122 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Stukken betreffende de administratie voor Christiaan Douglas, opgesteld door zijn voogden Abraham Douglas en Christiaan Daniels van Wijkhuijze en verstuurd aan de weeskamer Batavia. Deels afschriften. Deels in slechte staat. Deels incompleet. Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Louisa Johanna Vincent, gedaan door de voogd Thomas Antonie den Daas. Batavia Download
Stukken betreffende Krijn of Quirijn Laven, weduwnaar van Geertruijd van der Spil, waaronder ingekomen persoonlijke en zakelijke brieven, stukken betreffende zijn nalatenschap en zijn nagelaten zoon Coenraad Laven. Deels afschriften. Deels dubbel gefilmd. Deels gesteld in Javaans. Deels in slechte tot zeer slechte staat. Download
Testament van Jacobus Mestrezat, in leven gehuwd met Anna Maria Elisabeth Harmens, opgesteld door notaris Wiggert Wargaren. Deels dubbel gefilmd. Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Christiaan Adolph Spruit, gedaan door Jan Iza�k Spruit, als voogd van de minderjarige dochter Christina Adolphina Spruit. Batavia Download
Stukken betreffende de aangifte voor het successierecht over de boedel van Philippus Jacobus Leonardus Cornelis Sutorius, gedaan door de weduwe Christine Sophie Sutorius geboren Wr�ck. Download
Verzoekschrift van S. G. Wolfarth en J. van de Borg, als voogden van H. Desauragie, aan de weeskamer Batavia, betreffende de uitbetalingen van de renten. Download
Brief van Anna Geertruida Veening, weduwe van Johan Christiaan Meder, aan de executeuren testamentaire van haar overleden echtgenoot, J. Schill en C. G. Coorengel. Deels dubbel gefilmd. Download
Brief van Arnoldus Adrianus van Tets aan de weeskamer te Batavia, betreffende zijn pupil Hermanus Overwater. Met als bijlagen onder meer een wisselbrief, afschrift van een notari�le akte en aantekeningen van obligaties. Dordrecht Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Maria Aleida Peters, eerst weduwe van Jacobus Robertus Lange en later van Justus Otto B�nninghausen, gedaan door Petrus Johannes Lange, Herman Johannes Petrus Lange, Jan Huijk, als procuratiehouder van Willem Lange, Alexander Heinlopen, als voogd van Johannes Robertus Lange junior en George Jacob ter Laag, als procuratiehouder van Hendrik August Blume, voogd van zijn minderjarige kinderen en Willem Jacobus Feith, als procuratiehouder van Jeanne Madelaine H�ter, weduwe van Johannes Robertus Lange, voogd van haar minderjarige kinderen. [L308] Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Daniel Lambel�, gedaan door de weeskamer te Batavia. [L309] Download
Stukken betreffende Jeronimus Fiers, waaronder stukken betreffende zijn naar Nederland gezonden zoon Abraham Jeronimus Fiers. Met correspondentie. Deels incompleet. Deels dubbel gefilmd. Deels in verkeerde volgorde gefilmd. Download
Brief van de resident van Besoeki aan de assistent-resident van Banjoewangi, betreffende de opsporing van W. R. baron van Heeckeren van Brandsenburg, voogd van Hendrik, Dirk en Frederik de Vlugt, wegens de betaling van hun opleiding. Download
Brief van de heren Blok en Hanegrift aan de weeskamer Batavia, betreffende de onkosten gemaakt voor de pupillen Adolff Carlo, Hendrik en Hans Jurgen Joseph�, allen gelegateerden van Simon Joseph�. Met bijgevoegd de rekeningen. Download
Testament van Jap Haijko, gehuwd met Njaij Boran, opgesteld door de commandant van Post de Qual Andreas Haagen. Deels gesteld in het Chinees. Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Louis of Ludwig Kleeberg, weduwnaar van Elise Wagner, gedaan door Johann Adolph Quart, als voogd van Elise Lucie Kleeberg. Met een brief van dhr. Quart. Download
Brief van de heren Blok en Hanegrift aan de weeskamer Batavia, betreffende de onkosten gemaakt voor de pupillen Adolff Carlo, Hendrik en Hans Jurgen Joseph�, allen gelegateerden van Simon Joseph�. Met bijgevoegd de rekeningen. Download
Akte van adoptie door Adriana Louisa Helvetius van Joseph, zoon van de slavin Sronie van Mandhaar, opgesteld door notaris Jacobus Wijnand Brengman. Download
Ingekomen stukken bij Jeremias van Riemsdijk, als procuratiehouder van Anthonij Mens en Adrianus van der Geugten, als voogden over de kinderen van Jacobus Mens, betreffende de nalatenschap van Isaac Mens. Deels afschriften, 1768. Deels dubbel en deels dubbel gefilmd. Download
Inventaris van de boedel van Hillebrand van der Bilt, opgesteld door de weeskamer. Deels dubbel gefilmd. Download
Stukken betreffende de rechtzaken van Maria Naken, weduwe van Cornelis van Hamme, contra Maria de Meij, gehuwd met Johannes Dauw, en Lea Pietersz, weduwe van Ferdinandus Jansz; contra Catharina Margaritha Cruse, weduwe van Pieter Berkman, en Anna Maria Sijmonsz, weduwe van Pieter Krik; en contra Frans Bonaer in haar hoedanigheid als voogdes over haar innocente zoon Jan van Hamme. Deels in slechte staat. Deels verkeerd gefilmd en vermoedelijk incompleet. Download
Inventaris van de boedel van Hillebrand van der Bilt, opgesteld door de weeskamer. Deels dubbel gefilmd. Download
Akte van adoptie door Jan de Bie van Johanna, dochter van de vrijgelaten slavin Silvia van Siam en haar overleden meester Jan Hendrik Duurveld, opgesteld door notaris Nicolaas van Bergen van der Grijp. Download
Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Rijk Adriaan Rijkschroeff, weduwnaar van Jacoba Frederika Velt, deels betreffende de voogdij over de minderjarige kinderen, afgehandeld door de weeskamer te Manado. Met retroacta, 1849-1856. Deels gesteld in het Chinees en het Maleis. Deels afschriften en uittreksels. Deels in slechte staat. Download
Akte van substitutie door Bastiaan van Baak aan Casper Johannes Koch van de machtiging door Margaretha Elisabeth van Baak, weduwe van Marius Koch en voogdes over Bastiaan en Johan Cornelius, opgesteld door notaris Otto Johannes de Haart. Download
Ambtelijke correspondentie, betreffende het verzoekschrift van A. A. Hooper, voogd over de kinderen van het overleden echtpaar John Philip Klein en Elisabeth Hupner, om onderstand. Deels incompleet. Download
Brief van C. Daniels van Wijkhuijse aan de weeskamer Batavia, betreffende aanspraken op de nalatenschappen van Frans Douglas senior en junior en de erfportie van Christiaan Douglas. Download
Testament van Jacobus Mestrezat, in leven gehuwd met Anna Maria Elisabeth Harmens, opgesteld door notaris Wiggert Wargaren. Deels dubbel gefilmd. Download
Stukken betreffende de administratie voor Christiaan Douglas, opgesteld door zijn voogden Abraham Douglas en Christiaan Daniels van Wijkhuijze en verstuurd aan de weeskamer Batavia. Deels afschriften. Deels in slechte staat. Deels incompleet. Download
Attestatie de vita voor de kinderen van J. A. E. Pohl, Johanna Emanuella en Vincent Anthon Pohl, opgesteld door de voogden Johan Frederik Jacobsz en Dirk Simon Gabri�l Mentel. Download
Akte van adoptie door Rachel van Dessa van Johanna de Geus, dochter van de overleden Francois Rijkloff de Geus, opgesteld door notaris Joan van der Voort. Download
Brief van J. J. M. Blokkert aan de weeskamer Batavia, betreffende de nalatenschap van zijn vader. Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Abraham van Hemert en stukken betreffende zijn adoptiefzonen Joseph Julian, Johan Wilhelm en (de nalatenschap van) Abraham Lodewijk Jacob van Hemert, afgehandeld door de executeuren testamentaire en voogden -in wisselende samenstelling- Johannes Jacob Blanck, Carel de Clercq, Johannes Bartholomeus Coenraad en A. Hendriks. Afschriften. Deels in slechte staat. Download
Correspondentie tussen de wees- en boedelkamer te Soerabaja, diens agent te Loemadjang en C. Douwes, als procuratiehouder van de firma "Fraser, Eaton & Co" te Soerabaja als executeur testamentaire van A. A. Denninghoff Stelling en procuratiehouder van de voogd van zijn minderjarige zoon Herman Albert Denninghoff Stelling, namelijk W. F. Denninghoff Stelling, betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van A. A. Denninghoff Stelling. Deels een afschrift. Deels in slechte staat. Deels in verkeerde volgorde gefilmd. Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Salomon Nieuwenhuijs, eerst gehuwd met Anna Wilhelmina Hofman, later gehuwd met Berdamia de Kraak. Deels in slechte staat. Deels dubbel en in de verkeerde volgorde gefilmd. Deels incompleet. Download
Testament van Catharina Elizabeth Keijser, verlaten echtgenote van Willem Christiaan Meij, opgesteld door notaris Herman Scheltus. Download
Testament. Incompleet. Tengnagel van Carel Fredrik Fabritius Kopenhagen Download
Ingekomen stukken bij Jeremias van Riemsdijk, als procuratiehouder van Anthonij Mens en Adrianus van der Geugten, als voogden over de kinderen van Jacobus Mens, betreffende de nalatenschap van Isaac Mens. Deels afschriften, 1768. Deels dubbel en deels dubbel gefilmd. Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Hendrik Sijmen Kouwenberg, afgehandeld door zijn weduwe Maria Hendrika de la Rambelje in samenwerking met de wees- en boedelkamer te Soerabaja. Deels in de verkeerde volgorde gefilmd. Deels in slechte staat. Deels afschriften. Tevens een bijdrage voor de regeringsalmanak voor 1896, opgemaakt in 1895. Download
Testament van Cornelis Albertus Adrianus van Oldenbarnevelt genaamd Tullingh, weduwnaar van Hendrika Maria Margaretta van Oldenbarnevelt genaamd Tullingh, opgesteld door notaris Abraham Bussingh. In slechte staat. Download
Correspondentie tussen de wees- en boedelkamers Loemadjang en Soerabaja en J. Martens, als voogd van de minderjarige kinderen van Johannes Jacobus Martens, betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van de heer Martens. Meester Cornelis Download
Stukken betreffende de erfporties van Jacoba Verleng, gehuwd met Johannes Ploos van Amstel junior, en Anna Maria Meijn, tevens als voogdes van zoon Johannes Jacobus Verleng, uit de nalatenschap van vader en echtgenoot Jacobus Verleng. Deels uittreksels en een afschrift, 1751-1753. Deels in slechte staat. Download
Memorie van de voogden van de onmondige kinderen van Roeland Palm, namelijk Iman Cau, Hans Willem baron van Rengers en de later aangestelde administrerend voogd Adriaan van der Goes, betreffende een eis van de weeskamer Batavia. Download
Uittreksel uit de scheiding van de boedel van Domingo Marcusz, opgesteld door notaris Johan van Visvliet. Met kwitanties van Adam Adamsz, als voogd van Michiel Marcusz, voor Geertruijd Jansz, weduwe van Augustijn Adamsz. Deels dubbel gefilmd en deels in slechte staat. Batavia Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Abraham van Hemert en stukken betreffende zijn adoptiefzonen Joseph Julian, Johan Wilhelm en (de nalatenschap van) Abraham Lodewijk Jacob van Hemert, afgehandeld door de executeuren testamentaire en voogden -in wisselende samenstelling- Johannes Jacob Blanck, Carel de Clercq, Johannes Bartholomeus Coenraad en A. Hendriks. Afschriften. Deels in slechte staat. Download
Brieven van Jacobus van Eps en zijn voogden dhr. Bergsma en J. van Reverhorst aan de weeskamer Batavia, betreffende de uitbetaling van de erfenis van Isaak van Eps nu hij meerderjarig is door zijn huwelijk met Maria Jacoba Mens. Met bijlage. Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Johannes Jacobus Hendrik Varenkamp, gedaan door Carolina Josephina Varenkamp, geboren Westermann, als voogd over de minderjarige kinderen. In slechte staat. Download
Brief van de executeuren testamentaire in de boedel van Aron Levie, weduwnaar van Elizabeth Francisca Schubert, laatst weduwe van Jan Nazet, aan de weeskamer te Batavia, betreffende Jan Christiaan Nazet. Download
Stukken betreffende Hermanus Theodorus Terkamp, waaronder correspondentie met relaties in Nederland. Deels gesteld in het Latijn. Deels een afschrift. Deels in zeer slechte staat en mede daardoor incompleet. Deels dubbel gefilmd. Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Frederick Olive, gedaan door de weduwe Amelia Hal. Download
Memorie van de voogden van de onmondige kinderen van Roeland Palm, namelijk Iman Cau, Hans Willem baron van Rengers en de later aangestelde administrerend voogd Adriaan van der Goes, betreffende een eis van de weeskamer Batavia. Download