1.162 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Stukken betreffende de nalatenschap van Willem Christoffel Engert, afgehandeld door de executeurs testamentaire Wijbrand de Jongh en Carel Saxe. Deels afschriften. Met retroacta 1788-1793. Deels dubbel gefilmd. Deels incompleet. Download
Akte van decharge door Anna Cornelia Arnolda Spenger, weduwe van Jacobus Du Moulin, van Lambertus Daniel Ereps en Jacobus Rossieaux, als executeuren testamentaire van de boedel van de heer Du Moulin, opgesteld door notaris Anthonij Cornelis Verspijck. Afschrift. Met aantekeningen betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van de heer Du Moulin. Download
Stukken betreffende Jan van Rensen, ten rechte genaamd Jan van Rinsen, in ondertrouw met Hendrika ten Agteren, weduwe van Gerrit Hons, waaronder schuldbekentenissen en stukken aangaande de vorderingen op de nalatenschap van de heer Van Rensen, afgehandeld door de executeuren testamentaire Barent Tinnekes en Hendrik Schreuder, 1747-1752. Met een stuk betreffende de ontbinding van het contract van Pieter Visser, 1734. Deels een afschrift. Deels in slechte staat, daardoor deels incompleet. Download
Stukken betreffende de nalatenschap van het echtpaar Johannes Siberg en Petronella Gerardina Alting, afgehandeld door de executeuren testamentaire Pieter Gerardus Siberg, Pieter Simon Maurisse en Johannes Ekenholm te Batavia en Johan Lubbert Umbgrove, Tibo Anthonius Brugmans en Willem Arnold Wieling te Amsterdam. Met retroacta, 1800-1816. Met stukken betreffende de nalatenschap van Jan Hendrik Wiegerman en Willem Arnold Alting. Download
Onderhandse akte van decharge door Jan Hendrik Mulder of M�ller als executeur testamentaire van Anton Schaedel van de commissarissen in de boedel. In slechte staat. Download
Akte van borgstelling door Gabriel Jeremias Senn van Basel en Jan Pieter Bareslorskij voor Hendrina Dianira Jansen, weduwe van Johan Godfried Kohler, executeur testamentaire in de boedel van Christiaan Hendrik Gustaaff Overkamp, opgesteld door notaris Daniel Lodewijk Dewin. Download
Akte van borgstelling door Andreas Christoffel Fehrman en Johan Fredrik Zhaetzeky voor Pieter Worms en Primus Anthonius Amende als executeuren testamentaire in de boedel van Jan Oltjes, erfgenaam van Matthijs De Bock of Matthias De Bug, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar. Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Petronella Adolfina Timmerman, weduwe van Heijster, afgehandeld door de executeuren testamentaire Fredrik Willem Baumgarten en Boerger Johan Andreas Schults. Met als retroacta stukken betreffende de nalatenschap van Boerger Jacob Heijster (1790-1791) en Jan Jacob Heyster of Johan Jacob Eijster (1784-1785). Deels in slechte staat. Download
Testament van W. B. J. Garrisson. In slechte staat. Batavia Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Cornelis Wendersteijt, in leven gehuwd met Adriana Wilhelmina, gedaan door de executeuren testamentaire, waaronder de heer Brade. Manado Download
Brief van de executeur testamentaire in de boedel van Marten Huysvoorn, weduwnaar van Anna Ulrica Hemmingson, en voogd van zoon Librecht Marten Huysvoorn, namelijk de heer Johannes van Hooft, aan de weeskamer te Batavia, betreffende de nalatenschap en de verzorging van de pupil. Met als bijlagen afschriften van de testamenten van Marten Huysvoorn, opgesteld te Amsterdam in 1772 en Haarlem 1773. Deels in slechte staat. Download
Stukken betreffende de nalatenschap van George Clifford Jansz, in leven gehuwd met Anna Wolters, afgehandeld door de executeur testamentaire Hendrik August Rossel. Met retroacta, 1777-1780, waaronder brieven van het koopmanshuis Melvil & Wolff en inventarissen van pakhuizen in Batavia. Deels gesteld in het Engels. Deels dubbel gefilmd. Download
Testament van Jeannette Magdalena van Leuven, echtgenote van jonkheer Thierri Jean Melchior de Villeneuve, opgesteld door notaris Henry Louis Ferdinand van Mol. Afschrift. Download
Brieven van Catharina Elisabeth Steenweg, gesepareerde echtgenote van Johannes Franciscus Zerrin, aan de bank Courant en Lening, betreffende de nalatenschap van haar broer Fredrik Jacob Albregt Steenweg, in leven gehuwd met Johanna Mauritsia Mohr. Met als bijlagen een procuratie op de bank om geld te vorderen van David Joan Smith, gehuwd met Johanna Mauritsia Mohr, en een uittreksel uit het testament van haar broer. Deels dubbel. Tevens stukken betreffende de nalatenschap van mevrouw Steenweg, afgehandeld door de executeuren testamentaire Johannes Keyzer en Jacobus Zerrin. Deels verkeerd gefilmd. Deels in slechte staat. Deels uittreksels. Download
Testament van Maria Moode, opgesteld door notaris Nicolaas Rom. Batavia Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Welhelmina de Graaff, geboren Van Beest, gedaan door R. J. de Graaff, als executeur testamentaire. Download
Akte van borgstelling door Fredrik Pieter Seena en Erhard Christiaan Lantzius voor Johanna Charlotta en Jan de Bruin, executeuren testamentaire in de boedel van Anthonij van Dompselaar, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar. Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Lina Faes, weduwe van John Williams Parker, gedaan door Gerard Paul Johan Ockerse, als procuratiehouder van de executeur testamentaire Jan Hendrik Mulder. Download
Uittreksel uit het venduboek betreffende de verkoop van de boedel van Philip van Dam voor de executeurs testamentaire Carel Fredrik Metske en Michiel en Hendrik Panneel. Deels in slechte staat. Download
Akte van schuldbekentenis door Pieter Pietersz aan de executeuren testamentaire in de boedel van Adriaan Tubbels, namelijk de heren Pieter Greving en Willem Fockens, opgesteld door notaris Hendrik Abraham Mollet. Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Isaac Brugne, opgesteld door de executeur testamentaire Jan Hilgers. Met retroacta, 1724-1725. Deels dubbel gefilmd. Download
Memories van aangifte voor het successierecht over de boedel van Jean Marie Emile van Swieten, gedaan door de weduwe en executeur testamentaire Benardine Francisca Josephine Henriette Thijssen. Met een begeleidende brief. Deels een afschrift en deels in slechte staat. Download
Brief van de resident van Paliacatte aan het opperhoofd van Sadras, betreffende een conflict tussen Martinus Obdam, executeur testamentaire in de boedel van zijn vader Jan Obdam, en Jacobus Simons Cantervisscher, wegens het niet nakomen van Cantervisschers verplichtingen jegens de boedel van Obdam. Met als bijlagen afschriften van onder meer correspondentie tussen Obdam en Cantervisscher, 1802-1818. Deels in zeer slechte staat. Download
Declaratie van onkosten van procureur Fredrick Adolph Deest voor Jan Jurgen Schrijner en Benjamin Eversen, ten rechte genaamd Grevel, als executeuren testamentaire van Cornelis Maas, inzake een gerechtelijke actie tegen Barend Tinnekens en Hendrik Schreuder als executeuren testamentaire van Jan van Rensen. Download
Afschriften van het testament van Jan Fredrik Sardijn, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar. Download
Stukken betreffende Johan George of Jan Jurgen Steurer, Stuijer, Steiger of Stieger, eerst gehuwd met Talestra Hendriks, later met Maria Jubelina Timmerman, weduwe van Johan van Weijdel, deels aangaande zijn nalatenschap, afgehandeld door executeuren testamentaire Jan Gijsbert Hodenpijl en Andries Adam Huffenreuter. Deels verkeerd gefilmd. Deels in slechte staat. Deels uittreksels en afschriften. Download
Uittreksel uit het venduboek betreffende de verkoop voor rekening van de boedel van Maria Elizabeth Titus. Uittreksel uit het venduboek betreffende de verkoop van de boedel van Margaretha Elizabeth Titus, weduwe van Dirk Pasquael Jansz voor de executeurs testamentaire Isaac Ezechiel Pieters, Albertus Johannes Harmens en Domingo Willems. Deels in slechte staat. Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Joseph Hindermeijer of Hendermeyer, afgehandeld door de executeuren testamentaire Johan Theodoor Liezart of Liesaart, Jeremias Schill en Joseph Hindermeijer. Deels een afschrift. Deels in slechte staat, deels in de verkeerde volgorde gefilmd. Download
Kwitantie voor Anthonij Nieuwveldt en Johan Christiaan Pots, als executeurs testamentaire van Johan Carel Hornung. Download
Uittreksel uit het register van de weeskamer Amsterdam, betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Cornelia van Midlum door de weeskamer Amsterdam (vertegenwoordigd door Thomas Groeneweg van Oudshoorn en later Jeronimus Nolthenius als zijn curator en opvolger), door Willem van Heemskerk, Albertus Kleinenberg en Maarten Backer als executeuren testamentaire, en door de weeskamer Batavia en Jacob Hendrik Johanssen als procuratiehouder van de erfgename, namelijk Wilhelmina Gerardina van der Graaf, weduwe van Godfried Carel van Meurs. Met als bijlagen vruchtrekeningen over 1780-1790, opgesteld door de weeskamer Amsterdam, ge�xamineerd door de executeuren testamentaire en overgedragen aan de weeskamer Batavia. Download
Inventaris van de boedel van Magnus Lange, opgesteld door de weeskamer na overdracht door de executeurs testamentaire Johannus Themans en Johan Fredrik Lindstedt. Deels dubbel gefilmd. Batavia Download
Inventaris van de boedel van Jacobus Theodorus Reijnst, weduwnaar van Anna Maria Smith, opgesteld door notaris Gerrit Drost voor de executeurs testamentaire Jan Jacob Vogelaar en Pieter Hendrik Reijnst en de geassumeerde executeur testamentaire Jan Willem Daniel de Jongh. Met afschriften van diverse notari�le akten, waaronder het testament. Incompleet. Download
Kwitanties van voornamelijk weduwe Jonas voor de executeuren testamentaire van J. G. H. Rowolt, namelijk Cornelis de Keijser en Anthonij Nieuwveld, betreffende Hendrik Lodewijk Rowold of Lodewijk Hendrik Roebol. Met kwitanties voor de weduwe Jonas, betreffende schoolgeld. Deels in slechte staat. Download
Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Hendrik Munts, afgehandeld door zijn executeuren testamentaire Jan Willems en Lodewijk Abrahams. Met retroacta, 1756-1757. Tevens enkele stukken betreffende Hendrik van der Bok, waaronder een procuratie door hem van de heren Willems en Abrahams. Tevens een incompleet procesverbaal betreffende inbeslagname van goederen. Deels afschriften en uittreksels. Deels in slechte staat. Download
Inventaris van de boedel van Elisabeth Hendriks, weduwe van George Anthon Deppen, opgesteld door de weeskamer. Deels dubbel gefilmd. Batavia Download
Testament van Hans Christiaan Niego, opgesteld door boekhouder Jan Christoffel Weijdeman. Incompleet. Afschrift. Met nadere codicillaire dispositie. Download
Inventaris van de boedel van Pieter Kaart, op verzoek van de executeuren testamentaire Pieter van Dort en Martinus Pruijs, opgesteld door notaris Petrus Dobbelaar. Afschrift. Deels in slechte staat. Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Marten Burgers, deels afgehandeld door de executeurs testamentaire in wisselende samenstelling Gerrit Hakkenberg, Cazar de Lacontesse en Frans van Nek. Deels in slechte staat. Download
Kwitantie van Elisabeth van Mechelen, weduwe van Anthonij Ducam, voor Jan Tol en Jan Hilgers, executeurs testamentaire in de nalatenschap van Philibert van Coulster, opgesteld door notaris Justus Rijkloff Costerus. Download
Uittreksels uit het venduboek, betreffende de verkoop van de boedel van Elizabeth Appeldoorn, weduwe van Hendrik van der Crap, voor executeuren testamentaire Petrus Theophilactus Davidsz en Jacobus Riebalt. Batavia Download
Kwitantie van Sonting van Maccassar voor Jan Nederbosch en Francois van der Gugte, als executeuren testamentaire van Jacobus Zeeuw, opgesteld door notaris Egbert Blomhert. Met kwitantie voor de heer Nederbosch. Download
Declaratie van onkosten van procureur Fredrick Adolph Deest voor Jan Jurgen Schrijner en Benjamin Eversen, ten rechte genaamd Grevel, als executeuren testamentaire van Cornelis Maas, inzake een gerechtelijke actie tegen Barend Tinnekens en Hendrik Schreuder als executeuren testamentaire van Jan van Rensen. Download
Boedelrekening van het echtpaar Anthonij van Westhoven en Margaretha Forangier, opgesteld door de executeuren testamentaire Dirk Boerigter, Cornelis Stroo en Harmanus Boerigter. Download
Stukken betreffende de aangifte voor het successierecht over de boedel van D. J. Olivier, geboren Van Rietschoten, gedaan door de zoon Lodewijk Wilhelm Johannes Olivier. Download
Akte van adoptie door Adrianus Burchardus de Kock en Jacob Sechuijsen, als executeurs testamentaire van Johannes Petrus Lencke, van Johannes Petrus Lencke, zoon van Juno van Mandhaar, vrijgegeven slavin van dhr. Lencke, opgesteld door notaris Benedictus Lambertus van Zitter. Download
Testament van Geertruijda Spriet, opgesteld door notaris Andries Jan Zall�. Batavia Download
Brief van K. A. E. Kl�ring, executeur testamentaire in de boedel van Lawick van Pabst, aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Pasoeroean, betreffende de geboorteakten van Charles Lawick en Duncan Lawick. Jogjakarta Download
Brief van de executeuren testamentaire van de nalatenschap van Pieter Joan Bangeman, de heren Carel Loth, Jan de Conink en Cornelis Sinkelaar, aan de weeskamer Batavia. Met bijgevoegd een afschrift van het testament met een nadere dispositie. Download
Brief van Hermanus ter Steeg, Hendrik van der Hans en Adrianus van der Hans aan E. C. Penneman, betreffende de nalatenschap van D. van der Hans. Download
Uittreksel uit het venduboek betreffende de verkoop van de boedel van Johan Jurgen Erbs voor de executeurs testamentaire Hermanus Laurens Disscher, Jan van Cassel en Christiaan Godlop Stoll. Download