De studiezaal van het Nationaal Archief is weer open. Archiefstukken en publicaties uit onze Bibliotheek of Verzamelingen kun je daar inzien. Reserveer minimaal een werkdag van tevoren een plek door middel van ons reserveringssysteem.

13.700 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Cornelis van Dijk, gedaan door de weeskamer. Dijk van Cornelis Batavia Download
Onderhandse schuldbekentenis door Jacobus Franciscus Somers aan Jan Elias van Meijlendonck. Deels gekwiteerd. Batavia Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Cornelis Mandoewapessij, gedaan door Hermanus Petrus Caijhena. Batavia Download
Akte van adoptie door Hendrika Christina Hendriks van Paulina Elisabeth Christina de Haan, dochter van Tjoa Boenio, opgesteld door notaris Jan Burger. Batavia Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Louisa Rasina Maria Nooteboom, gedaan door Abraham Nooteboom. Deels in slechte staat. Batavia Download
Akte van adoptie door Jacobus Sollie van Abraham Jacobus Anthonij Sollie, zoon van Anna Davids, opgesteld door notaris Daniel Lodewijk Dewin. Batavia Download
Akte van adoptie door Leonardus Abrahamsz van Hillegonda van Batavia, dochter van Rosimond van Mandhaer, opgesteld door notaris Leendert Rolff. Batavia Download
Akte van adoptie door Dirk Simon Smit van Pieter, zoon van Tiedja van Mandhar, opgesteld door notaris Jan Burger. In slechte staat. Batavia Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Anton Juliaan Adriaan Heupner, gedaan door de vader John Heupner. Batavia Download
Verklaring van armoede voor Nicolaas Louisz, weduwnaar van Maria Nicolaasz, opgesteld door Pieter Bos, Joan de Sose, C. Jansz de Groot en de heer Hoffman. Batavia Download
Inventaris van de boedel van Carel Wannemaker, gedaan door de weeskamer te Batavia. Afschrift. Wannemaker Carel Batavia Download
Testament van het echtpaar François Colombijn en Geertje Spies, opgesteld door notaris Johannis Greving. Met nadere codicillaire dispositie van dhr. Colombijn. Batavia Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van F. A. Eijkhoust, gedaan door de weeskamer. Eijkhoust F. A. Batavia Download
Akte van adoptie door Bernard Aronsz van Johanna Carolina, dochter van de slavin Manus van Mangorij, opgesteld door notaris Gerard Joan Runstorff. Batavia Download
Akte van adoptie door Willem de Maillij Aarnoutsz van Jacob van Batavia, zoon van de vrijgegeven slavin Besie van Java, opgesteld door notaris Reijnhard Johannes Wiltens. Batavia Download
Gerechtelijk stuk, betreffende de gerechtelijke actie van Helena van Batavia tegen Sophia Cornelia, eerder weduwe van Abraham Matton, later van Hendrik Harmensz, inzake het erfdeel van de dochter van mevrouw Van Batavia, Helena Rakels, uit de nalatenschap van haar vader, de heer Matton. Afschrift. Batavia Download
Akte van adoptie door Nicolaas Duijt van Nicolaas, zoon van Clarinda van Cailie, opgesteld door notaris Guilliam Gerard Franchimont. Batavia Download
Akte van adoptie door het echtpaar Benjamin Claasz en Elisabeth Rotvanger, van Johanna Elisabeth, dochter van Tjoe Teeng Kong alias Sauwang, opgesteld door notaris Joan van der Voort. Batavia Download
Stukken betreffende de aangifte voor het successierecht over de boedel van Jacoba Howaij, gedaan door de echtgenoot Simon Rawaroe. Batavia Download
Testament van Jan Hendrik Grasz, opgesteld door notaris Leendert Rolff. Grasz Jan Hendrik Batavia Download
Akte van adoptie door Magdalena Absolons van Wilhelmina Magdalena Gerbrand, dochter van Miena, opgesteld door notaris Nicolaas van Bergen van der Grijp. Batavia Download
Correspondentie tussen het handelshuis Abraham & Paul Chatelain te Amsterdam en haar procuratiehouders te Batavia de heren Michiel Romp en David Joan Smith. Vanaf 1774 wordt alleen de heer Smith aangeschreven. Met bijgevoegde akten en rekeningen. Tevens persoonlijke stukken ingekomen bij en van Albertus Gerardus Smith en zijn echtgenote Sophia Johanna Elisabeth Trotz. Deels in slechte staat. Deels afschriften. Deels dubbel gefilmd. Batavia Download
Testament van Helena Magdalena Goedhart, weduwe van Carel Pieters, opgesteld door notaris Egbert Blomhert. Batavia Download
Stukken betreffende Johannes Muller, waaronder stukken aangaande zijn schulden bij de "Bank Courant", de "Bank van Leening" en Jacob Olzati. Deels afschriften. Batavia Download
Akte van adoptie door Darius Jonathansz van Daniel en Helena Gracia, kinderen van Roseniera, opgesteld door notaris Anthonij Cornelis Verspijck. Batavia Download
Akte van schuldbekentenis door Christiaan Schneider aan Hendrik Isaac Guitard, met borgstelling door Godfried Wilhelm Wilke en Jan Eppinger, opgesteld door notaris Johannes Nicolaas Bestbier. Gekwiteerd, 1790. In slechte staat. Batavia Download
Akte van adoptie door Petrus Goedvriendt van Sara Willemina Goedvriendt, dochter van Ajaij Giting, opgesteld door notaris Johannes Nicolaas Bestbier. Deels in slechte staat. Met een omslag van een verzoekschrift van Petrus Goedvriendt. Batavia Download
Stukken betreffende Adriaan Jacobus van Hek. Deels afschriften. Deels in slechte staat. Batavia Download
Maandrol van Post de Qual, opgesteld door de heer Thalman. Batavia Download
Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Willem Fredericus Vriese, afgehandeld door Willem Laurens Bankert en Benjamin Reinhardt Godfried Bouricius als procuratiehouders van zijn zuster Anna Mathilda Vriese, gehuwd met Cornelis Jacob Arnold den Tex, en zijn broer Felix Andries Vriese. Deels een afschrift. Deels incompleet, deels in verkeerde volgorde gefilmd en deels in slechte staat. Batavia Download
Akte van adoptie door Gerardus Johannes van der Geugten van Clara Magdalena van der Geugten, dochter van Roosje, opgesteld door notaris Karel Christiaan Bosse. Batavia Download
Akte van adoptie door het echtpaar Petrus Theophilactus Davidsz en Anna Catharina van der Crap van Johanna Wilhelmina Davids, dochter van Susanna van Batavia, opgesteld door notaris Leonardus Gousset. Deels dubbel gefilmd. Batavia Download
Eigendomsbewijs van de slaaf Seebo van Mangaraij, hernaamd October, waarvan de respectievelijke eigenaars zijn Bernardus van Pleuren, Albert Kikkert en D. J. Smith. Batavia Download
Akte van adoptie door Elisabeth Magdalena De Lima van Johan Hendrik De Lima, zoon van de slavin Malati van Ende, opgesteld door notaris Jacob Nicolaas Michell. Batavia Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Petrus Alexander Agerbeek, gedaan door de vader Petrus Alexander Agerbeek, gehuwd met A. Pak. Batavia Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Friedrich Gustav Ulrich, gedaan door de weeskamer. In slechte staat. Ulrich Friedrich Gustav Batavia Download
Akte van adoptie door Anthonij Ariens Huijsers van Carolina Geertruida Huijsers, dochter van Louisa van Maccasser, opgesteld door notaris Marinus Johannes Piepers. Deels in slechte staat. Batavia Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Jan Coulster, gedaan door de oom J. J. Jans. Batavia Download
Akte van adoptie door Wijnand Bonvoust van Maria van Batavia, dochter van Elisabeth van Batavia, opgesteld door notaris Josua Leonardus Gousset. Batavia Download
Akte van adoptie door Julius Ludewich de Ruiter van Johanna Juliana Francina Du Bois, dochter van de slavin Tjampaka van Sopping, opgesteld door notaris Frans Michaël Kilian. Batavia Download
Contract tussen Johan Michiel van Panhuijs, gehuwd met Cornelia van der Dussen, enerzijds en het echtpaar Wijnand Johannes Wattier en Maria van der Dussen anderzijds, betreffende de nalatenschap van Jan Doedijns, die aan de zussen toevalt wegens het overlijden van hun grootmoeder Jacoba Philippina Slobeths en hun halfbroeder Pieter Vincent Born, opgesteld door notaris Nicolaus Matthaus. Batavia Download
Akte van adoptie door Jacob Cornelis Pereira van Lodewijk Cornelis, zoon van Tan Bongnio, opgesteld door notaris Marinus Johannes Piepers. In slechte staat. Batavia Download
Akte van adoptie door Jonathan Michielsz van Elisabeth Michiels, dochter van Saijba, bij de doop hernaamd Sebastiana Hendriksz, opgesteld door notaris Johannes Greving. Batavia Download
Akte van adoptie door Abraham Isaac Thomasz van Frans Nicolaas Johannesz, zoon van de slavin Castoerie van Mandhaar, opgesteld door notaris Johannes Greving. Batavia Download
Akte van adoptie door het echtpaar Johannes Gijsbert Baptist en Alsiana Petronella van Bergen van Benjamin Johannes en Salomon Johannes, zonen van Debora van de Veijver, weduwe van Elias Mozes, opgesteld door notaris Gerard Joan Runstorff. Batavia Download
Akte van borgstelling door Wijbrand de Jongh voor Jacob Samuel de Raeff, opgesteld door notaris Jan Jacob van Polanen de Bevere. Batavia Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Cornelia Elizabeth Blanke, weduwe van Jan Erkelens, afgehandeld door de executeurs testamentaire Jan Hendrik Cox en Fredrik Hendrik Salingre. Deels afschriften. Deels in slechte staat. Met retroacta, 1800-1806. Batavia Download
Boedelrekening van Willem Jan Bernard Albinus over 1789, opgesteld door de momboirkamer Utrecht. Afschrift voor de weeskamer Batavia. Albinus Willem Jan Bernard Batavia Download
Akte van adoptie door Michiel Emanuel Steufaas van Michiel, zoon van Tamar van Batavia, opgesteld door notaris Herman Scheltus. In slechte staat. Batavia Download
Kwitantie van Elisabeth van Mechelen, weduwe van Anthonij Ducam, voor Jan Tol en Jan Hilgers, executeurs testamentaire in de nalatenschap van Philibert van Coulster, opgesteld door notaris Justus Rijkloff Costerus. Batavia Download