373 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Verzoekschrift van Jacobus van Alten aan de Heren Boedelmeesters, betreffende een lening met als borgen Jacobus Prins, Michiel Fran�ois Stave en Christiaan Fredrik van Holst. Download
Akte van schuldbekentenis door Tan Peecko aan Jan Bierens, met borgstelling door Lauw Ietnio, weduwe van Gouw Tjieuwko, en Lauw Eengko en Siau Kiesan, opgesteld door notaris Leendert Rolff. Download
Akte van borgstelling door Matthijs Senn van Basel en Jacob Pieter Uijtvlugt voor Anna Adriana Piper, als universele erfgename van Amieneta Adriana Barnewal, weduwe van Rasmus Olsen, opgesteld door notaris Nicolaas van Bergen van der Grijp. Met een uittreksel uit de memorie van authorisatie met een naastgeschreven antwoord van de bewindhebbers van de kamer Amsterdam, betreffende de claim van Anna Adriana Piper op de doodrekening van Rasmus Olsen van Wijl. Afschrift. Download
Akte van borgstelling door Andreas Christoffel Fehrman en Martin Wijszijnsckij voor Charles Joseph Balmain, opgesteld door notaris Gerard Joan Runstorff. Download
Akte van borgstelling door Pieter van Duijne en Pierre Joseph la Marche voor Godfried Wilhelm Wilke, opgesteld door notaris Gerard Joan Runstorff. Download
Contract tussen Jacob Cool enerzijds en Tjoa Djiacko, Tan Koko en Tan Liamko anderzijds, met borgstelling door Tan Ieko, Tan Wan Sing en Tan Tsauko, opgesteld door notaris Guilliam Gerard Franchimont. Met bijlage. Download
Akte van borgstelling door Pieter Gerhardus van Overstraten en Gerlach Cornelis Johannes van Massau voor Pieter Duvelaar van Campen Aelmans, opgesteld door notaris Nicolaas Matthaus. Download
Akte van schuldbekentenis door Ang Janko aan Rachel Moleijn, weduwe van Gualter Schulten, met borgstelling door Lie Siangko en The Hocknio, weduwe van Ang Soanko, opgesteld door notaris Abraham van Dinter. Akte van schuldbekentenis door Tjo Bienio aan Racel Molijn, weduwe van Gualter Schulten, met borgstelling door Gouw Ti Engko en Tha Tjeecknio, opgesteld door notaris Johan van Visvliet. Download
Akte van borgstelling door Johan Martin Ruckwid en Adam de Bruijn voor Jacobus Anthonius Beijvanck, als executeur testamentaire van Joseph Deetloff, opgesteld door notaris Gerard Joan Runstorff. Download
Akte van schuldbekentenis door Jacob George Diderik Paschen aan Coenraad Martin Neun met borgstelling door Anna Catharina Specht, weduwe van Johannes Akkerdaas, en Jan Jacob Vogelaar en Johan Fredrik Ritter, opgesteld door notaris Jacob Pierre Freni. Download
Akte van borgstelling door Albertus Henricus Wiese en Nicolaus Engelhard voor Pieter van de Weert, opgesteld door scriba Albertus Roseboom. Download
Akte van borgstelling door Siebert de Vries en Jacob Terwe voor Willem Radex, opgesteld door notaris Johannes Greving. Download
Akte van borgstelling door Cornelis Adrianus Canter Visscher, Nicolaas Maas, Fredrik Schouwman, voor Adriaan de Bock, opgesteld door scriba Albertus Roseboom. Download
Akte van borgstelling door George Bruijn en Evert Joost Lewe voor Herman Adriaan Nederburgh, opgesteld Nicolaas van Bergen van der Grijp. Download
Akte van borgstelling door Pieter van de Weerth en Elardus Magnus de Roth voor Coenraad Marten Neun, opgesteld door notaris Johannes Nicolaas Bestbier. Download
Akte van borgstelling door Leendert Lehmans en Johannes Dirksen voor Jan Jurgen, als universele erfgenaam en executeur testamentaire van Pieters Pietersz en Cornelis Vos, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar. Bijgevoegd de testamenten van de heren Pietersz en Vos. Download
Akte van schuldbekentenis door Ang Janko aan Rachel Moleijn, weduwe van Gualter Schulten, met borgstelling door Lie Siangko en The Hocknio, weduwe van Ang Soanko, opgesteld door notaris Abraham van Dinter. Akte van schuldbekentenis door Tjo Bienio aan Racel Molijn, weduwe van Gualter Schulten, met borgstelling door Gouw Ti Engko en Tha Tjeecknio, opgesteld door notaris Johan van Visvliet. Download
Akte van borgstelling door Johan Martin Ruckwid en Adam de Bruijn voor Jacobus Anthonius Beijvanck, als executeur testamentaire van Joseph Deetloff, opgesteld door notaris Gerard Joan Runstorff. Download
Akte van schuldbekentenis door Intje Kitjiet aan Josephus Gordijn, met borgstelling door Njeij Abasa, opgesteld door notaris Leendert Rolff. In slechte staat. Download
Akte van borgstelling door Gerrit Willem Casimier van Motman en Cornelius de Koning voor Anthonij Fredrik Folkers, opgesteld door notaris Gerard Joan Runstorff. Download
Akte van borgstelling door Willem Jacob Cranssen en Isaac Cornelis Domis voor Lambertus Zegers Rijser, opgesteld door notaris Nicolaas van Bergen van der Grijp. Download
Akte van borgstelling door Johan Hendrik Bosch en Johan Abraham Ribalt voor Johan Michael Christjani en zijn echtgenote Magdalena Helbardina Jansen, weduwe van Daniel Roeloff, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar. Download
Akte van borgstelling door Andreas Ludovicus Jassoij en Jan Douwes Sederius voor Frans Ravensbergh, opgesteld door de notaris Gerard Joan Runstorff. Download
Akte van borgstelling door Godfried Wilhelm Wilke en Pierre Joseph La Marche voor Pieter van Duijne, opgesteld door notaris Gerard Joan van Runstorff. Download
Onderhandse akte van borgstelling door B. Hoppe, R. van Egmont en H. Jantzen voor Hendrik Fredrik Jansen, als erfgenaam van Diedtrik Pregt. Download
Akte van borgstelling door Johan Fredrik Ritter, in plaats van Coenraad Martin Neun, en Carel van Naerssen voor Jan Jacob Vogelaar, opgesteld door notaris Gerard Joan Runstorff. Download
Akte van borgstelling door Willem Bernard Jan Albinus en Josua van Iperen in de plaats van Hermanus Overwater voor Johan Simon Foxes, opgesteld door notaris Gerard Joan Runstorff. Download
Stukken betreffende Jean Fabre. Batavia Download
Akte van borgstelling door Paulus van der Stengh en Carel Kuvel voor Philippus van der Stengh, opgesteld door notaris Louis Wijbrand van Schellebeek. Download
Akte van borgstelling door Hendrik van Stockum voor Pieter Cornelis Hasselaer, gehuwd geweest met Geertruijda Margaretha Mossel, opgesteld door notaris Leendert Rolff. Batavia Download
Akte van borgstelling door Fredrik Pieter Seena en Erhard Christiaan Lantzius voor Johanna Charlotta en Jan de Bruin, executeuren testamentaire in de boedel van Anthonij van Dompselaar, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar. Download
Akte van borgstelling door Romboud Sigismund en Fredrik Haertel voor Cornelia van Selm, weduwe van Johannes Philippus Holskamp, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar. Download
Akte van borgstelling door Moses Ult en Salomon Joseph voor Fredrik Muller, als in huwelijk hebbend Elsie Gurgas, weduwe van Jacobus Winck, ten behoeve van Jan Eekelenberg en Laurens Sluijter, als executeurs testamentaire, opgesteld door notaris Leendert Rolff. Deels in slechte staat. Download
Brief van Van Haak aan de weeskamer Batavia, betreffende het overlijden van de borgsteller W. Bloem en de nieuwe borgsteller dhr. Van Lawick van Pabst in zake de nalatenschap van mevr. Van Haak. Soerabaja Download
Akte van borgstelling door Johannes Lanpoon en Johannes Bernardus Lohman voor Hans Philippus Wedding, als procuratiehouder van Baukje Lindeman, weduwe van Willem van Eijk, betreffende de nalatenschap van Johannes Battist van Eijk, opgesteld door notaris Klaas Heijnis. Download
Akte van schuldbekentenis door Tan Kieng Sian aan Willem Swart, met borgstelling door Souw Tieuw Sieng, opgesteld door notaris Nicolaas van Bergen van der Grijp. Download
Akte van borgstelling door Philip Hendrik de Haart en Johan Hendrik Holle voor Daniel Roeloff, opgesteld door notaris Nicolaas Maas. Download
Akte van borgstelling door Pieter van de Weerth en Elardus Magnus de Roth voor Coenraad Marten Neun, opgesteld door notaris Johannes Nicolaas Bestbier. Download
Akte van borgstelling door Petrus Adrianus Goldbach, in plaats van de overleden Johannes Kruk, en Johannes Laurens Frisschen voor Fredrik Schouwman, opgesteld door notaris Gerard Joan Runstorff. Download
Akte van borgstelling door Dirk van Hogendorp en Fredrik Jacob Rothenb�hler voor Pieter van Campen Aelmans, opgesteld door klerk Willem Beeckman. Download
Akte van borgstelling door Etienne Ferman Perol, in plaats van Willem David Pieters, voor Hendrik van Vessem, opgesteld door notaris Jacob Nicolaas Michell. Batavia Download
Akte van borgstelling door Joan Abraham Ribalt, in plaats van de overleden Wijbrand de Jongh, en Philip Leonard van Eijs voor Johannes Christoffel Schultz, opgesteld door de schepenen. Download
Akte van borgstelling door Philip Leonard van Eijs en Cornelis van der Does voor Frans Ravensberg opgesteld door notaris Carel Kuvel. Download
Akte van borgstelling door Zacharias van Hek en Johan Hendrik Holle voor Willem Jacob Andriesse, opgesteld door Carel Kuvel. Download
Akte van borgstelling door Cornelis de Koning en Hermanus Everhardus Wiltenaar voor Bersijn Paul Duverge, opgesteld door scriba Albertus Roseboom. Download
Akte van borgstelling door Cornelis Josi en Johan Hendrik Holle voor Jean Baptist Pilon, opgesteld door notaris Nicolaas van Bergen van der Grijp. Download
Akte van borgstelling door Willem Jacob Cranssen en Jan Jacob Vogelaar voor Gijsbertus Henricus de Witt, opgesteld door notaris Jacob Pierre Freni. Download
Akte van schuldbekentenis door Jan Alsewe aan de diaconie, opgesteld door de Raad van Justitie. Met hypotheek- en borgstelling door Lodewijk Weintie en Adrianus van Leeuwen. Download
Akte van borgstelling door Matthijs Senn van Basel en Fredrik Gustaaf Wannemaker voor Jan Hendrik Senn van Basel, opgesteld door scriba Albertus Roseboom. Download
Akte van borgstelling door Petrus Adrianus Goldbach en Gustaaf Wilhelm Wiese voor Pieter Engelhard, opgesteld door notaris Gerard Joan Runstorff. Download