56 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Stukken betreffende procureur Otto Godhold Friedeman von Tumpling. Deels een afschrift. Deels in verkeerde volgorde gefilmd. Deels in slechte staat. Tumpling von Otto Godhold Friedeman Batavia Download
Declaratie van onkosten voor procureur Levinus Heukevlugt, inzake het proces tussen Adrianus Johannes van Steenbergen en Cornelis Anthonij Ruijl. Download
Declaratie van onkosten van procureur Willem Popkens, inzake het proces tussen enerzijds Jan Hendrik Grondeler, gehuwd met Petronella Jacoba Hartkop, weduwe van Christiaan Statius van Holij, en anderzijds Jan Dat, Jan Fredrik Freese en Andries Teisseire als procuratiehouders van Jan Jacob Swanevelder. Deels verkeerd gefilmd. Batavia Download
Declaraties van onkosten van de procureurs Marten Christoph Meppen en Jacob Nicolaas Michell voor Willem Arnold Alting en later zijn executeurs testamentaire, waaronder Johannes Siberg, inzake de rechtszaak tegen Johannes Christoffel Schultz. Deels verkeerd en dubbel gefilmd. Deels in slechte staat. Download
Declaratie van onkosten van procureur Willem Popkens voor Anthonij Nieuveld, als executeur testamentaire van Jan Carel Hornung. Met een kwitantie. Download
Verschillende declaraties van onkosten van de procureurs Otto Godhold Friedeman von Tumpling en Willem Popkens, betreffende de zaken tussen Jacobus Laurens Bierman en de weeskamer, inzake de nalatenschap van Jan Marten Vogel, de zaak tussen Johannes Bernardus de Zilva en Paulina Dias en de zaak tussen Francois Adriaan Riebalt en Jan Joachim Plaat. Deels dubbel gefilmd. Download
Stukken betreffende de rechtszaak door Thomas Fredrik Wannemaker tegen Frans Cornelis Bostelman, inzake een schuld. Deels incompleet. Download
Declaratie van onkosten van procureur Iman van der Salm voor Jan Fredrik Baard, inzake de rechtszaak van dhr. Baard contra Leonardus Abrahamsz. Download
Declaratie van onkosten van procureur Johannes Nicolaas Bestbier voor Jacob George van Rossum, procuratiehouder van Anthonij Abraham Werndleij, inzake de rechtszaak contra de weeskamer te Batavia, als administrerend de nalatenschap van Elisabeth Christina van Landschot. Afschrift. Deels dubbel gefilmd. Deels in slechte staat. Download
Kwitanties voor Jacobus Ribalt. Met declaratie van onkosten van procureur Albertus Frappe voor Jacobus Ribalt en Petrus Theophilactus Davids, als executeur testamentaire van Elisabeth Appeldoorn, weduwe van Hendrik van der Craap, inzake hun verzoek aan de schepenen betreffende haar nalatenschap. Met bijgevoegd uittreksel van het verzoek. Deels incompleet en deels in slechte staat. Download
Declaratie van onkosten van procureur Gerardus van der Genst voor Lucretia Pieters, als weduwe en executrice, inzake de rechtszaak tegen de heer Senff. In slechte staat. Download
Declaratie van onkosten van procureur Hendrik Leonard Mosburger, betreffende de zaak van Leendert Goosen contra zijn crediteur Chatiep Abdul Basier en de borgstelster daarvan Nieij Hadija, weduwe van Hatiep Camaroedien. Download
Stukken betreffende Jan Pieter Seijller, eerst gehuwd met Catharina Wilhelmina Matthijsz (1758), later gehuwd met Maria Volkert Aveman, later gehuwd met Betje Sara van Basel, waaronder kwitanties, wisselbrieven, notari�le akten met onder meer procuraties op hem, gerechtelijke stukken betreffende aanspraken van crediteuren op diens boedel die door anderen aangemerkt wordt als insolvent en een stuk (dubbel) aangaande een beschrijving van zijn eigen leven en de personen die hem te gronde willen richten. Deels in slechte staat. Deels afschriften en uittreksels, 1766. Deels dubbel en deels dubbel gefilmd. Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Fredrik Adolph Deets, afgehandeld door de weeskamer Batavia, waaronder stukken met betrekking tot zijn werk als procureur, uit de periode c 1750-1761. Afschriften. In slechte staat. Deels dubbel en in verkeerde volgorde gefilmd. Download
Declaratie van onkosten van procureur Jan Hendrick De Bl�court, inzake het proces tussen Anthonij Schipio en Johan Godholt von Schmidt. Gekwiteerd. Deels in slechte staat. Deels verkeerd gefilmd. Batavia Download
Declaratie van onkosten van procureur Levinus Heukevlugt, inzake het proces tussen Adrianus Johannes van Steenbergen en Johan Fredrik baron van Rheede tot de Parkeler. Deels in slechte staat. Download
Verzoekschrift van de heer Axkeen, als procureur voor Anthonij Scholten, aan de schepenen, betreffende toestemming voor het in hechtenis nemen van Lauw Tseeko om schuldbetaling aan de heer Scholten af te dwingen. Uittreksel. Met bijgeschreven aantekeningen betreffende de onkosten en de vastneming van Lautsoeko. Deels in slechte staat. Batavia Download
Declaratie van onkosten van procureur Willem Popkens, inzake het proces tussen enerzijds Jan Hendrik Grondeler, gehuwd met Petronella Jacoba Hartkop, weduwe van Christiaan van Holij, en anderzijds Jan Dat, Jan Fredrik Freese en Andries Teisseire als procuratiehouders van Jan Jacob Swanevelder. Deels in slechte staat. Deels dubbel en deels verkeerd gefilmd. Incompleet. Batavia Download
Declaraties van onkosten van procureur Johannes Christoffel Schultz in de zaak tussen de weeskamer, als administrerende de nalatenschap van Geertruijda van Leur, weduwe van Johan Gilbert, en de Chinese vrouwen Nieij Laij en Nieij Tannio. Deels uittreksels. Met een rekening voor de Chinese vrouwen. Deels dubbel gefilmd. Download
Declaratie van onkosten van procureur Fredrick Adolph Deest voor Jan Jurgen Schrijner en Benjamin Eversen, ten rechte genaamd Grevel, als executeuren testamentaire van Cornelis Maas, inzake een gerechtelijke actie tegen Barend Tinnekens en Hendrik Schreuder als executeuren testamentaire van Jan van Rensen. Download
Declaratie van onkosten van procureur Fredrik Adolph Deest voor Rachel Luiken, weduwe van de heer Volkman, inzake haar verzoek aangaande haar verzorging van de kinderen van wijlen Reijnier Brugman. Incompleet en in slechte staat. Download
Stukken betreffende Johannes Muller, waaronder stukken aangaande de rechtszaak tussen de heer Muller en Ni Hantjang. Deels afschriften, deels dubbel en deels in slechte staat. Batavia Download
Declaratie van onkosten van procureur Pieter Jan Dubois, inzake de rechtszaak tussen Jan Florijn, gehuwd met Abigael Elizabeth Isaaks, laatst weduwe van Frederick Hendrik Ruijs, enerzijds en Francois Colombijn, als universele erfgename van zijn moeder Johanna Donker, weduwe Colombijn, anderzijds. Deels in slechte staat, daardoor deels incompleet. Batavia Download
Stukken betreffende Johannes Carolus Wilhelmus van Schlesinger, waaronder voornamelijk declaraties van onkosten van procureur Lambertus Zeeger Rijser en stukken betreffende zijn vermoedelijk insolvente nalatenschap. Deels in zeer slechte staat en mede daardoor incompleet. Deels in verkeerde volgorde en verkeerd gefilmd. Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Fredrik Adolph Deets, afgehandeld door de weeskamer Batavia, waaronder stukken met betrekking tot zijn werk als procureur, uit de periode c 1750-1761. Afschriften. In slechte staat. Deels dubbel en in verkeerde volgorde gefilmd. Download
Gerechtelijke stukken betreffende de zaak tussen Godfried Samuel Kadgiehn en het Chinese echtpaar Oeij Tjantiek en Souw Kioknio, deels afgehandeld door de procureur Jacob Nicolaas Michell. Deels in zeer slechte staat. Deels incompleet. Batavia Download
Declaratie van onkosten van procureur Cornelis David Meijs voor de executeuren testamentaire in de boedel van Johannes Augustus van Eerten, de heren Gerardus van der Geugten en Thomas Williams, inzake de erfstelling van Bernardus Gersonius, gehuwd met Anna Clasina van Eerten, danwel van Johanna Adriana, dochter van Catharina Engelbertus. Download
Akte van transport door Jan Pieters aan Moses Ult, opgesteld door notaris Anthonij Cornelis Verspijck. Met declaratie van onkosten van procureur Johannes Nicolaas Bestbier voor de heer Ult, inzake diens verzoek om gijzeling van de heer Daijma wegens een schuld. Deels dubbel gefilmd, deels in verkeerde volgorde gefilmd en deels in zeer slechte staat. Download
Brief van de Raad van Justitie te Soerabaja aan de resident van Pasoeroean, betreffende de procureur Cornelis Jacobus van Koetsveld du Crocq in de rechtszaak Pieter van Rees contra John Davidson. Pasoeroean Download
Stukken betreffende de rechtzaken door Adriaan Hendrik Rijkschroeff als gesubstitueerde procuratiehouder van Sech Mohamat bin Abdul Rachman Baharmoes, deels vertegenwoordigd door zijn geconstitueerde Jan Pieter Muller, tegen Said Abdul Rachman bin Allie Maula Gyle ook genoemd Sech Abdul Rachman bin Alli Molahili en Sjech Auwal bin Achmat Lachbal, deels vertegenwoordigd door hun procureur Kruger Carel Twijsel, deels betreffende een schuld aan de overleden Said Oesin bin Abdulla Bafagie en deels betreffende een schuld aan de eiser. Deels gesteld in het Arabisch en het Maleis. Deels afschriften. Deels incompleet en dubbel gefilmd. Download
Stukken betreffende de rechtszaak door Carel Fredrik Tornou, als in huwelijk hebbend Lucretia Pietersz, weduwe van Johan Librecht Kiliander, tegen Lodewijk Cornelis Senff. Deels in zeer slechte staat en incompleet. Deels dubbel gefilmd. Deels een afschrift. Download
Declaratie van onkosten van procureur Levinus Heukevlugt, inzake het proces tussen Willem Verhaagen, Wijnand de Groot en Nicolaas Janssen enerzijds, in hun hoedanigheden als respectievelijk luitenant en kapitein op het schip en procuratiehouder van de eigenaar van het schip "Elisabeth Johanna" namelijk Adrianus Johannes van Steenbergen, en Lakoda anderzijds. Incompleet. Deels in slechte staat. Deels verkeerd en deels dubbel gefilmd. Tevens een verzoekschrift van de heer Michell namens Annachoda Lakoda aan de Raad van Justitie, betreffende het verhalen van de kosten van een aanval op zijn schip "Paduwakang" door het schip van Adrianus Johannes van Steenbergen. Afschrift. Download
Declaratie van onkosten van procureur Levinus Heukevlugt, inzake Jeremias Otto Caulier als sequester in de boedel van Dirk van Hogendorp, contra de weeskamer te Semarang. Deels dubbel gefilmd. Incompleet. Download
Declaraties van onkosten van de procureurs Marten Christoph Meppen en Jacob Nicolaas Michell voor Willem Arnold Alting en later zijn executeurs testamentaire, waaronder Johannes Siberg, inzake de rechtszaak tegen Johannes Christoffel Schultz. Deels verkeerd en dubbel gefilmd. Deels in slechte staat. Download
Declaratie van onkosten van procureur Hendrik Bos in de zaak tussen Susanna Petronella Stube, weduwe van Arnoldus van Ester, en Pieter Jacobus Donker, betreffende de nalatenschap van zijn overleden vrouw en haar overleden dochter, Geertruijda Susanna van Ester. Download
Declaratie van onkosten van procureur Germain Felix Meijlan voor Jan Fredrik Tall-, inzake een rechtszaak tegen Joan Adriaan Doornik. In zeer slechte staat. Deels dubbel gefilmd. Incompleet. Download
Brief van de Raad van Justitie te Soerabaja aan de resident van Pasoeroean, betreffende de door hem verleende dagvaarding aan Johannis Fredrik Neijndorff, als procureur voor Eduard George Basset, van J. C. van den Dungen. Met bijlage. Download
Stukken betreffende de rechtszaak door Gijsbert Jacob Welgevare tegen Hermanus Benninghoff, inzake een schuld. Deels een afschrift. Download
Declaraties van onkosten van procureur Fredrik Adolph Deest, inzake de rechtszaak tussen Harmanus Laurens Discher en Nicolaas Rom en de rechtszaak tussen Nieij Kitjiel en Ma Rasiep. Met nadere sommaties tot betaling betreffende de laatste zaak. Deels in slechte staat. Batavia Download
Declaratie van onkosten van procureur Jan Hendrik de Blecourt voor Thomas Fredrik Wannemaker als executeur testamentair voor Christoffel van Cappelle, inzake de rechtszaak met Carel Schultz. Deels in slechte staat. Deels in verkeerde volgorde gefilmd. Download
Verschillende declaraties van onkosten van de procureurs Otto Godhold Friedeman von Tumpling en Willem Popkens, betreffende de zaken tussen Jacobus Laurens Bierman en de weeskamer, inzake de nalatenschap van Jan Marten Vogel, de zaak tussen Johannes Bernardus de Zilva en Paulina Dias en de zaak tussen Francois Adriaan Riebalt en Jan Joachim Plaat. Deels dubbel gefilmd. Download
Notitie voor de declaratie van onkosten van procureur Levinus Heukevlugt voor Adrianus Johannes van Steenbergen, inzake het proces tussen Van Steenbergen en Cornelis Anthonij Ruijl. In slechte staat. Deels in de verkeerde volgorde gefilmd. Batavia Download
Declaratie van onkosten van procureur Matthijs de Vries voor Barend Tinnekens en Hendrick Schreuder als executeurs testamentaire in de nalatenschap van Jan van Renssen, inzake het proces aangespannen door Jan Jurgen Schrijner en Benjamin Eversen, ten rechten genaamd Grebel, als executeurs testamentaire in de nalatenschap van Cornelis Maas. Batavia Download
Brieven van de Raad van Justitie te Soerabaja aan de resident van Pasoeroean, betreffende de rechtszaak tussen Johannes Fredrik Neijndorff als procureur van Louis Friedrich Stockhausen en Willem Tadema van Ossenbruggen. Met een afschrift van de beschikking door de Raad van Justitie inzake de rechtszaak. Download
Declaraties van onkosten van procureur Bernhard Victor Maloran voor Gustavus Fiers, inzake de rechtszaak tussen Fiers en baljuw Nicolaes Jongsma. In slechte staat. Download
Declaratie van onkosten van procureur Fredrik Adolph Deest voor Jan Buijk, gehuwd met Johanna Geertruijda Dewaart, de weduwe van Reijnier Johan Wilsma, inzake de gerechtelijke actie tegen de weeskamer, als beheerder van de boedel van Helena Magdalena van Polanen, weduwe van Francois Leblancq. Met een kwitantie voor Jan Buijk. Deels in verkeerde volgorde gefilmd. Download
Declaratie van onkosten van procureur Hendrik Leonard Mosburger voor Marceles Kok, inzake het proces tussen de heer Kok enerzijds en Andries Christiaan Leijman, Pieter Bakker en Hans Hendrik Joost als executeuren testamentaire in de boedel van Johannes Soonen anderzijds. Deels verkeerd gefilmd. Deels in slechte staat. Incompleet. Download
Declaratie van onkosten van procureur Hendrik Bos voor Seronie van Nias, Delina van Nias, Minda van Boegis, Cambang van Nias en Castorie van Costijbonij, vrijgegeven slavinnen van Jan Leurs, inzake een geschil met de executeuren in de boedel Jan Diederik Schrijver. Batavia Download
Akte van schuldbekentenis door Oeij Mouseeng aan Johannes Franciscus Somers, opgesteld door notaris Jacob Levier. Declaratie van onkosten van procureur Albertus Frapp�, inzake het proces tussen Franciscus Somers en Oeij Mouseeng, Deels in slechte staat. Download
Declaratie van onkosten van procureur Jan Hendrik de Blecourt voor Hans Beering, inzake het proces tussen enerzijds de schepenen en anderzijds Johannes Vos als sequester in de insolvente boedel van Abraham Martinus Storm en tegen Hans Beering. Download