1.091 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Stukken betreffende de nalatenschap van Arnoldus Abeleven als afgehandeld door Jan du Pire, Johannes Abeleven, Jacob Fredrik du Pire en Arnoldus Pit. Amsterdam Download
Cognossement tussen T�ger Abo en de weeskamer Amsterdam, betreffende het afleveren van geld bij de weeskamer Batavia. Abo T�ger Amsterdam Download
Akte van procuratie door het echtpaar Jacobus van der Schaef jr. en Maria Louise Petronella Renard van Louis Pieter Renard en Pieter van Segveld, als executeuren testamentaire van Johanna van Segveld, in leven gehuwd met Daniel Renard, opgesteld door notaris Everard Haverkamp. Amsterdam Download
Brief van J. H. Bagman & Zoon en Joh. Lohman aan Klaas Lakke. Amsterdam Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Barend Jaspersz, afgehandeld door de weeskamer en zijn procuratiehouders Abraham van Dijk en Michiel Romp. Met retroacta, 1735-1746. Deels afschriften of uittreksels. Deels in slechte staat. Deels dubbel of in verkeerde volgorde gefilmd. Amsterdam Download
Onderhandse schuldbekentenis door Jan Streijbeek aan Pieter Poolman, te betalen aan Hendrik Arend Lelijveld en Daniel Pinterman te Batavia. Amsterdam Download
Ingekomen brieven bij Arnoldus Boonen en deels bij zijn echtgenote Anna de la Fontaine te Batavia van familieleden in Amsterdam, voornamelijk van het echtpaar Abraham de Marre en Maria de Marre, geboren Smits. Deels incompleet, deels in verkeerde volgorde gefilmd en deels dubbel gefilmd. Amsterdam Download
Rekening courant van het echtpaar Klaas Lakke en Petronella Fockens, eerder weduwe van S. Schouten en J. J. van Maas, over 1808, opgesteld door J. H. Bagman & Zoon en Joh. Lohman. Met een fragment van een rekening over 1809. Amsterdam Download
Stukken betreffende Frederik Droop, wonend op het landgoed "Kedong Badak" te Buitenzorg, waaronder kwitanties, ingekomen brieven, en rekeningen courant voor M. W. Jansen, weduwe van Joseph van den Berg over 1829-1833. Deels in zeer slechte staat. Deels gesteld in het Maleis, Frans en Engels. Deels dubbel gefilmd. Incompleet. Deels afschriften. Amsterdam Download
Reglement van de bewindhebbers van de VOC, betreffende het transport van drank ten behoeve van Fredrik Kruijs. Kruijs Fredrik Amsterdam Download
Testamenten van Timotheus Hermanus Lubberts. Deels dubbel gefilmd. Deels in slechte staat. Amsterdam Download
Brief van A. Sta- aan onbekende heren, betreffende Nicolaas van Schie. Deels in slechte staat. Amsterdam Download
Brief van Willem Haverkorn en Christiaen Lodwig Kn�hr aan Joachim Winter te Batavia, betreffende de nalatenschap van Paulus Andries. Met als bijlagen een akte van attestatie door Gerrit van Staveren en Jan Koster op verzoek van het echtpaar Willem van der Kloot en Jannatje Andries, betreffende Paulus Andries en de foute spelling van David in plaats van Willem van der Kloot in diens testament, en een akte van procuratie door het echtpaar Willem van der Kloot en Jannetje Andries, universele erfgenamen van Paulus Andries, van Willem Haverkorn en Christiaan Lodewijk Knohr. Deels afschriften. Amsterdam Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te Amsterdam voor Fredrik Willem Hendrik van Straaten. Straaten van Fredrik Willem Hendrik Amsterdam Download
Brief van Louisa Charlotta Haidin aan een onbekende persoon. Gesteld in het Duits. Amsterdam Download
Ingekomen brieven bij A. F. Staroskij te Batavia en Malakka van familieleden en vrienden in Duitsland, Nederland en Indi�, waaronder voornamelijk zijn moeder A. E. Staroskij, geboren Stanken, zijn broer J. G. Starosckij en zijn broer J. A. W. Staroskij. Met een brief van A. F. en J. G. Staroskij. Deels gesteld in het Duits. Deels een afschrift. Deels verkeerd gefilmd, deels dubbel gefilmd en deels in zeer slechte staat. Amsterdam Download
Beschikking op het verzoek van Johannes Abeleven, Jan Dupere, Arnoldus Pit en Jacobus Fredrik Dupere aan de schepenen, betreffende de afhandeling van de nalatenschap van Arnoldus Abeleven. Afschrift. Amsterdam Download
Brief van Jacobus & Roelof Coster en Nicolaas Adrianus Goetzee aan Anthonij Cornelis Verspijck, betreffende de verzending van schrijfbenodigdheden. Amsterdam Download
Stukken betreffende Jacobus Theodorus Reijnst te Batavia, waaronder ingekomen brieven van voornamelijk J. J. Rothenbuhler en J. Graafland Jansz, rekeningen courant, procuraties en relazen, 1789-1827. Met stukken betreffende Isaac Reijnst te Batavia, waaronder voornamelijk schuldbekentenissen ten behoeve van hem en gerechtelijke stukken, 1769-1775. Deels gesteld in het Frans en Engels. Deels afschriften, deels dubbel, deels incompleet, deels dubbel gefilmd, deels verkeerd gefilmd, deels in verkeerde volgorde gefilmd en deels in zeer slechte staat. Amsterdam Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te Amsterdam voor Clara Cornelia Rouffaer. Rouffaer Clara Cornelia Amsterdam Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te Amsterdam voor Bapie Wierink. Wierink Bapie Amsterdam Download
Codicillaire dispositie van A. van Westhoven en M. Forangier, opgesteld door notaris A. van Burgh. Afschrift, 1778. Deels in slechte staat. Amsterdam Download
Ingekomen brieven bij George Dirkszoon Bruijn. Met bijgevoegd een nota van onkosten en rekeningen courant over 1790-1793. Amsterdam Download
Akte van scheiding en deling van de nalatenschap van Dieuwertje Lambertus Bosch, weduwe van Ike Egberts, door Adrianus van Coevenhoven, als executeur testamentaire, en Thomas Groeneweg van Oudshoorn, als procuratiehouder van de weeskamer Banda met betrekking tot de erfgenamen in de familie Welman, met later als comparant Arend Hop, als in huwelijk hebbend Marretje Ikes de Jong, fidei-commissaire erfgename, opgesteld door notaris Reinier van Eibergen. Afschrift. Amsterdam Download
Brief van de weduwe Abraham Snarenburg & Zoon aan de weeskamer Batavia, betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Jacob Willekes. Amsterdam Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te Amsterdam voor Jasper van der Sluijs. Sluijs van der Jasper Amsterdam Download
Brief van Carel Loth, dhr. De Coninck en dhr. Sintelaar aan de weeskamer Batavia, betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van P. J. Bangeman. Met bijgevoegde rekening. Amsterdam Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te Amsterdam voor Jan van der Meyden. Meyden van der Jan Amsterdam Download
Ingekomen brieven bij S. C. Villiers, weduwe Zinner, van voornamelijk J. W. Spengeler en Hendrik en Jacob ter Horst. Met als bijlage een rekening. Deels dubbel. Deels in zeer slechte staat. Amsterdam Download
Rekening voor het echtpaar Klaas Lakke en Petronella Fockens, laatst weduwe van J. J. van Maas, opgesteld door J. H. Bagman & Zoon en Joh. Lohman. Amsterdam Download
Brieven van (in wisselende samenstelling) Robbert Hendrik Armenault, Abraham Armenault, Jacob Armenault en Hendrik Weijland, gehuwd met Martha Armenault, aan de weeskamer te Batavia, betreffende de nalatenschap van hun broer en zwager Daniel Armenault. Bijgevoegde akte van decharge. Twee versies.� Amsterdam Download
Ingekomen brieven bij Anthonij Hellemans, deels samen ontvangen met Jan Jacob Konopak. Deels incompleet. Deels in slechte staat. Deels afschriften. Met bijlagen. Amsterdam Download
Brieven van (in wisselende samenstelling) Robbert Hendrik Armenault, Abraham Armenault, Jacob Armenault en Hendrik Weijland, gehuwd met Martha Armenault, aan de weeskamer te Batavia, betreffende de nalatenschap van hun broer en zwager Daniel Armenault. Bijgevoegde akte van decharge. Twee versies.� Amsterdam Download
Ingekomen brieven bij Catharina van Doorn, weduwe van Jan Arend Meijer, te Batavia, voornamelijk van haar procuratiehouder te Amsterdam, Fredrik Kier�lff. Met bijlagen. Deels een afschrift, deels dubbel gefilmd en deels in zeer slechte staat. Amsterdam Download
Wisselbrieven voor Wijnand Stand te Amsterdam van Pieter van Dort en Martinus Pruijs te Batavia. Amsterdam Download
Uittreksel uit het register van de weeskamer Amsterdam, betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Cornelia van Midlum door de weeskamer Amsterdam (vertegenwoordigd door Thomas Groeneweg van Oudshoorn en later Jeronimus Nolthenius als zijn curator en opvolger), door Willem van Heemskerk, Albertus Kleinenberg en Maarten Backer als executeuren testamentaire, en door de weeskamer Batavia en Jacob Hendrik Johanssen als procuratiehouder van de erfgename, namelijk Wilhelmina Gerardina van der Graaf, weduwe van Godfried Carel van Meurs. Met als bijlagen vruchtrekeningen over 1780-1790, opgesteld door de weeskamer Amsterdam, ge�xamineerd door de executeuren testamentaire en overgedragen aan de weeskamer Batavia. Amsterdam Download
Brief van J. H. Bagman & Zoon en Joh. Lohman aan Klaas Lakke. Amsterdam Download
Kwitantie van P. F. Behrends als gemachtigde van Nicolaas van Dijk voor Johanna Adriana Casier, weduwe van Jan de Ruijter. Amsterdam Download
Stukken betreffende Frans Jacob Berg, waaronder kwitanties, notari�le akten zoals bodemarijbrieven, stukken betreffende zakelijke transacties te Coromandel, brieven van Carel de Riberto te Surat en stukken afgehandeld door de gemachtigden James Burnett en Pieter Laurenson na Bergs repatri�ring. Deels gesteld in het Frans en Engels. Deels dubbel gefilmd, deels in verkeerde volgorde gefilmd, deels in slechte staat. Deels afschriften. Amsterdam Download
Uittreksel uit het register van de weeskamer Amsterdam, betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Cornelia van Midlum door de weeskamer Amsterdam (vertegenwoordigd door Thomas Groeneweg van Oudshoorn en later Jeronimus Nolthenius als zijn curator en opvolger), door Willem van Heemskerk, Albertus Kleinenberg en Maarten Backer als executeuren testamentaire, en door de weeskamer Batavia en Jacob Hendrik Johanssen als procuratiehouder van de erfgename, namelijk Wilhelmina Gerardina van der Graaf, weduwe van Godfried Carel van Meurs. Met als bijlagen vruchtrekeningen over 1780-1790, opgesteld door de weeskamer Amsterdam, ge�xamineerd door de executeuren testamentaire en overgedragen aan de weeskamer Batavia. Amsterdam Download
Testamenten van Gerardus van der Geugten te Amsterdam, 1771 [G23] en met zijn echtgenote Anna Johanna Oenen te Batavia, 1790 [G22]. Tevens een onderhands testament van Gerrardus van der Geugten, 1782 [G24]. In slechte staat. In de verkeerde volgorde gefilmd. Amsterdam Download
Stukken betreffende Jacob Weber, gehuwd met Catharina Warmont, als borgsteller voor het echtpaar Barent Rijke en Maria Elisabeth Weber en als procuratiehouder van Antonia Winthuijsen, gehuwd met Pieter Eliza Hissing. Deels afschriften. Deels dubbel en deels verkeerd gefilmd. Amsterdam Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te Amsterdam voor Jan van Riel. Riel van Jan Amsterdam Download
Brief van Swaan en Swart aan David Joan Smith, betreffende onder meer de schoonzoon van Smith, namelijk C. J. Bosch. Dubbel. Amsterdam Download
Ingekomen stukken bij Wijnand de Bonvoust en deels bij zijn echtgenote Alida Maria Brandt. Bijgevoegd een afschrift van het testament van Jean Louis de Bonvoust en Maria Johanna Meijr, 1751. Deels gesteld in het Maleis. Deels in slechte staat. Amsterdam Download
Correspondentie tussen het handelshuis Abraham & Paul Chatelain te Amsterdam en haar procuratiehouders te Batavia de heren Michiel Romp en David Joan Smith. Vanaf 1774 wordt alleen de heer Smith aangeschreven. Met bijgevoegde akten en rekeningen. Tevens persoonlijke stukken ingekomen bij en van Albertus Gerardus Smith en zijn echtgenote Sophia Johanna Elisabeth Trotz. Deels in slechte staat. Deels afschriften. Deels dubbel gefilmd. Amsterdam Download
Brieven van Hertz en B. Derkinderen aan Coenraad Los. Amsterdam Download
Kwitantie van Joh. Lohman voor J. H. Bagman & Zoon, als gesubstitueerde procuratiehouders van H. N. Lacl�, en samen met hemzelf procuratiehouders van het echtpaar Klaas Lakke en Petronella Fockens. Amsterdam Download
Akte van procuratie door Egbert Michael Engelberts te Amsterdam van de heren Van Ryck, Prediger en J. C. Romswinckel te Batavia, opgesteld door notaris Jacob Fredrik Klinkhamer. Afschrift. De heer Engelberts is zelf procuratiehouder van Isaac Wijnkamp te Haarlem, op zijn beurt procuratiehouder van de erfgenamen van Nicolaas de Gijzelaar, namelijk Lambert Joost Gansneb genaamd Tengnagel gehuwd met Johanna Maria Nicoletta de Gijzelaar, Hendrik de Gijzelaar en Magtelina Christina de Gijzelaar. Amsterdam Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Jan Christoffel Molenhuijs, afgehandeld door executeuren testamentaire Ernst Fredrik Schrader en E. H. Juch. Met retroacta, 1783. Deels een afschrift, deels incompleet, deels dubbel gefilmd en deels in slechte staat. Amsterdam Download