327 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Uitgaande brieven van de weeskamer Batavia aan de weeskamer Ambon, 1738-1754 ("Afgaende brieven aan heren weesmeesteren tot Amboina beginnende 29 januarii anno 1738"). Afschriften. Met alfabetische naamindex, deels te vinden bij uitgaande brieven 1748-1759. In verkeerde volgorde. Ambon Download
Ingekomen journalen van de wees- en boedelkamer Ambon over 1822 bij de weeskamer Batavia. Met staat rekeningen. Ambon Download
Ingekomen journaal van de weeskamer Ambon over 1773-1774 bij de weeskamer Batavia. Afschrift. Ambon Download
Ingekomen journalen van de wees- en boedelkamer Ambon over 1826 bij de weeskamer Batavia. Met staat rekeningen. Ambon Download
Ingekomen grootboek van de weeskamer Ambon over 1777-1778 bij de weeskamer Batavia. Afschrift. Ambon Download
Ingekomen grootboek van de weeskamer Ambon over 1789-1790 bij de weeskamer Batavia. Incompleet en deels dubbel gefilmd. Afschrift. Ambon Download
Ingekomen journaal van de weeskamer Ambon over 1754-1755 bij de weeskamer Batavia. Afschrift. Ambon Download
Ingekomen grootboek van de weeskamer Ambon over 1748-1749 bij de weeskamer Batavia. Met naamindex. Afschrift. Bijgevoegd een deel van Ingekomen grootboek van de weeskamer Ambon over 1747-1748 bij de weeskamer Batavia. Ambon Download
Stukken betreffende het onderzoek door gecommitteerden uit de Raad van Politie te Ambon naar fraude en valsheid in geschrifte door Reijnier Houque, gewezen winkelier voor de VOC. Deels een afschrift. Ambon Download
Ingekomen grootboek van de weeskamer Ambon over 1780-1781 bij de weeskamer Batavia. Incompleet. (De later toegevoegde omslag rept van "Weeskamer Ambon grootboeken 1780-1790") Ambon Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Hendrijna Verlee, weduwe van Albert van Petten, afgehandeld door de mede-erfgenaam Johanna Geertruijda van Petten en haar echtgenoot Jan Jacob Meijs. Stukken betreffende de nalatenschap van Joris Kamis, in leven gehuwd met Maria Carels, afgehandeld door de weeskamer Ambon voor de overgebleven dochter Johanna. Stukken betreffende het huwelijk van de pupil van de weeskamer Anna Maria Beens met Philemon Sijmons. Deels in slechte staat. Deels uittreksels van stukken uit 1701-1743. Deels dubbel gefilmd. Ambon Download
Uitgaande brieven van de weeskamer Batavia naar andere weeskamers, of besturen van andere factorijen of priv�personen, 1788-1813. De aangeschreven plaatsen zijn Batavia, Semarang, Malakka, Bantam, Ternate, Banda, Ambon, Tranquebar, Passoeroean, Makassar, Cheribon, Cochin, Colombo, Soerabaja, Paliacatte, Galle, Tandjoengpoera, Grissee, Tegal, Soekaradja, Gianjar, Djapara, Timor en Tjicanjoor. Met een incomplete index op plaatsnaam. Afschriften. Ambon Download
Ingekomen journaal van de weeskamer Ambon over 1762-1763 bij de weeskamer Batavia. Afschrift. Incompleet. (De later toegevoegde omslag rept van "Weeskamer Ambon journalen 1762-1770") Ambon Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Hendrijna Verlee, weduwe van Albert van Petten, afgehandeld door de mede-erfgenaam Johanna Geertruijda van Petten en haar echtgenoot Jan Jacob Meijs. Stukken betreffende de nalatenschap van Joris Kamis, in leven gehuwd met Maria Carels, afgehandeld door de weeskamer Ambon voor de overgebleven dochter Johanna. Stukken betreffende het huwelijk van de pupil van de weeskamer Anna Maria Beens met Philemon Sijmons. Deels in slechte staat. Deels uittreksels van stukken uit 1701-1743. Deels dubbel gefilmd. Ambon Download
Alfabetisch register van functies met namen van dienaren en hun borgstellers voor Ambon ("Register op de actens van borgtogt"). - - Ambon Download
Ingekomen journaal van de weeskamer Ambon over 1717-1718 bij de weeskamer Batavia. (De later toegevoegde omslag rept van "Weeskamer Ambon journalen 1717-1750") Ambon Download
Akte van procuratie door Hendrik Karremans van Albert Nak en Bernardus Joffermans te Amsterdam, om geld te ontvangen van Pieter Lourenson, opgesteld door notaris Leendert Rolff. Akte van procuratie door Hendrik Karremans van Pieter Lourenson, om Jeremias van Riemsdijk te verzoeken geld over te maken aan Albert Nak en Bernardus Joffermans te Amsterdam, opgesteld door notaris Leendert Rolff. Deels in slechte staat en daardoor incompleet. Ambon Download
Ingekomen journaal van de weeskamer Ambon over 1770-1771 bij de weeskamer Batavia. Afschrift. (De later toegevoegde omslag rept van "Weeskamer Ambon journalen 1770-1790") Ambon Download
Akte van transport door Jubelina Knop, weduwe van Hendrik Ouman, aan Anna Diderika Aenvers, weduwe van Gerardus Mengeveld, van de slavin Saphia van Bouro, hernaamt Sophia, opgesteld door de secretaris van politie Fredrik Librecht Brust. Ambon Download
Ingekomen journaal van de weeskamer Ambon over 1777-1778 bij de weeskamer Batavia. Ambon Download
Staat van militaire nalatenschappen onder het beheer der weeskamers in Indi� over het tweede kwartaal 1842. Ambon Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Hendrijna Verlee, weduwe van Albert van Petten, afgehandeld door de mede-erfgenaam Johanna Geertruijda van Petten en haar echtgenoot Jan Jacob Meijs. Stukken betreffende de nalatenschap van Joris Kamis, in leven gehuwd met Maria Carels, afgehandeld door de weeskamer Ambon voor de overgebleven dochter Johanna. Stukken betreffende het huwelijk van de pupil van de weeskamer Anna Maria Beens met Philemon Sijmons. Deels in slechte staat. Deels uittreksels van stukken uit 1701-1743. Deels dubbel gefilmd. Ambon Download
Stukken betreffende de rechtzaken door Adriaan Hendrik Rijkschroeff als gesubstitueerde procuratiehouder van Sech Mohamat bin Abdul Rachman Baharmoes, deels vertegenwoordigd door zijn geconstitueerde Jan Pieter Muller, tegen Said Abdul Rachman bin Allie Maula Gyle ook genoemd Sech Abdul Rachman bin Alli Molahili en Sjech Auwal bin Achmat Lachbal, deels vertegenwoordigd door hun procureur Kruger Carel Twijsel, deels betreffende een schuld aan de overleden Said Oesin bin Abdulla Bafagie en deels betreffende een schuld aan de eiser. Deels gesteld in het Arabisch en het Maleis. Deels afschriften. Deels incompleet en dubbel gefilmd. Ambon Download
Ingekomen grootboek van de weeskamer Ambon over 1786 bij de weeskamer Batavia. Incompleet. Afschrift. (Omslag rept foutief van "Weeskamers grootboek 1786-1787") Ambon Download
Ingekomen grootboek van de weeskamer Ambon over 1749-1750 bij de weeskamer Batavia. Met naamindex. Afschrift. Ambon Download
Stukken betreffende de gerechtelijke actie tegen Christianus Bouman. Bouman Christianus Ambon Download
Staat van militaire nalatenschappen, onder het beheer van de weeskamer Batavia, betreffende Jan Thomas Jungermann, Constantinus Dierckens, Johannes van Strien en Christiaan Rasmussen. Ambon Download
Ingekomen journaal van de weeskamer Ambon over 1731-1732 bij de weeskamer Batavia. Afschrift. Ambon Download
Stukken betreffende het onderzoek van de Raad van Justitie te Ambon naar de aanklacht van Edward Gustavus Johannes Wijnstok tegen vader Jacob Sumpers en zoon Jacobus Sumpers, ook genaamd Kootje Sumpers, wegens een overval en mishandeling, waaronder voornamelijk processen verbaal. Deels afschriften. Deels in tweevoud, want verkeerd gefilmd. Deels in slechte staat. Ambon Download
Brief van de gouverneur van de Molukse eilanden aan de gouverneur-generaal, betreffende het proces verbaal van de eedaflegging door Wilhelm Schminke. Met bijlagen. Schminke Wilhelm Ambon Download
Ingekomen journalen van de wees- en boedelkamer Ambon over 1824 bij de weeskamer Batavia. Met staat rekeningen. In slechte staat. Ambon Download
Onderhandse en notari�le akten van transport aan Nicolaas of Claas Gregoor van slaven. Tevens een akte van emancipatie door Daniel Boudewijns, als procuratiehouder van Gregoor, van de slavin Angenida van Batavia, opgesteld door de schepenen. Ambon Download
Ingekomen grootboek van de weeskamer Ambon over 1784-1785 bij de weeskamer Batavia. Afschrift. Ambon Download
Inventaris van de boedel van Jan Thomas Bouwer, in leven gehuwd met Johanna Wijkman, opgesteld door de weeskamer. Afschrift. Ambon Download
Ingekomen journalen van de wees- en boedelkamer Ambon over 1828 bij de weeskamer Batavia. Met staat rekeningen. Ambon Download
Ingekomen grootboek van de weeskamer Ambon over 1761-1762 bij de weeskamer Batavia. Afschrift. Deels in verkeerde volgorde. Incompleet en deels dubbel gefilmd. Ambon Download
Ingekomen grootboek van de weeskamer Ambon over 1790-1791 bij de weeskamer Batavia. Deels dubbel gefilmd. Afschrift. (de later toegevoegde omslag rept van "Weeskamer Ambon grootboeken 1790-1800") Ambon Download
Ingekomen journaal van de weeskamer Ambon over 1820 bij de weeskamer Batavia. Ambon Download
Brief van Elisabeth Uijtvlugt, geboren Backer, aan Wijnand Bonvoust en zijn vrouw A. M. Brand, betreffende het overlijden van haar vader Pieter Backer. Ambon Download
Gerechtelijke stukken betreffende de rechtszaak tegen soldaat Johannes van Gennip, vanwege de mishandeling met de dood tot gevolg van zijn bijzit Martha Sahetapie, opgesteld door de Raad van Justitie. Ambon Download
Ingekomen grootboek van de weeskamer Ambon over 1750-1751 bij de weeskamer Batavia. Met naamindex. Afschrift. Deels in slechte staat. (De later toegevoegde omslag rept van "Weeskamer Ambon grootboeken 1750-1760") Ambon Download
Ingekomen journaal van de weeskamer Ambon over 1806-1807 bij de weeskamer Batavia. Afschrift. Ambon Download
Uitgaande brieven van de weeskamer Batavia naar weeskamers in patria, 1751-1753 ("Minuut afgaande patriasche brieven van ultimo december 1751 tot ultimo dito 1753"). De aangeschreven plaatsen zijn Amsterdam, Middelburg, Zierikzee, Vlissingen, Delft, Rotterdam, Hoorn, Utrecht, Leiden, 's-Gravenhage, Dordrecht, Zutphen, Kaap de Goede Hoop en Enkhuizen. In Amsterdam zijn ook de desolate boedelkamer, enkele priv�personen en de regenten van het aalmoezeniersweeshuis aangeschreven. Met als retroactum een brief aan de weeskamer Padang uit 1749. Met een naamindex op voornaam. Deels in zeer slechte staat en/of incompleet. Ambon Download
Rekening courant van Jan Dirk van Clootwijk over 1783-1788, opgesteld door Henrietta van Clootwijk, weduwe Bremer. Ambon Download
Ingekomen journaal van de weeskamer Ambon over 1753-1754 bij de weeskamer Batavia. Afschrift. Ambon Download
Ingekomen grootboek van de weeskamer Ambon over 1756-1757 bij de weeskamer Batavia. Afschrift. Deels in slechte staat. Bijgevoegde aantekening betreffende de weeskamer Batavia. Ambon Download
Ingekomen grootboek van de weeskamer Ambon over 1758-1759 bij de weeskamer Batavia. Afschrift. Ambon Download
Ingekomen grootboek van de weeskamer Ambon over 1746-1747 bij de weeskamer Batavia. Met naamindex. Afschrift. Deels dubbel gefilmd. Ambon Download
Ingekomen journaal van de weeskamer Ambon over 1750-1752 bij de weeskamer Batavia. In zeer slechte staat. Ambon Download
Uittreksel uit het register van ondertrouw van Nathanael Anthonij Brouwer en Alida Magdalena Abrahams. Ambon Download