272 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Kerkelijke attestatie opgesteld te 's-Gravenhage voor Hendrik Carel Theodoor Schlosser. Schlosser Hendrik Carel Theodoor 's-Gravenhage Download
Brief van M. Emants. Emants M. 's-Gravenhage Download
Brief van Adam Lyfsits, gehuwd met Anna de Graaf, aan een weeskamer te Indi�, betreffende een verzoek aangaande een deel van de nalatenschap van zijn vader. 's-Gravenhage Download
Testament van graaf Johannes van den Bosch, opgesteld door notaris Cornelis Joannes Schufbaan. Afschrift. Bosch van den Johannes 's-Gravenhage Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te 's-Gravenhage voor Pieter Johannes Gerardus de Graaff. Graaff de Pieter Johannes Gerardus 's-Gravenhage Download
Stukken betreffende Elardus Magnus de Roth te Batavia, waaronder voornamelijk cognossementen, rekeningen en ingekomen en uitgaande brieven van en aan voornamelijk Gerard Emants, G. B. Emants, J. Emants, Marcellus Emants, gehuwd met Christina Sebastiana Sweers, en Jacob Anthony de Roth. Deels in het Frans. Deels afschriften, deels in verkeerde volgorde gefilmd, deels dubbel, deels incompleet, deels dubbel gefilmd en deels in slechte staat. 's-Gravenhage Download
Uittreksel uit het begraafregister van Eikenduinen te 's-Gravenhage betreffende de begrafenis van Johan Georges Schmitt in 1809. Schmitt Johan Georges 's-Gravenhage Download
Akte van procuratie door Hendrik Adriaan Lokman van Dirk Houttuijn en Johannes van den Bergh in de plaats van de overleden Johannes Andriesen, om de erfenis van Frans Adam Carelson, afgehandeld in Nederland door de executeuren testamentaire Willem Klump, Christoffel Hendrik Klump en Leendert Nicolaas Bomme, In Indi� af te wikkelen, opgesteld door notaris Herman Scheltus. 's-Gravenhage Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te 's-Gravenhage voor Gerena van der Horst. Horst van der Gerena 's-Gravenhage Download
Brief van G. A. Heijder, weduwe van Joan Leonard de Hartogh, en hun kinderen aan de weeskamer Batavia, betreffende zijn nalatenschap. 's-Gravenhage Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te 's-Gravenhage voor Naatje Zuidweg. Zuidweg Naatje 's-Gravenhage Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te 's-Gravenhage voor Rasmus Cornelis van Cattenburgh. Cattenburgh van Rasmus Cornelis 's-Gravenhage Download
Brieven van Jacobus van Eps en zijn voogden dhr. Bergsma en J. van Reverhorst aan de weeskamer Batavia, betreffende de uitbetaling van de erfenis van Isaak van Eps nu hij meerderjarig is door zijn huwelijk met Maria Jacoba Mens. Met bijlage. 's-Gravenhage Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te 's-Gravenhage voor Christiaan Willem Patijn. Patijn Christiaan Willem 's-Gravenhage Download
Akte van attestatie door Francois Jacob Gall� en Abraham Blassiere, betreffende het overlijden van Catharina Bollaarts, in leven gehuwd met Paulus Weewaart, opgesteld door notaris Godefridus Trouill�. 's-Gravenhage Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te 's-Gravenhage voor M. L. Bekking, geboren de Sen�re. Gesteld in het Frans. 's-Gravenhage Download
Gerechtelijk stuk inzake het proces tussen Johannes Cornelis van Massau en Catharina Macdonalt, wegens overspel, opgesteld door het gerechtshof te 's-Gravenhage. Deels in slechte staat. Afschrift. 's-Gravenhage Download
Artikel uit het extra bijvoegsel van de "Javasche Courant", betreffende een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de te Prabalingga gevestigde naamloze vennootschap "Suikerfabrief Wonoasch". 's-Gravenhage Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te 's-Gravenhage voor Johannes van Rooij. Rooij van Johannes 's-Gravenhage Download
Brief van M. Emants. Emants M. 's-Gravenhage Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te 's-Gravenhage voor Isaak Cornelis Westra. Westra Isaak Cornelis 's-Gravenhage Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te 's-Gravenhage voor Sara Jacoba Egmondina Kockers. Kockers Sara Jacoba Egmondina 's-Gravenhage Download
Gerechtelijke stukken betreffende de rechtszaak tussen Mattheus van Stipel als procuratiehouder van Frederik I van Pruisen contra de beheerders van de nalatenschap van Johan Willem Friso van Nassau-Dietz, onder andere zijn weduwe, opgesteld door het Hof van Holland.�� 's-Gravenhage Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te 's-Gravenhage voor Willem Wijnand Milar en Wilhelmina Antoinetta Chatin. 's-Gravenhage Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te 's-Gravenhage voor Daniel Pieter Ross. Ross Daniel Pieter 's-Gravenhage Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te 's-Gravenhage voor Dorothea Cariot. Cariot Dorothea 's-Gravenhage Download
Brief van Cornelis Johannes Vos en Cornelia Ardriana Johanna Vos aan de weeskamer Batavia, betreffende mevrouw Vos. In slechte staat. Deels in tweevoud, want deels verkeerd gefilmd. 's-Gravenhage Download
Brief van Anna Maria Visscher, gehuwd met Dirk Willem Hendrik baron von Brakell, aan de weeskamer Batavia, betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Frans Hakker. Met bijgevoegde notari�le akte. 's-Gravenhage Download
Brief aan M. Emants. Emants M. 's-Gravenhage Download
Stukken betreffende Anthonij Heijnsius, gehuwd met Maria Sourij, onder andere betreffende een rechtszaak tegen Jacob Fremerij. In slechte staat. 's-Gravenhage Download
Kopie van het "Koloniaal Bijblad van de Haagsche Courant", met onder andere een artikel over de teruggekeerde L. J. M. Feber. Feber L. J. M. 's-Gravenhage Download
Ingekomen brieven bij David Joan Smith van voornamelijk Abraham en Jacob Armenault, in wisselende samenstelling. Met bijlagen. Deels in zeer slechte staat en incompleet. Deels dubbel en in verkeerde volgorde gefilmd. 's-Gravenhage Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te 's-Gravenhage voor Hendrik Dirk van Welij. Welij van Hendrik Dirk 's-Gravenhage Download
Akte van schuldbekentenis door Jacob Leurinigh of Leuveningh aan Johan Christiaan Sander, te betalen aan Thomas Albertus Thileman. Dubbel. Afschriften. Deels in slechte staat. 's-Gravenhage Download
Brief van M. Emants. Emants M. 's-Gravenhage Download
Rekening van Swarth & Lunge voor M. Emants, betreffende goederen verzonden naar E. M. de Roth. Afschrift. 's-Gravenhage Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te 's-Gravenhage voor Willem Wijnand Milar en Wilhelmina Antoinetta Chatin. 's-Gravenhage Download
Brief aan Marcelus Emants. Emants Marcelus 's-Gravenhage Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Frederik Alexander Hemmelman, gedaan door de echtgenote Louise Seranie alias Setijem [H428]. Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Johan Wilhelm Gottlieb Harloff, gedaan door de echtgenote Susanna Gerardina Cornelia Haak Bastiaanse [H429]. 's-Gravenhage Download
Akten van overschrijving van de erfpachtpercelen "Kali Sepandjang I, II en III", van Eduard Nolten, als procuratiehouder van de firma "Anemaet en compagnie" te Soerabaja, in deze handelend voor Cornelis Hendrik Johan van Haeften, Adriaan van Haeften, Charlotte Maria Cornelia van Haeften, gehuwd met Abel Jan Groustra, en Jan Hendrik van Vloten, als procuratiehouder van zijn vrouw Caroline Cornelie van Haeften en Hendrik 's Jacob, als in huwelijk hebbend Cornelia Hendrica Johanna Ruijl, weduwe van Cornelis Gualtherus van Haeften, op dhr. Nolten, als procuratiehouder van de firma "Anemaet en compagnie", in deze handelend voor de "Kasiroeta Cultuur Maatschappij" te Rotterdam, opgesteld door assistent-resident Johannes Willem van der Valk. Deels dubbel gefilmd. 's-Gravenhage Download
Brief van Adriana Anna van der Mieden, gesepareerd echtgenote van Bartholemeus Gerard van den Velde, aan Jacob Lodisio Jacobsz te Batavia, betreffende het verzoek om procuratiehouder van haar en de heer Van den Velde te worden. Met bijlagen, waaronder het verbaal van separatie. Deels een uittreksel, 1775. 's-Gravenhage Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te 's-Gravenhage voor Willem Osseman. Osseman Willem 's-Gravenhage Download
Brief van M. Emants. Emants M. 's-Gravenhage Download
Verzoekschrift van G. Reeling Brouwer aan de assistent-resident van Soekaboemi, betreffende een uittreksel uit de geboorteakte van Johanna Reeling Brouwer. 's-Gravenhage Download
Brief van M. Emants. Emants M. 's-Gravenhage Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te 's-Gravenhage voor Martinus Michiel Jacobus van der Meer, Anna Catharina van Elren, Christiaan Reinoud van der Meer en Christina Reiniera van der Meer. 's-Gravenhage Download
Kopie�n van krantenartikelen uit onder andere de "Java-Bode", betreffende het overlijden van luitenant generaal Gotfried Coenraad Ernst van Daalen. Met een artikel over het Korps Mar�chauss�e te Atjeh. De achterzijden zijn deels ook gekopieerd. Deels dubbel gefilmd. Deels incompleet. Daalen van Gotfried Coenraad Ernst 's-Gravenhage Download
Brief van vermoedelijk M. Emants. Emants M. 's-Gravenhage Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te 's-Gravenhage voor Roberdina Maria Catrina Reeder. Reeder Roberdina Maria Catrina 's-Gravenhage Download
Ingekomen brieven bij C. P. van Santen, voornamelijk in Leiden en deels in Amsterdam en 's-Gravenhage, en Henricus van Santen te Batavia. Deels gesteld in het Frans. Deels in slechte staat. Deels dubbel en deels door elkaar gefilmd. Deels incompleet. 's-Gravenhage Download