88 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Akte van adoptie door Glaudi Anthonij Marcas van Petronella, dochter van Rajam van Cheribon, opgesteld door de gezworen klerk Maurits Jan Pieter Cornelis Hasselaer. Cheribon Download
Brief betreffende het overlijden van L. Bank te Cheribon en J. Lelievelds. Cheribon Download
Akte van adoptie door Glaudi Anthonij Marcas van Petronella, dochter van Rajam van Cheribon, opgesteld door de gezworen klerk Maurits Jan Pieter Cornelis Hasselaer. Cheribon Download
Testament van het echtpaar Johannes Welker en Elisabeth Siege, opgesteld door waarnemend gezworen klerk Gerrit Cretier Jz. Afschrift. Deels dubbel gefilmd. Cheribon Download
Stukken betreffende het voorgenomen huwelijk van Jan Hendrik Senn van Basel en Carolina Pieters. Met een uittreksel uit het doopboek van 1765. Cheribon Download
Akte van adoptie door Andries Braams van Pieter Adriaan, zoon van Marie Jem, opgesteld door scriba Augustijn Danielsz. Cheribon Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Carel Willem Poh, afgehandeld door de executeur testamentaire Fredrik Blaij van Dockum. Met retroacta, 1824-1840. Deels in slechte staat. Deels gesteld in het Chinees, Maleis en Javaans. Cheribon Download
Stukken betreffende Jacob George Diederik Paschen, voornamelijk brieven. Deels een afschrift. Deels in zeer slechte staat. Deels incompleet. Cheribon Download
Stukken betreffende Jan Meijer, waaronder voornamelijk ingekomen brieven bij hem van zakelijke contacten in Indi�. Deels gesteld in het Engels. Deels dubbel, deels in verkeerde volgorde gefilmd en deels in slechte staat. Cheribon Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Johannes Bellemont, in leven gehuwd met Catharina Elizabeth Dieterich, afgehandeld door de executeurs testamentaire Johan Casper Moses en Simon Hendrik Rose, met later als gesubstitueerd executeur Jan Willem Domis. Met retroactum, 1805. Deels afschriften. Deels dubbel gefilmd. Cheribon Download
Testament van Gijsbertus Bois en zijn vrouw Anna Elisabeth, opgesteld door scriba Johannes Brinkman. Afschrift. Cheribon Download
Akte van adoptie door Glaudi Anthonij Marcas van Petronella, dochter van Rajam van Cheribon, opgesteld door de gezworen klerk Maurits Jan Pieter Cornelis Hasselaer. Cheribon Download
Akte van adoptie door Abraham Augustijn Sijmons van Trenatus Augustijn, zoon van Maria Adams, opgesteld door gezworen scriba Maurits Jan Pieter Cornelis Hasselaer. In slechte staat. Cheribon Download
Akte van adoptie door Thomas van Berckel van Geertruijda, dochter van Servica van Cheribon, opgesteld door scriba Maurtis Jan Pieter Cornelis Hasselaer. Cheribon Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Johannes Bellemont, in leven gehuwd met Catharina Elizabeth Dieterich, afgehandeld door de executeurs testamentaire Johan Casper Moses en Simon Hendrik Rose, met later als gesubstitueerd executeur Jan Willem Domis. Met retroactum, 1805. Deels afschriften. Deels dubbel gefilmd. Cheribon Download
Akte van adoptie door Johan Hendrik Bevenroth van Lodewijk Hendrik, zoon van Resmie, opgesteld door scriba Jan van Leijst. Cheribon Download
Brief van de resident van Cheribon aan de algemeen secretaris, betreffende het proces verbaal van de eedaflegging door H. Idzardi. Met bijlage. Idzardi H. Cheribon Download
Stukken betreffende J. Meijer, waaronder voornamelijk uitgaande brieven van en ingekomen brieven bij de heer Meijer aan en van zakelijke contacten in Indi�. Deels in het Engels, Javaans en Maleis gesteld. Deels afschriften, deels incompleet, deels dubbel gefilmd, deels in verkeerde volgorde gefilmd en deels in zeer slechte staat. Cheribon Download
Akte van adoptie door Arie Sijmonse Franke van Avie, dochter van Lempra, opgesteld door scriba Maurits Jan Pieter Cornelis Hasselaer. Cheribon Download
Akte van adoptie door Johanna Catharina Steufhas van Isabella, dochter van Norsia van Tagal, opgesteld door gezworen scriba Maurits Jan Pieter Cornelis Hasselaer. Met een briefje betreffende de adoptie. Cheribon Download
Testament van Judith Pieterse Leem, weduwe van Zacharias Abrahamsz, opgesteld door boekhouder Jan van der Laar. Cheribon Download
Akte van adoptie door Johan Hendrik Bevenroth van Lodewijk Hendrik, zoon van Resmie, opgesteld door scriba Jan van Leijst. Cheribon Download
Stukken betreffende Johan Pieter Hemler of Hemlaer, betreffende zijn nalatenschap afgehandeld door de weeskamer en de voogdij over zijn kinderen Anna Maria Magdalena, Johan Joseph en Carolina Wilhelmina afgehandeld door voogd Johannes Rubenkoning. Deels gesteld in het Javaans. Deels in slechte staat. Deels afschriften. Cheribon Download
Ingekomen brieven bij Casparus Thiel, van voornamelijk zijn ouders het echtpaar J. van Asbeek en A. van de Berg. Deels in zeer slechte staat en incompleet. Met een rekening voor Johannes van den Bergh over 1770, opgesteld door B. de Silva. Cheribon Download
Uitgaande brieven van H. van Stockum, onder andere aan Johannes van den Bergh. Deels een afschrift. Deels in slechte staat. Deels incompleet. Cheribon Download
Brief van het echtpaar J. F. Hullebusch en J. C. Hullebusch, geboren Froling aan een bevriend echtpaar. Cheribon Download
Akte van adoptie door Willem Memang Kie van Jacobus, zoon van Sewi Em, opgesteld door scriba Augustijn Danielsz. Cheribon Download
Stukken betreffende Johan Pieter Hemler of Hemlaer, betreffende zijn nalatenschap afgehandeld door de weeskamer en de voogdij over zijn kinderen Anna Maria Magdalena, Johan Joseph en Carolina Wilhelmina afgehandeld door voogd Johannes Rubenkoning. Deels gesteld in het Javaans. Deels in slechte staat. Deels afschriften. Cheribon Download
Akte van adoptie door Thomas van Berckel van Geertruijda, dochter van Servica van Cheribon, opgesteld door scriba Maurtis Jan Pieter Cornelis Hasselaer. Cheribon Download
Brief van P. C. Hasselaer aan de weeskamer van Cheribon, betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Hendrik van Wilst. Met als bijlagen de boedelinventaris, een uittreksel uit de vendurol en een rekening courant. Cheribon Download
Stukken betreffende Jan Meijer, waaronder voornamelijk ingekomen brieven bij hem van zakelijke contacten in Indi�. Deels gesteld in het Engels. Deels dubbel, deels in verkeerde volgorde gefilmd en deels in slechte staat. Cheribon Download
Akte van adoptie door Johanna Catharina Steufhas van Isabella, dochter van Norsia van Tagal, opgesteld door gezworen scriba Maurits Jan Pieter Cornelis Hasselaer. Met een briefje betreffende de adoptie. Cheribon Download
Testament van Gijsbertus Bois en zijn vrouw Anna Elisabeth, opgesteld door scriba Johannes Brinkman. Afschrift. Cheribon Download
Stukken betreffende J. Meijer, waaronder voornamelijk uitgaande brieven van en ingekomen brieven bij de heer Meijer aan en van zakelijke contacten in Indi�. Deels in het Engels, Javaans en Maleis gesteld. Deels afschriften, deels incompleet, deels dubbel gefilmd, deels in verkeerde volgorde gefilmd en deels in zeer slechte staat. Cheribon Download
Akte van adoptie door Andries Braams van Pieter Adriaan, zoon van Marie Jem, opgesteld door scriba Augustijn Danielsz. Cheribon Download
Akte van adoptie door Willem Memang Kie van Jacobus, zoon van Sewi Em, opgesteld door scriba Augustijn Danielsz. Cheribon Download
Stukken betreffende J. Meijer, waaronder voornamelijk uitgaande brieven van en ingekomen brieven bij de heer Meijer aan en van zakelijke contacten in Indi�. Deels in het Engels, Javaans en Maleis gesteld. Deels afschriften, deels incompleet, deels dubbel gefilmd, deels in verkeerde volgorde gefilmd en deels in zeer slechte staat. Cheribon Download
Testament van Djembrang, gehuwd met Martinus Reep, opgesteld door notaris Willem Herman van der Hell in 1872. Uittreksel, opgesteld door de weeskamer. Cheribon Download
Akte van adoptie door Johanna Catharina Steufhas van Isabella, dochter van Norsia van Tagal, opgesteld door gezworen scriba Maurits Jan Pieter Cornelis Hasselaer. Met een briefje betreffende de adoptie. Cheribon Download
Stukken betreffende Johannes van den Bergh. Cheribon Download
Stukken betreffende de insolvente nalatenschap van Jan van Noorle, eerst afgehandeld door de weeskamer en vervolgens door de sequester Daniel Adriaan Beeckman. Met retroacta, 1756-1777. Deels afschriften. Deels dubbel en verkeerd gefilmd. Deels in slechte staat. Cheribon Download
Stukken betreffende Eliakim Thomas, waaronder brieven van Jan Hendrik Muller. Met notities van medewerkers van het Landsarchief Batavia. Met vertalingen van stukken betreffende de verkoop van een erf door Arnassala Chittiaar aan Wengata Ammaal en door Renga Ammaal, vrouw van Sjiramen, en haar zoon Kistnen aan Armogata Poele, 1739-1750. Deels in slechte staat. Cheribon Download
Akte van adoptie door Willem Memang Kie van Jacobus, zoon van Sewi Em, opgesteld door scriba Augustijn Danielsz. Cheribon Download
Brief van het echtpaar J. F. Hullebusch en J. C. Hullebusch, geboren Froling aan een bevriend echtpaar te Semarang. Cheribon Download
Akte van procuratie door Marinus van Leeuwendaal van Johannes van Hek en Paul Bergman, opgesteld door scriba Pieter Hopkeert. Cheribon Download
Brieven van P. C. Hasselaer, voornamelijk aan Johannes van den Bergh. Deels in verkeerde volgorde gefilmd. Deels gesteld in het Chinees. Cheribon Download
Brief van de resident van Cheribon aan de gouverneur-generaal, betreffende het proces verbaal van de eedaflegging door Franciscus Leonardus Hubertus Goossens. Met bijlage. Goossens Franciscus Leonardus Hubertus Cheribon Download
Stukken betreffende Casper Carel Renhard, deels als procuratiehouder van Jacob Bauer en verder met brieven van J. van Geijst en Jan Baptist Auogader. Deels dubbel gefilmd. Cheribon Download
Akte van adoptie door Paulus Ruijgh van Batavia van Hendrik, zoon van Betiek van Cheribon, opgesteld door gezworen scriba Maurits Jan Pieter Cornelis Hasselaer. Cheribon Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Johannes Bellemont, in leven gehuwd met Catharina Elizabeth Dieterich, afgehandeld door de executeurs testamentaire Johan Casper Moses en Simon Hendrik Rose, met later als gesubstitueerd executeur Jan Willem Domis. Met retroactum, 1805. Deels afschriften. Deels dubbel gefilmd. Cheribon Download