus Rogh� te Djapara, betreffende de nalatenschap van de heer Feith. Djapara Download
Akte van indemniteit door Johan Michiel van Panhuijs en Carl August Routje van aanspraken op elkaar, opgesteld door de boekhouder Anthonij Johannes Leuftink. Djapara Download
Brief van de resident van Djapara en Djoewana aan de algemeen secretaris, betreffende het cachet en de handtekening van notaris Johannes Stokbrood. Met bijlage. In zeer slechte staat. Stokbrood Johannes Djapara Download
Akte van indemniteit door Johan Michiel van Panhuijs en Carl August Routje van aanspraken op elkaar, opgesteld door de boekhouder Anthonij Johannes Leuftink. Djapara Download
Brief van de resident van Djapara aan de gouverneur-generaal, betreffende het cachet en de handtekening van notaris A. J. W. van Delden. Met bijlage. Delden van A. J. W. Djapara Download
Akte van schuldbekentenis door Johan Michiel van Panhuijs aan Jan Fredrik Schooff, opgesteld door de boekhouder Jean Lasjis. Djapara Download
Brief van B. Visscher aan de weeskamer, betreffende dhr. Gerritsz en Andries Eksteed. In slechte staat. Djapara Download
Verzoekschrift van A. L. de la Fosse aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Prabalingga, betreffende een afschrift van de geboorteakte van David Emanuel de la Fosse. Met antwoord. Djapara Download
Onderhandse akte door J. M. van Panhuijs voor Johannes Siberg, betreffende de terugbetaling van een schuld. Djapara Download
Akte van indemniteit door Johan Michiel van Panhuijs en Ke Pho van aanspraken op elkaar, opgesteld door de resident Gerardus Rogh�. Djapara Download
Brief van H. N. Lacl� aan Johan Michiel van Panhuis, betreffende de afwikkeling van verschillende nalatenschappen. Djapara Download
Akte van indemniteit door Johan Michiel van Panhuijs en Gerardus Roghe van aanspraken op elkaar, opgesteld door de boekhouder Anthonij Johannes Leuftink. Djapara Download
Ingekomen brieven bij en uitgaande brieven van Elardus Magnus de Roth te Batavia, voornamelijk van en aan de heer Schelkes, J. L. Umbgrove, B. J. van Nijvenheim en de heer Gockinga. Djapara Download
Akte van schuldbekentenis door Johan Michiel van Panhuijs aan Philippus Mertens, opgesteld door de boekhouder Jean Lasjis. Djapara Download
Onderhandse akte van schuldbekentenis door Johan Michiel van Panhuijs aan mevrouw Lipsius. Djapara Download
Onderhandse akte van schuldbekentenis door J. M. van Panhuijs aan de weduwe Van Eijs. Djapara Download
Akte van indemniteit door Johan Michiel van Panhuijs en Willem van der Beke van aanspraken op elkaar, opgesteld door boekhouder Jean Lasjis. Djapara Download
Akte van schuldbekentenis door Johan Michiel van Panhuijs aan Johannes Robbert van der Burgh, opgesteld door de boekhouder Jean Lasjis. Djapara Download
Reispas opgesteld in de residentie Djapara voor B. R. P. Hasselman. Hasselman B. R. P. Djapara Download
Onderhandse akte van schuldbekentenis door Andries de Bock aan Louis Pijll, 1755. Afschrift. Djapara Download
Akte van schuldbekentenis door Johan Michiel van Panhuijs aan Johannes Siberg, opgesteld door boekhouder Anthonij Johannes Leuftink. Djapara Download
Brief van de weeskamer Batavia aan Carel Gustaaf Valk te Djapara, betreffende betaling van rekeningen. Valk Carel Gustaaf Djapara Download
Akte van schuldbekentenis met hypotheekstelling door Johan Michiel van Panhuijs aan de weeskamer Semarang, opgesteld door boekhouder Jean Lasjis. Panhuijs van Johan Michiel Djapara Download
Inventarissen van de boedel van Johannes Benedictus Lindt, opgesteld door de scheepsofficieren. Deels in slechte staat. Lindt Johannes Benedictus Djapara Download
Akte van schuldbekentenis door Johan Michiel van Panhuijs aan Adriana Deets, weduwe van Hans Laurens, opgesteld door de boekhouder Jean Lasjis. Djapara Download
Akte van schuldbekentenis door Johan Michiel van Panhuijs aan Anthonij Barkij, opgesteld door de boekhouder Jean Lasjis. Djapara Download
Testament van het echtpaar Frans Hendrik Meeng en Emilia Josephina Lesueur, opgesteld door de assistent-resident van Djapara. Djapara Download
Akte van schuldbekentenis door Johan Michiel van Panhuijs aan Leendert Gerrit van Muijen, opgesteld door de boekhouder Jean Lasjis. Djapara Download
Brief van de resident van Djapara aan de algemeen secretaris, betreffende het cachet en de handtekening van de als notaris fungerende kommies Karel Rutgert Vincent. Met bijlage. In slechte staat. Vincent Karel Rutgert Djapara Download
Akte van indemniteit door Johan Michiel van Panhuijs en Johan Godlieb Brauner van aanspraken op elkaar, opgesteld door boekhouder Anthonij Johannes Leuftink. Djapara Download
Schuldbekentenis door Johan Michiel van Panhuijs aan Carel Joseph, opgesteld door de boekhouder Jean Lasjis. Djapara Download
Verzoekschrift van Cornelis Breekpot aan de Raad van Indi� betreffende inwoning van zijn schoonzus Pietronella Aletta Ongewassen. Djapara Download
Uittreksel uit het register der besluiten van de gouverneur-generaal, betreffende de benoeming tot resident van Djapara van M. A. J. Gaillard en tot resident van Kedoe van D. F. Schaap. Djapara Download
Akte van schuldbekentenis door Johan Michiel van Panhuijs aan Johannes Siberg, opgesteld door de boekhouder Anthonij Johannes Leuftink. Djapara Download
Stukken betreffende Jacobus Mestrezat, waaronder voornamelijk ingekomen brieven van G. Mallet Offredi te Gen�ve en van Charles en Theophile Cazenove te Amsterdam. Deels in het Frans en Engels gesteld. Deels dubbel gefilmd, deels in verkeerde volgorde gefilmd, deels dubbel en deels in zeer slechte staat. Djapara Download
Akte van schuldbekentenis door Johan Michiel van Panhuijs aan Fredericus Montanus, opgesteld door boekhouder Anthonij Johannes Leuftink. Djapara Download
Brief van J. Siberg aan Johan Michiel van Panhuijs. Djapara Download
Akte van indemniteit door Johan Michiel van Panhuijs en Gerardus Roghe van aanspraken op elkaar, opgesteld door de boekhouder Anthonij Johannes Leuftink. Djapara Download
Testament van het echtpaar Frans Hendrik Meeng en Emilia Josephina Lesueur, opgesteld door de assistent-resident van Djapara. Djapara Download
Brief van notaris P. Muijsken aan de algemeen secretaris, betreffende zijn cachet en handtekening. Muijsken P. Djapara Download