91 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Stukken betreffende Johan Hendrik Fredrik Neeff te Bantam, waaronder voornamelijk ingekomen brieven bij hem van onder andere C. J. S. Wimmercrantz, W. C. Engert, J. L. Kinderman en W. D. Pielat. Deels gesteld in het Duits en Frans, deels incompleet, deels verkeerd gefilmd, deels dubbel gefilmd en deels in zeer slechte staat. Bantam Download
Akte van adoptie door Godfried Neuendorff van Carl Frans Neuendorff, zoon van Carolina Dorothea Tier, opgesteld door de secretaris van de resident van Bantam Annius Abrahami de Melverda. Bantam Download
Correspondentie tussen Johan Hendrik Fredrik Neeff en Barend van der Claashorst te Bantam enerzijds en N. W. Beijts te Cochin of Samuel Constantin Saffin te Batavia anderzijds. Deels afschriften. Bantam Download
Akte van adoptie door Cornelis Sint Nicolaas van Volkje Sint Nicolaas, dochter van Singedia, opgesteld door de resident van Bantam. Bantam Download
Akte van adoptie door Johan Godlob Troltsch van Pieter Godlob, zoon van Arija van Batavia, opgesteld door scriba Hendrik Croon. Deels in slechte staat. Bantam Download
Uitgaande brieven van en ingekomen brieven bij Philippus Gijsbertus Meurs te Batavia aan en van voornamelijk familieleden in Indi� en Nederland. Met bijlagen. Deels dubbel gefilmd, deels incompleet en deels in zeer slechte staat. Bantam Download
Ingekomen brieven bij Isaac Soual, deels samen met zijn echtgenote A. A. van Boneval, deels samen met Willem August Hommel, van familie en kennissen in Indi� en Nederland. Met als bijlagen een rekening courant en een factuur en een cognossement. Deels gesteld in het Frans. Deels in slechte staat. Deels verkeerd gefilmd. Deels dubbel gefilmd. Deels incompleet. Bantam Download
Onderhandse akte van emancipatie door de executeuren testamentair van wijlen David Brouwer, namelijk de heren Jacob van Rijn, Philip Pieter Wytman, Jan Andries Stier en Jacob Mossel, van de slavin Tjanpacka, opgesteld door scriba Jan Kip. Bantam Download
Akte van adoptie door Johan Godlob Troltsch van Pieter Godlob, zoon van Arija van Batavia, opgesteld door scriba Hendrik Croon. Deels in slechte staat. Bantam Download
Akte van adoptie door Charles Maudel van Willem Nes, zoon van Salma van Batavia, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar [N204]. Akte van adoptie door Johan Christoffel Neeff van Johan Hendrik Christoffel Neeff, zoon van Roosje van Boegis, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar [N205]. Door elkaar gefilmd. Bantam Download
Ingekomen brieven bij Johan Hendrik Frederik Neeff te Bantam van onder meer J. L. Kinderman, S. G. Uhl, de heer Wimmercrantz en J. van Heidfeld. Tevens een translaat van een manifest door George Rip, een reactie daarop van de Engelse Kroon en een stuk betreffende de Engelse oorlogsverklaring door Engeland aan de Republiek en de gevolgen daarvan, 1780-1781. Deels een afschrift. Deels in slechte staat. Bantam Download
Brief van Fredrik Hendrik Beijnon aan een onbekende heer, betreffende de nalatenschap van de heer Van der Willige. In slechte staat. Bantam Download
Brief van Roman te Bantam aan Marinus Pruijs te Batavia, met bijgevoegd een factuur. Bantam Download
Akte van adoptie door Deodatus Bartholomeus De Lima van Troijaanus Bartholomeus De Lima, zoon van Pinra van Boegies, opgesteld door scriba Carel Telkamp. Bantam Download
Akte van adoptie door Deodatus Bartholomus De Lima van Emeriekus Bartholomeus de Lima, zoon van Pinra van Boegies, opgesteld door scriba Carel Telkamp. Deels in slechte staat. Deels verkeerd gefilmd. Bantam Download
Brieven van J. C. v. Ossenberch aan Jacobus Mestrezat te Batavia, betreffende onder meer zijn aangenomen dochter. Bantam Download
Akte van adoptie door Fredrik Hendrik Jacobs van Antonetta Maria, dochter van Mina, opgesteld door de resident van Bantam. Bantam Download
Onderhandse akte van emancipatie door de executeuren testamentair van wijlen David Brouwer, namelijk de heren Jacob van Rijn, Philip Pieter Wytman, Jan Andries Stier en Jacob Mossel, van de slavin Tjanpacka, opgesteld door scriba Jan Kip. Bantam Download
Akte van adoptie door Frans Diederik Fr�lke van Fransiscus Carolus, zoon van Constantia van Solor, opgesteld door scriba Carel Telkamp. Bantam Download
Akte van adoptie door Victor Chadel van Victoire Fabritius, dochter van Mina, opgesteld door resident van Bantam. Bantam Download
Stukken betreffende de insolvente nalatenschap van Johan Benjamin Koehl, deels afgehandeld door curator Jacob Wilss en deels opgesteld door F. Reynouts en J. H. F. Neeff. Deels afschriften. Bantam Download
Stukken betreffende Jacob Wils, deels aangaande zijn rechtszaak tegen Jan Reijnax en deels aangaande de afwikkeling van zijn nalatenschap, afgehandeld door de executeuren testamentaire Johannes Reijnouts en Johan Hendrik Fredrik Neeff. Deels afschriften en een uittreksel. Deels in slechte staat. Bantam Download
Brief van Roman te Bantam aan Pieter Kaart te Batavia. Bantam Download
Akte van emancipatie door Johan Daniel Leonhardij van April van Mandhaar, opgesteld door scriba Ajax Fredrik van Solms. Bantam Download
Brieven van de heer Roman te Bantam aan Pieter Kaart te Batavia. Bantam Download
Akte van adoptie door Cornelis Sint Nicolaas van Cornelis Sint Nicolaas, zoon van Singedia, opgesteld door de resident van Bantam. Bantam Download
Akte van adoptie door Frans Diederik Fr�lke van Fransiscus Carolus, zoon van Constantia van Solor, opgesteld door scriba Carel Telkamp. Bantam Download
Akten van schuldbekentenis door Willem Christoffel Engert aan Christiaan Louis Arnold en Wijbrand de Jongh, opgesteld door scriba Carel Telkamp en notaris Louis Wijbrand van Schellebeek. Deels in slechte staat. Bantam Download
Uitgaande brieven van en ingekomen brieven bij Philippus Gijsbertus Meurs te Batavia aan en van voornamelijk familieleden in Indi� en Nederland. Met bijlagen. Deels dubbel gefilmd, deels incompleet en deels in zeer slechte staat. Bantam Download
Ingekomen brieven bij Johan Hendrik Frederik Neeff te Bantam van onder meer J. L. Kinderman, S. G. Uhl, de heer Wimmercrantz en J. van Heidfeld. Tevens een translaat van een manifest door George Rip, een reactie daarop van de Engelse Kroon en een stuk betreffende de Engelse oorlogsverklaring door Engeland aan de Republiek en de gevolgen daarvan, 1780-1781. Deels een afschrift. Deels in slechte staat. Bantam Download
Akte van adoptie door Fredrik Hendrik Jacobsz van Hendrik Leonardus Daniels, zoon van Aurelius Daniels, opgesteld door de scriba Dirk van Eeusom. Bantam Download
Akte van adoptie door Deodatus Bartholomus De Lima van Emeriekus Bartholomeus de Lima, zoon van Pinra van Boegies, opgesteld door scriba Carel Telkamp. Deels in slechte staat. Deels verkeerd gefilmd. Bantam Download
Akte van adoptie door Jacobus van den Bogaart van Paulus, zoon van Aliema van Batavia, opgesteld door notaris Johannes Nicolaas Bestbier. Bantam Download
Akte van adoptie door Paulus Hansen van Jacobus, zoon van Susanna Theodora van Tanara, opgesteld door scriba Carel Telkamp. Bantam Download
Akte van adoptie door het echtpaar Johan Jacob Fransz en Helena Cornelis van Hermenina Engeltina Andries, dochter van Aurora Christina van Souratte, opgesteld door notaris Matthias Diederik van Haak. Deels dubbel gefilmd. Bantam Download
Akte van adoptie door Fredrik Hendrik Jacobs van Antonetta Maria, dochter van Mina, opgesteld door de resident van Bantam. Bantam Download
Akte van adoptie door Paulus Hansen van Jacobus, zoon van Susanna Theodora van Tanara, opgesteld door scriba Carel Telkamp. Bantam Download
Akte van adoptie door Charles Maudel van Willem Nes, zoon van Salma van Batavia, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar [N204]. Akte van adoptie door Johan Christoffel Neeff van Johan Hendrik Christoffel Neeff, zoon van Roosje van Boegis, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar [N205]. Door elkaar gefilmd. Bantam Download
Brieven van Jacob Wils aan J. Reijnouts en J. H. F. Neeff te Bantam. Met een akte van attestatie door Nicolaas Pietersz en Tan Hoeko, op verzoek van Gerardus Walburg, betreffende Chinese houtkappers, opgesteld door notaris Wiggert Wargaren. Deels een afschrift, deels incompleet, deels in verkeerde volgorde gefilmd, deels dubbel gefilmd en deels in slechte staat [W180]. Opleesrol bij de begrafenis van Asuerus Regnerus van Wijkel. Deels dubbel gefilmd [W181]. Door elkaar gefilmd. Bantam Download
Akte van adoptie door Pieter Abrahams van zijn slavin Catharina Theodora Verbeek, opgesteld door notaris Louis Saberlijn. Afschrift. Bantam Download
Brief van de chef van het departement der Marine aan de algemeen secretaris, betreffende het proces verbaal van de eedaflegging door Albert A. Colvoort. Met bijlage. Colvoort Albert A. Bantam Download
Akte van adoptie door Fredrik Hendrik Beijnon van Hendrik Daniel Coenraad, zoon van Saima van Batavia, opgesteld door scriba Johan Fredrik Neeff. Bantam Download
Akte van adoptie door Johan Godlob Troltsch van Pieter Godlob, zoon van Arija van Batavia, opgesteld door scriba Hendrik Croon. Deels in slechte staat. Bantam Download
Akte van adoptie door Frans Peijsker of Peijscher van Nicolaina Aurora Francisca, dochter van Philida van Balie, opgesteld door scriba Ajax Fredrik van Solms. Bantam Download
Akte van adoptie door Frans Diederik Fr�lke van Fransiscus Carolus, zoon van Constantia van Solor, opgesteld door scriba Carel Telkamp. Bantam Download
Akte van adoptie door Frans Peijsker of Peijscher van Nicolaina Aurora Francisca, dochter van Philida van Balie, opgesteld door scriba Ajax Fredrik van Solms. Bantam Download
Akte van adoptie door Fredrik Hendrik Jacobsz van Hendrik Leonardus Daniels, zoon van Aurelius Daniels, opgesteld door de scriba Dirk van Eeusom. Bantam Download
Inventaris van de boedel van Pieter Groenhoff, opgesteld door de weeskamer. Groenhoff Pieter Bantam Download
Akte van adoptie door Godfried Neuendorff van Carl Frans Neuendorff, zoon van Carolina Dorothea Tier, opgesteld door de secretaris van de resident van Bantam Annius Abrahami de Melverda. Bantam Download
Stukken betreffende de insolvente nalatenschap van Johan Benjamin Koehl, deels afgehandeld door curator Jacob Wilss en deels opgesteld door F. Reynouts en J. H. F. Neeff. Deels afschriften. Bantam Download